This content is private or does not exist.

-

INFO

Klappramsan Två personer står mitt emot varandra och klappar ihop händerna och läser följande ramsa: Krass, krass, kråkona, viti, viti snärona, grannas basto brinder opp, våron står o lutar o asto är utan knutar. Betär ti ha en lillan basto En ti vara utan. Man klappar och läser tills man kommer av sig eller tröttnar.

Card

Kasta hästsko Först slår man ner en käpp i marken. Käppen måste vara så hög att en hästsko kan hänga ovanpå den. Sedan placerar man ett vedträ en bit från käppen. De som kastar måste stå bakom vedträet. Man turas om att kasta. Man räknar poäng beroende på hur hästskon landar. Hästskon som kommer närmast käppen  5 p Hästskon runt käppen 10 p Hästskon liggande mot käppen  25 p Hästskon stående mot käppen 50 p Hästskon hängande på käppens topp 100 p

Ta i kurron För att leka den här leken måste man vara åtminstone tre personer, fast helst fler. Två personer håller i ett rep i varsin ända och försöker fånga de andra som springer undan. När man får fast någon så för man den till kurron, fängelset. Den som hamnat i kurron stannar där tills leken är slut. Man leker tills alla har blivit fångade och förda till kurron.

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.