Close
    Chalo-02 Chalo-15

    W naszym liceum pracujemy metodą TUTORINGU. Tutoring jest znany jako metoda pracy akademickiej praktykowana na brytyjskich uczelniach (Oxford, Cambridge). Na tych uczelniach profesor pracuje ze studentem indywidualnie, pomaga mu zaplanować rozwój, a następnie wspiera i czuwa nad realizacją planów.