This content is private or does not exist.

-

INFO
Contorres0002 Contorres0002

"Artisau elikagaiak" delakoa marka bereizgarri bat da, nekazaritzako elikagaien etiketetan jartzen dena. Marka erabiltzeko arauak betetzen dituzten produktuei ematen zaie. Hala, “Artisau elikagaiak” markaren bidez ezaugarri hauetakoren bat ziurtatzen da: • Produktu bat bere kalitateagatik mota bereko produktu arruntetatik bereizten duten ezaugarri intrintsekoak. • Estatuko edo Europako araudian definiturik ez dauden produktu tradizionalen ezaugarri bereziak.

"Artisau elikagaiak" delakoa marka bereizgarri bat da, nekazaritzako elikagaien etiketetan jartzen dena. Marka erabiltzeko arauak betetzen dituzten produktuei ematen zaie. Hala, “Artisau elikagaiak” markaren bidez ezaugarri hauetakoren bat ziurtatzen da: • Produktu bat bere kalitateagatik mota bereko produktu arruntetatik bereizten duten ezaugarri intrintsekoak. • Estatuko edo Europako araudian definiturik ez dauden produktu tradizionalen ezaugarri bereziak.

Egungo"Artisau elikagaiak" marka zortzi enpresaren ekimenez sortu zen. Bi helburu nagusi lortu ahal izateko elkartu ziren: • Artisautzako produktuen normalizazioa. • Produktu horien kontrola. Nekazaritzako elikagaien arloko artisautzari buruz garai hartan zegoen araua 103/1994 Foru Dekretua zen, eta argi zegoen ez zela nahikoa. Izan ere, oso modu lausoan definitzen zituen artisaua eta artisautzako enpresa, ez zuen zehazten zer zen artisautzako produktua eta ez zuen artisautzako produktuak bermatzeko kontrol sistemarik ezartzen. Hala, Elkarteak barne funtzionamenduko erregelamendua egin zuen eta horren haritik eman zen Nafarroako Nekazaritzako Elikagaien Artisautza Arautzeko Xedapena, Nafarroako Gobernuaren 2000ko maiatzaren 29ko Ebazpenean. Xedapen horretan jaso ziren artisautzako produktuak izan behar dituen ezaugarriak, produktu edo produktu-multzo bakoitzaren Arau Tekniko Berariazkoak, Nekazaritzako Elikagaien Artisautzaren logotipoa (Elkarteak berak lagatakoa) eta hura kudeatu eta kontrolatzeko ardura ICAN sozietate publikoari (Nafarroako Nekazaritzako Elikagaien Kalitatearen Institutua) emateko mandatuaren onespena.

"Artisautzako elikagaiak" marka ondoko alderdi hauetakoren bat ziurtatzen duen bereizgarria da: • Produktu bat bere kalitateagatik mota bereko produktu arruntetatik bereizten duten ezaugarri intrintsekoak. • Estatuko edo Europako araudian definiturik ez dauden produktu tradizionalen ezaugarri bereziak. • Markaren erabilera kudeatu eta marka kontrolatzen duena Nafarroako Nekazaritzako Elikagaien Kalitatearen Institutua da. 1. Produktuek “artisautzako elikagai” izateko bete behar dituzten baldintzak: • Berariazko Arau Teknikoa duten produktuek soilik erabil dezakete “Artisautzako elikagaiak” marka. (Ikus arau teknikoen zerrenda). . • Baimena produktu jakinetarako emanen da, eta ez eskatzaileak egiten dituen produktuen multzo orokorrerako. . • ICANek ebatziko ditu baimen eskaerak, Artisautza Batzordeak txostena egin eta gero. (Ikus Batzordearen osaera). . • Baimena aldi baterako emanen da, urtebeterako hain zuzen, eta berritu ahal izanen da. 2. Enpresek “artisautzako elikagaien” multzoan sartzeko bete behar dituzten baldintzak: Nafarroako Gobernuko Nekazaritza Departamentuaren Nekazaritzako Elikagaien arloko Artisautzako Enpresen Erregistroan inskribaturik dauden enpresek erabil dezakete logotipoa. Artisau gisa inskribatu ahal izateko, enpresek Nekazaritzako Elikagaien Artisautzako Ogibideen Errepertorioan dagoen produkturen bat egin edo eraldatu behar dute eta honako baldintza hauek bete behar dituzte: • Instalazioek, establezimenduek, produktuen kalitateak eta higiene eta osasun baldintzek indarra duten xedapenak betetzea. • Enpresa inskribaturik egotea lizentzia fiskalean. • Produktua eskuz egitea; hala ere mekanizazio maila bat onartuko da eragiketa partzialetan, baina betiere lehengaiak eskuz aukeratuko dira. • Produkzio prozesuaren arduradun eta zuzendaria nekazaritzako elikagaien arloko artisau bat izatea, eta hark zuzenean parte hartzea lanean. • Enpresaren egitura familia enpresa bati dagokiona izatea. Enpresan diharduten familiatik kanpoko langile finkoak hamar izan daitezke gehienez.

