• Info
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
 • Unlisted
  Draft
  Featured
 • Like
  Share
  Collect
 • Hotspots, custom images and audio can be shared publicly only with Kuula PRO. Learn more

 • 3D

  Szlakiem archiektury drewnianej - podkarpackie. Wola Wielka, Roztocze Wschodnie, Polska - dawna cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki NMP. Wzniesiona w 1755r. z drewna sosnowego w konstrukcji zrębowej, trójdzielna, pomieszczenia są prostokątne. Nawa przykryta jest kopułą, zwieńczona latarnią. Wewnątrz zachował się wystrój cerkwi z XVIII – XIX w. i początku XX w. Wraz z dzwonnicą tworzy jeden z najpiękniejszych cerkiewnych zespołów sakralnych na Roztoczu Wschodnim.

  Close