This content is private or does not exist.

-

INFO

Veckaren (vekarin) Veckaren (vekarin) har ett skaft tillverkat av gran med en hullingförsedd spets av stål. En jägare gick aldrig ut på isen utan veckaren eftersom han använde den för att testa hur hållbar isen var. Veckaren användes också som stöd för tubkikaren när jägaren spanade efter säl. Ifall en skjuten säl höll på att sjunka, kunde veckaren användas för att dra upp sälen på isen. Granösunds fiskeläge

Tubkikaren Kikaren var ett viktigt redskap när man var i fälan. Säljägarna använde kikaren för att spana efter säl som låg ute på isen. Kikaren användes också för att spana efter skyddande isvallar, som man kunde gömma sig bakom när man försökte ta sig inom skotthåll från sälen. För att kunna hålla kikaren tillräckligt stabil medan man spanade brukade man stötta den på veckaren. Den här tubkikaren från år 1890 har använts av Valdemar Sundell, fiskare och säljägare från Bosund. Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum

Sälbössan Man har jagat säl på många olika sätt - med spjut, harpun, fällor och nät. I mitten av 1600-talet började man använda skjutvapen vid säljakt. Sälbössan var i början mynningsladdad, vilket betydde att man laddade den via pipan. Sälbössan var ofta tillverkad av en lokal smed som var känd för att göra bra vapen. Denna sälbössa är en mynningsladdare med slaglås. Den är från Norra Vallgrund, och troligen tillverkad av Johan Johansson Dahl på 1860-talet. Granösunds fiskeläge

Skredstången Skredstången användes såväl för att röra sig på isen och smyga på sälen som för att transportera tillbaka bytet till lägret. Skredstången ser ut som en lång och bred skida. På den lade sig jägaren och sköt sig framåt med hjälp av händerna när han smög på ett byte. Längst fram på skredstången hade han ofta ett skydd, tillverkat av vitt tyg eller harskinn, för att sälen inte så lätt skulle kunna upptäcka honom. I skyddet fanns ett hål där jägaren kunde sticka ut bösspipan. Ifall jägaren lyckades fälla en säl, kunde han placera den på skredstången och bogsera den tillbaka till lägret. Granösunds fiskeläge.

Sälskinnsväskan Sälskinnsväskan följde med säljägaren på dagsturer i isen. I väskan hade jägaren sin matsäck för dagen. Kvarkens båtmuseum

Pytandräkten (pyytandräkten) Säljägarna hade en särskild dräkt, pytandräkten vid jakten. Pytandräkten, som bestod av byxor, rock och mössa, användes som ytterplagg när jägaren var ute på isen och spanade efter säl. Den var helt vit för att jägaren bättre skulle smälta in i omgivningen. Målet var att komma så nära sälen som möjligt utan att bli upptäckt. Granösunds fiskeläge

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.