"Artisautzako elikagaiak" marka ondoko alderdi hauetakoren bat ziurtatzen duen bereizgarria da: • Produktu bat bere kalitateagatik mota bereko produktu arruntetatik bereizten duten ezaugarri intrintsekoak. • Estatuko edo Europako araudian definiturik ez dauden produktu tradizionalen ezaugarri bereziak. • Markaren erabilera kudeatu eta marka kontrolatzen duena Nafarroako Nekazaritzako Elikagaien Kalitatearen Institutua da. 1. Produktuek “artisautzako elikagai” izateko bete behar dituzten baldintzak: • Berariazko Arau Teknikoa duten produktuek soilik erabil dezakete “Artisautzako elikagaiak” marka. (Ikus arau teknikoen zerrenda). . • Baimena produktu jakinetarako emanen da, eta ez eskatzaileak egiten dituen produktuen multzo orokorrerako. . • ICANek ebatziko ditu baimen eskaerak, Artisautza Batzordeak txostena egin eta gero. (Ikus Batzordearen osaera). . • Baimena aldi baterako emanen da, urtebeterako hain zuzen, eta berritu ahal izanen da. 2. Enpresek “artisautzako elikagaien” multzoan sartzeko bete behar dituzten baldintzak: Nafarroako Gobernuko Nekazaritza Departamentuaren Nekazaritzako Elikagaien arloko Artisautzako Enpresen Erregistroan inskribaturik dauden enpresek erabil dezakete logotipoa. Artisau gisa inskribatu ahal izateko, enpresek Nekazaritzako Elikagaien Artisautzako Ogibideen Errepertorioan dagoen produkturen bat egin edo eraldatu behar dute eta honako baldintza hauek bete behar dituzte: • Instalazioek, establezimenduek, produktuen kalitateak eta higiene eta osasun baldintzek indarra duten xedapenak betetzea. • Enpresa inskribaturik egotea lizentzia fiskalean. • Produktua eskuz egitea; hala ere mekanizazio maila bat onartuko da eragiketa partzialetan, baina betiere lehengaiak eskuz aukeratuko dira. • Produkzio prozesuaren arduradun eta zuzendaria nekazaritzako elikagaien arloko artisau bat izatea, eta hark zuzenean parte hartzea lanean. • Enpresaren egitura familia enpresa bati dagokiona izatea. Enpresan diharduten familiatik kanpoko langile finkoak hamar izan daitezke gehienez.

"Artisautzako elikagaiak" marka ondoko alderdi hauetakoren bat ziurtatzen duen bereizgarria da: • Produktu bat bere kalitateagatik mota bereko produktu arruntetatik bereizten duten ezaugarri intrintsekoak. • Estatuko edo Europako araudian definiturik ez dauden produktu tradizionalen ezaugarri bereziak. • Markaren erabilera kudeatu eta marka kontrolatzen duena Nafarroako Nekazaritzako Elikagaien Kalitatearen Institutua da. 1. Produktuek “artisautzako elikagai” izateko bete behar dituzten baldintzak: • Berariazko Arau Teknikoa duten produktuek soilik erabil dezakete “Artisautzako elikagaiak” marka. (Ikus arau teknikoen zerrenda). . • Baimena produktu jakinetarako emanen da, eta ez eskatzaileak egiten dituen produktuen multzo orokorrerako. . • ICANek ebatziko ditu baimen eskaerak, Artisautza Batzordeak txostena egin eta gero. (Ikus Batzordearen osaera). . • Baimena aldi baterako emanen da, urtebeterako hain zuzen, eta berritu ahal izanen da. 2. Enpresek “artisautzako elikagaien” multzoan sartzeko bete behar dituzten baldintzak: Nafarroako Gobernuko Nekazaritza Departamentuaren Nekazaritzako Elikagaien arloko Artisautzako Enpresen Erregistroan inskribaturik dauden enpresek erabil dezakete logotipoa. Artisau gisa inskribatu ahal izateko, enpresek Nekazaritzako Elikagaien Artisautzako Ogibideen Errepertorioan dagoen produkturen bat egin edo eraldatu behar dute eta honako baldintza hauek bete behar dituzte: • Instalazioek, establezimenduek, produktuen kalitateak eta higiene eta osasun baldintzek indarra duten xedapenak betetzea. • Enpresa inskribaturik egotea lizentzia fiskalean. • Produktua eskuz egitea; hala ere mekanizazio maila bat onartuko da eragiketa partzialetan, baina betiere lehengaiak eskuz aukeratuko dira. • Produkzio prozesuaren arduradun eta zuzendaria nekazaritzako elikagaien arloko artisau bat izatea, eta hark zuzenean parte hartzea lanean. • Enpresaren egitura familia enpresa bati dagokiona izatea. Enpresan diharduten familiatik kanpoko langile finkoak hamar izan daitezke gehienez.

