This content is private or does not exist.

-

INFO

Baslådan (basanrännan) För att kunna böja båtens spanter och bord satte man in virket i en långsmal trälåda, kallad basanränna (baslåda). I basanrännans ena ända fanns en gryta med sjudande vatten. Grytan stod ovanpå en kamin eller en annan eldstad. Man ledde in ångan i basanrännan, och spanterna blev mjuka i fukten och värmen. När man tog ut dem hade man en kort stund på sig att böja dem i rätt form, så att de skulle passa till båtens sidor. Det kallades att basa spanterna, därav namnet på rännan. Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum

Card

Hyvlarna Hyveln består av en stock av trä med ett hål där man fäster hyvelstålet av metall. Hyvelstålet är vasst i ena ändan. Genom att skjuta hyveln över en träyta kan man skära bort tunna skivor så att ytan får den form man vill ha. Det finns många olika typer av hyvlar som används för olika ändamål, beroende på om man vill hyvla ett brett bräde, en rund kant eller göra en urgröpning. På bilden finns (från vänster) en oxhyvel (som har dubbla handtag och användes av två personer), en träputshyvel (användes för att finputsa ytor) och en pärlhyvel (användes för att forma kanterna på båtens bord). Hyvlarna var oftast hemgjorda. Båtbyggaren tillverkade själv de föremål han behövde. Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum

Kaminen Gjutjärnskaminen är tillverkad av bröderna Friis i Kalajoki. Den var en av tre kaminer som köptes till Larsmo kyrka, där den användes som värmekälla från 1906 till 1964. 1964 köpte Arne Svenlin kaminen. Han använde den ända in på 1990-talet för att basa spanterna i båtverkstaden. Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum

Tvingen Tvingen användes för att hålla ihop borden (bräderna som utgör sidorna på båten) medan man fäste dem. Tvingen är tillverkad och använd av Jakob Holmudd i Nämpnäs, Närpes. Jakob verkade på 1910- och -20-talen och betraktades som en skicklig båtbyggare. Kvarkens båtmuseum

Båtmallarna Mallarna användes för att man skulle få rätt form på båten. För en båt användes vanligen tre mallar – den bredaste på mitten av båten och de två smalare mot ändarna. Tidigare användes bara en mall (den i mitten) och båtbyggaren använde sin erfarenhet samt ögonmått för att få rätt form. Tre gånger djupet gav bredden på båten och längden var tre gånger bredden. Mallarna är tillverkade av Fridolf Sundström på 1930-talet. Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum

Card

Card

Spikmärkaren (skrublo) Spikmärkaren består av en sexkantig träskiva med metallspetsar i varje hörn. Träskivan är fäst vid ett skaft, som man håller i medan man rullar träskivan längs med ett båtbräde. Metallspetsarna märker ut var man ska slå i spikarna när man fäster brädet. Spikmärkaren är från 1930-talet och hemmagjord. Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum

Simshyveln Med simshyveln kan man hyvla ytor som är svåra att komma åt med andra hyvlar. Detta beror på att bladet (hyvelstålet) är lika brett som stocken (trädelen av hyveln). Hyveln är märkt med årtalet 1852 samt ett bomärke. Båtbyggare Nyqvist från Bosund har ärvt hyveln, och senare donerat den till museet. Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum

Mothållaren (klöiso) och hammaren Mothållaren användes när man skulle nita båtspik. Man placerar sitt knä i ”U”-et och håller emot spikhuvudet från utsidan av bordläggningen medan man på insidan böjer spiken med hammaren. Klöison har använts av båtbyggare Nyqvist från Bosund. Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.