This content is private or does not exist.

-

INFO
Włókiennicza | Kili... Rewolucji Włókiennicza | Wsch... Jaracza | Pasaż Maj...

ulica Włókiennicza Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Włókiennicza Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

ulica Włókiennicza Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Włókiennicza Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Pasaż Majewskiego 02 Pasaż Majewskiego 01

Pasaż Majewskiego Przestrzeń remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Majewski Passage Area renovated as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Wlokiennicza 16

Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 16) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 16) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 14) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 14) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 12) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 12) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 8) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 8) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 6) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 6) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 4) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) || Mixed-use building (Włókiennicza 4) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model made based on detailed description of the construction order.

Budynek mieszkalny (Włókiennicza 22) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). || Residental building (Włókiennicza 22) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model made based on detailed description of the construction order.

Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 15) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). || Mixed-use building (Włókiennicza 15) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model made based on detailed description of the construction order.

Dom Hilarego Majewskiego - budynek użyteczności publicznej (Włókiennicza 11) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Hilary Majewski's House - public utility building (Włókiennicza 11) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 7) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 7) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 5) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 5) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 3) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 3) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Budynek użyteczności publicznej (Jaracza 26) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Public utility building (Jaracza 26) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Budynek mieszkalny (Rewolucji 1905 r. 15) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model przedstawia budynek przed rewitalizacją. || Residential building (Rewolucji 1905 r. 15) Buliding refurbishment as a part of Urban Renewal of Łódź City Centre programme. Model shows building before refurbishment.

Budynek mieszkalno-usługowy (Rewolucji 29) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model przedstawia budynek przed rewitalizacją. || Mixed-use building (Rewolucji 29) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model shows the building before refurbishment.

Włókiennicza 5 Wiz...

Budynek użyteczności publicznej - Atlas Sztuki (Włókiennicza 20) Inwestycja prywatna. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Public utility building - Atlas Sztuki art gallery (Włókiennicza 20) Private investment. Model based on a detailed design.

Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.

Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.

Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.

Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.

Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.