This content is private or does not exist.

-

INFO

Card

Budynek mieszkalny (Kilińskiego 39) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. || Residential building (Kilińskiego 39) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

ulica Stefana Jaracza Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi || Stefana Jaracza Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Skwer Aliny Margolis-Edelman Przestrzeń remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. || Alina Margolis-Edelman Square Area renovated as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

ulica Jana Kilińskiego Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi || Jana Kilińskiego Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.