This content is private or does not exist.

-

INFO

Nätvakare (vettar) För att man skulle hitta sina egna nät märktes näten ut med nätvakare (vettar). De kunde bestå av en träbit eller en tunna av trä som guppade på vattenytan och var lätt att hitta. Alla fiskare hade sina egna mönster på vettarna för att lättare hitta dem. Den här vetten är från 1924 och har tillhört fiskaren Herman Nyberg. Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum

Öskaret Öskaret påminner till formen om en skopa och användes för att ösa vatten ur båten. Det är utskuret ur ett trästycke. Öskaret var en viktig del av utrustningen i båten eftersom den lätt tog in vatten genom läckage eller när vågorna slog över borden. Granösunds fiskeläge

Skötnätet Att fiska med nät är en gammal metod. Det äldsta fiskenät som hittats är över 10 000 år gammalt. Det hittades i St. André på Karelska näset och är tillverkat av vide. Näten har haft olika storlek och utseende beroende på vilken fisk man vill fånga och vilken metod man vill använda. Nätet på bilden är en strömmingssköt från 1898. Det är tillverkat av bomullsgarn, med maskor på ca 25–30 mm. Sommartid bedrevs strömmingsfiske i ytterskärgården med skötar. Sköten var ett djupt nät, som lades ut på eftermiddagen eller kvällen och vittjades tidigt följande morgon. Näten med strömming togs till land där man tog hand om fångsten. Granösunds fiskeläge

Nätstickan På nätstickan plockade man upp nätets övre teln (nätkant) när man lyfte nätet ur vattnet. På så sätt kunde man hålla ordning på nätet. Nätstickan märktes ofta med fiskarens initialer eller bomärke. Nätstickorna är från 1940-talet och har tillhört fiskaren Herman Nyberg från Bosund. Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum

Båten Båten heter Seagram och är byggd 1997 i Södra Vallgrund. Den byggdes för att delta i den årliga Postrodden över Kvarken mellan Björkö och Holmön utanför den västerbottniska kusten. Postrodden har ordnats sedan 1982, med starter vartannat år från Björkö och vartannat från Holmön. Tanken med rodden är att återuppliva minnet av den historiska transportled som funnits mellan de två öarna. Seagram har varit med i Postrodden alla år som den ordnats sedan 1997. Nuvarande skeppare för båten är Axel Snygg som leder andra generationens båtlag för Seagram.

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.