"Artisautzako elikagaiak" marka ondoko alderdi hauetakoren bat ziurtatzen duen bereizgarria da: • Produktu bat bere kalitateagatik mota bereko produktu arruntetatik bereizten duten ezaugarri intrintsekoak. • Estatuko edo Europako araudian definiturik ez dauden produktu tradizionalen ezaugarri bereziak. • Markaren erabilera kudeatu eta marka kontrolatzen duena Nafarroako Nekazaritzako Elikagaien Kalitatearen Institutua da. 1. Produktuek “artisautzako elikagai” izateko bete behar dituzten baldintzak: • Berariazko Arau Teknikoa duten produktuek soilik erabil dezakete “Artisautzako elikagaiak” marka. (Ikus arau teknikoen zerrenda). . • Baimena produktu jakinetarako emanen da, eta ez eskatzaileak egiten dituen produktuen multzo orokorrerako. . • ICANek ebatziko ditu baimen eskaerak, Artisautza Batzordeak txostena egin eta gero. (Ikus Batzordearen osaera). . • Baimena aldi baterako emanen da, urtebeterako hain zuzen, eta berritu ahal izanen da. 2. Enpresek “artisautzako elikagaien” multzoan sartzeko bete behar dituzten baldintzak: Nafarroako Gobernuko Nekazaritza Departamentuaren Nekazaritzako Elikagaien arloko Artisautzako Enpresen Erregistroan inskribaturik dauden enpresek erabil dezakete logotipoa. Artisau gisa inskribatu ahal izateko, enpresek Nekazaritzako Elikagaien Artisautzako Ogibideen Errepertorioan dagoen produkturen bat egin edo eraldatu behar dute eta honako baldintza hauek bete behar dituzte: • Instalazioek, establezimenduek, produktuen kalitateak eta higiene eta osasun baldintzek indarra duten xedapenak betetzea. • Enpresa inskribaturik egotea lizentzia fiskalean. • Produktua eskuz egitea; hala ere mekanizazio maila bat onartuko da eragiketa partzialetan, baina betiere lehengaiak eskuz aukeratuko dira. • Produkzio prozesuaren arduradun eta zuzendaria nekazaritzako elikagaien arloko artisau bat izatea, eta hark zuzenean parte hartzea lanean. • Enpresaren egitura familia enpresa bati dagokiona izatea. Enpresan diharduten familiatik kanpoko langile finkoak hamar izan daitezke gehienez.

