This content is private or does not exist.

-

INFO

ulica Piotrkowska - główna ulica miasta || Piotrkowska Street - city main street

ulica Legionów Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi || Legionów Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

ulica Pomorska Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi || Pomorska Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

plac Wolności Przestrzeń remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi || Wolności Square (Freedom Square) Area renovated as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego || Church of the descent of the Holy Spirit

Zabytkowy budynek dawnego ratusza miejskiego || Monumental building of the former seat of the City Hall

Pomnik Tadeusza Kościuszki || Tadeusz Kościuszko statue

Card

Rewitalizacja Obsza... Rewitalizacja Obsza... Plac wolnosci_ratusz

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne || Museum of Archeology and Etnography

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.