• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
  Close

  Süt Kutusu | Milk Box 2020 Arşivsel pigment baskı, dibond üzerine sıvama | Archival pigment print on dibond, 3 + 1 AP Değişik boyutlarda 5 parça | 5 pieces in variable sizes ( 1 adet | piece: 110 x 73 cm, 4 adet | pieces: 52,5 x 78,5 cm)

  Sergen Şehitoğlu’nun kişisel sergisi ‘‘Çakıl Taşları’'nın ayrımlı kısmında bulunan 5 adet süt kutusunun farklı zamanlardaki görüntüleri olayların 4 boyutlu yapısı, yani olgusal durumların matematiksel yapıları üzerine düşünüyor. Olgusal dünyadaki yapıların “rastlantısal” ama uzay-zamana tabi yapılarını fotografik imgelerle inceliyor. Located in the divided part of the solo exhibition of Sergen Şehitoğlu, entitled ‘’Pebbles'', the images of 5 milk boxes taken at different times are about the 4-dimensional structure of events, namely, the mathematical structures of phenomenal states. They analyze the “chance” structures subject to space-time of the structures in the phenomenal world by means of photographic images.

  Union Jack Hosting Site 2020 Renkli video | Colour video, 3 + 1 AP 03:39, döngü | loop

  135664 + 37863 = 173527 2020 Triptik metal plakalar, asit indirme Triptych metal plates, acid etching, 3 + 1 AP 70 x 70 cm (her biri | each)

  Sergide yer alan işlerden ''135664 + 37863 = 173527’’ başlıklı 3 adet metal levha, Gottlob Frege’nin aynı önermesinden hareketle, 135664 ile 37863’ün toplamının 173527 olduğunu bize maddesel bir yapıyla gösteriyor. Levhalar üzerinde bu sayılar kadar nokta, asit indirme yöntemiyle oluşturuldu. Bu yaklaşımla toplama işlemi formel yapısının aksine metal gibi maddesel bir yapıyla sunuluyor. ''135664 + 37863 = 173527’’ titled 3 metal plates, with reference to the same proposition of Gottlob Frege, tries to show us by means of a material structure that the sum of 135664 and 37863 is 173527. The spots on the plate as many as these numbers were created with the acid etching method. In contrast to the formal structure of the addition, it is displayed by means of a material structure such as metal.

  Card

  Sergen ┼×ehito─člu - ...