"Artisautzako elikagaiak" marka ondoko alderdi hauetakoren bat ziurtatzen duen bereizgarria da: • Produktu bat bere kalitateagatik mota bereko produktu arruntetatik bereizten duten ezaugarri intrintsekoak. • Estatuko edo Europako araudian definiturik ez dauden produktu tradizionalen ezaugarri bereziak. • Markaren erabilera kudeatu eta marka kontrolatzen duena Nafarroako Nekazaritzako Elikagaien Kalitatearen Institutua da. 1. Produktuek “artisautzako elikagai” izateko bete behar dituzten baldintzak: • Berariazko Arau Teknikoa duten produktuek soilik erabil dezakete “Artisautzako elikagaiak” marka. (Ikus arau teknikoen zerrenda). . • Baimena produktu jakinetarako emanen da, eta ez eskatzaileak egiten dituen produktuen multzo orokorrerako. . • ICANek ebatziko ditu baimen eskaerak, Artisautza Batzordeak txostena egin eta gero. (Ikus Batzordearen osaera). . • Baimena aldi baterako emanen da, urtebeterako hain zuzen, eta berritu ahal izanen da. 2. Enpresek “artisautzako elikagaien” multzoan sartzeko bete behar dituzten baldintzak: Nafarroako Gobernuko Nekazaritza Departamentuaren Nekazaritzako Elikagaien arloko Artisautzako Enpresen Erregistroan inskribaturik dauden enpresek erabil dezakete logotipoa. Artisau gisa inskribatu ahal izateko, enpresek Nekazaritzako Elikagaien Artisautzako Ogibideen Errepertorioan dagoen produkturen bat egin edo eraldatu behar dute eta honako baldintza hauek bete behar dituzte: • Instalazioek, establezimenduek, produktuen kalitateak eta higiene eta osasun baldintzek indarra duten xedapenak betetzea. • Enpresa inskribaturik egotea lizentzia fiskalean. • Produktua eskuz egitea; hala ere mekanizazio maila bat onartuko da eragiketa partzialetan, baina betiere lehengaiak eskuz aukeratuko dira. • Produkzio prozesuaren arduradun eta zuzendaria nekazaritzako elikagaien arloko artisau bat izatea, eta hark zuzenean parte hartzea lanean. • Enpresaren egitura familia enpresa bati dagokiona izatea. Enpresan diharduten familiatik kanpoko langile finkoak hamar izan daitezke gehienez.

“Artisautzako elikagaiak” merkatuan ezagutzea oso erraza da. Ziurtatu besterik ez dago aukeratutako produktuak Markaren logotipoa daukala.

“Artisautzako elikagaiak” merkatuan ezagutzea oso erraza da. Ziurtatu besterik ez dago aukeratutako produktuak Markaren logotipoa daukala.

“Artisautzako elikagaiak” merkatuan ezagutzea oso erraza da. Ziurtatu besterik ez dago aukeratutako produktuak Markaren logotipoa daukala.

"Artisautzako elikagaiak" marka ondoko alderdi hauetakoren bat ziurtatzen duen bereizgarria da: • Produktu bat bere kalitateagatik mota bereko produktu arruntetatik bereizten duten ezaugarri intrintsekoak. • Estatuko edo Europako araudian definiturik ez dauden produktu tradizionalen ezaugarri bereziak. • Markaren erabilera kudeatu eta marka kontrolatzen duena Nafarroako Nekazaritzako Elikagaien Kalitatearen Institutua da. 1. Produktuek “artisautzako elikagai” izateko bete behar dituzten baldintzak: • Berariazko Arau Teknikoa duten produktuek soilik erabil dezakete “Artisautzako elikagaiak” marka. (Ikus arau teknikoen zerrenda). . • Baimena produktu jakinetarako emanen da, eta ez eskatzaileak egiten dituen produktuen multzo orokorrerako. . • ICANek ebatziko ditu baimen eskaerak, Artisautza Batzordeak txostena egin eta gero. (Ikus Batzordearen osaera). . • Baimena aldi baterako emanen da, urtebeterako hain zuzen, eta berritu ahal izanen da. 2. Enpresek “artisautzako elikagaien” multzoan sartzeko bete behar dituzten baldintzak: Nafarroako Gobernuko Nekazaritza Departamentuaren Nekazaritzako Elikagaien arloko Artisautzako Enpresen Erregistroan inskribaturik dauden enpresek erabil dezakete logotipoa. Artisau gisa inskribatu ahal izateko, enpresek Nekazaritzako Elikagaien Artisautzako Ogibideen Errepertorioan dagoen produkturen bat egin edo eraldatu behar dute eta honako baldintza hauek bete behar dituzte: • Instalazioek, establezimenduek, produktuen kalitateak eta higiene eta osasun baldintzek indarra duten xedapenak betetzea. • Enpresa inskribaturik egotea lizentzia fiskalean. • Produktua eskuz egitea; hala ere mekanizazio maila bat onartuko da eragiketa partzialetan, baina betiere lehengaiak eskuz aukeratuko dira. • Produkzio prozesuaren arduradun eta zuzendaria nekazaritzako elikagaien arloko artisau bat izatea, eta hark zuzenean parte hartzea lanean. • Enpresaren egitura familia enpresa bati dagokiona izatea. Enpresan diharduten familiatik kanpoko langile finkoak hamar izan daitezke gehienez.

LANTEGIAN BERTAN “Artisautzako elikagaien” salmenten zati handi bat lantegian bertan egiten da: • Artisautzako enpresa gehien-gehienek beren instalazioetako tokiren bat atondu dute (denda) kontsumitzaile partikularrek haien produktuak eskuratu ahal izan ditzaten. • Eta badira artisau batzuk beren dendan, beren produktuez gain, beste artisau batzuenak ere saltzen dituztenak. Hobeki prestatutako lokalak dira eta oro har Agrodenda deitzen zaie. • Zenbaitek, gainera, bereziki sustatzen dute salmenta mota hori, erosleak erakartzen dituzten zerbitzuak eskainiz, hala nola, beren instalazioak ikusteko bisitak (produktua nola egiten den erakusten dute) eta ogibidearekin zerikusia duten museo txikiak; hori guztia turismoko ibilbideekin, inguruari buruzko informazioarekin eta abarrekin lotuta. AZOKA ETA MERKATUETAN Nafarroako "Artisautzako elikagaiak" markak urtero hainbat azoka antolatzen ditu. Azoka horietan eros daitezkeen produktuak artisautzakoak dira. Hauek dira garrantzitsuenak: • Antzinako Azokak • Donejakue Bideko Azokak • Herriz Herriko Azokak AZOKA ETA MERKATUETAN Janari denda gehienak kate handietakoak dira eta beren erosketak zentralizaturik dituzte. Hala ere, oraindik zenbait establezimenduk tartetxoa egin eta zuzeneko sarrera ematen diete artisauei. Esate baterako, delicatesse dendak, turismo dendak, tokiko supermerkatu batzuk, etab SALGUNE HANDIETAN Merkatu mota honetan, normalean, “Artisautzako elikagaiak”, bolumenagatik eta erosketa-baldintzengatik, beste produktuetatik aparte saltzen ahal dira soilik, berariaz egiten diren kanpainetan.

LANTEGIAN BERTAN “Artisautzako elikagaien” salmenten zati handi bat lantegian bertan egiten da: • Artisautzako enpresa gehien-gehienek beren instalazioetako tokiren bat atondu dute (denda) kontsumitzaile partikularrek haien produktuak eskuratu ahal izan ditzaten. • Eta badira artisau batzuk beren dendan, beren produktuez gain, beste artisau batzuenak ere saltzen dituztenak. Hobeki prestatutako lokalak dira eta oro har Agrodenda deitzen zaie. • Zenbaitek, gainera, bereziki sustatzen dute salmenta mota hori, erosleak erakartzen dituzten zerbitzuak eskainiz, hala nola, beren instalazioak ikusteko bisitak (produktua nola egiten den erakusten dute) eta ogibidearekin zerikusia duten museo txikiak; hori guztia turismoko ibilbideekin, inguruari buruzko informazioarekin eta abarrekin lotuta. AZOKA ETA MERKATUETAN Nafarroako "Artisautzako elikagaiak" markak urtero hainbat azoka antolatzen ditu. Azoka horietan eros daitezkeen produktuak artisautzakoak dira. Hauek dira garrantzitsuenak: • Antzinako Azokak • Donejakue Bideko Azokak • Herriz Herriko Azokak AZOKA ETA MERKATUETAN Janari denda gehienak kate handietakoak dira eta beren erosketak zentralizaturik dituzte. Hala ere, oraindik zenbait establezimenduk tartetxoa egin eta zuzeneko sarrera ematen diete artisauei. Esate baterako, delicatesse dendak, turismo dendak, tokiko supermerkatu batzuk, etab SALGUNE HANDIETAN Merkatu mota honetan, normalean, “Artisautzako elikagaiak”, bolumenagatik eta erosketa-baldintzengatik, beste produktuetatik aparte saltzen ahal dira soilik, berariaz egiten diren kanpainetan.

Egungo"Artisau elikagaiak" marka zortzi enpresaren ekimenez sortu zen. Bi helburu nagusi lortu ahal izateko elkartu ziren: • Artisautzako produktuen normalizazioa. • Produktu horien kontrola. Nekazaritzako elikagaien arloko artisautzari buruz garai hartan zegoen araua 103/1994 Foru Dekretua zen, eta argi zegoen ez zela nahikoa. Izan ere, oso modu lausoan definitzen zituen artisaua eta artisautzako enpresa, ez zuen zehazten zer zen artisautzako produktua eta ez zuen artisautzako produktuak bermatzeko kontrol sistemarik ezartzen. Hala, Elkarteak barne funtzionamenduko erregelamendua egin zuen eta horren haritik eman zen Nafarroako Nekazaritzako Elikagaien Artisautza Arautzeko Xedapena, Nafarroako Gobernuaren 2000ko maiatzaren 29ko Ebazpenean. Xedapen horretan jaso ziren artisautzako produktuak izan behar dituen ezaugarriak, produktu edo produktu-multzo bakoitzaren Arau Tekniko Berariazkoak, Nekazaritzako Elikagaien Artisautzaren logotipoa (Elkarteak berak lagatakoa) eta hura kudeatu eta kontrolatzeko ardura ICAN sozietate publikoari (Nafarroako Nekazaritzako Elikagaien Kalitatearen Institutua) emateko mandatuaren onespena.

···PLATOS COCINADOS, FRITOS…··· · AIMAR | Deliconservas Medrano C/ Castilla y León, 4 31500 Tudela Navarra 948 824 966 alvaro@impexmedrano.com http://www.impexmedrano.com/ · ANKO | Anko, S.L. ANKO, S.L. Polígono Industrial C/ Vía Láctea, 4 31515 Cadreita NAVARRA 948 836 110 anko@anko.es http://www.anko.es/ ·ARBEONDO - Cárnicas Lasarte Aralar, 9 31870 Lecumberri Navarra 948 504 157 arbeondo@arbeondo.com http://www.actiweb.es/arbeondo/ · EMBUTIDOS ARBIZU / Arbizu, S.L. P.I. Utzubar c/ E, parc. 1-2 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 628 info@embutidosarbizu.com http://www.embutidosarbizu.es/ · ESARTE - Productos cárnicos artesanos Baztán C/ Santiago, 83 bajo 31700 Elizondo Navarra 948 581 907 info@precocinadosesarte.com http://www.precocinadosesarte.com/ · FRIDELA / Precocinados Fridela, S.L. Pol. Ind. Canraso, Vial Transversal 1 31500 Tudela NAVARRA 948 441 276 / 619 303 388 grandessuperficies@fridela.com http://www.fridela.com/ · EMBUTIDOS SAN MIGUEL / Iñigo San Miguel Iragui Pio XII, nº 33 bajo 31008 Pamplona Navarra 699750727 inigo@lamejorcarneentucasa.com www.lamejorcarneentucasa.com · NARAGI Polígono Industrial Aloa, 4 31100 Puente La Reina NAVARRA 948 348016 naragi@naragi.com http://www.naragi.com · Patxi Aldasoro Guajardo C/ Mayor, 50 31809 Olazagutia Navarra 948 562 858 info@urbasa1.com · PRECOMAR Ctra. de Peralta, 0 31340 - Marcilla Navarra 948713910 comercial@precomar.es www.precomar.es · ROSARA | Conservas Artesanas Rosara, S.L. Pol. Ind. Sector 1, Nº 3. 31261 Andosilla NAVARRA 948 690 430 radmon@rosara.com http://www.rosara.com · UBIDEA ALIMENTACIÓN Zalain Auzoa 31730 Bera NAVARRA 948 630 883 envasados@ubidea.com http://www.ubidea.com · Zalain Janariak Zalain Industrialdea 42 behea 14 navea 31780 Bera Navarra 948 631 338 gsantamari@yahoo.es ···ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA··· · LA CASA DEL ACEITE | La Casa del Aceite, S.L. Ctra. Tudela-Tarazona, km.10 31520 Cascante NAVARRA 948 850 902 comercial@lacasadelaceite.com http://www.lacasadelaceite.com · LA MAJA | Agrícola La Maja, S.L. Ctra. Logroño-Mendavia Km 81,5 31587 Mendavia NAVARRA 948 685 846 info@aceiteslamaja.com http://www.aceiteslamaja.com · MEDIA TRUJAL DE ARRONIZ | Trujal Mendia, S. Coop. Ctra. Allo, s/n, 31243 31243 Arróniz NAVARRA 948 537 651 info@trujalmendia.com http://www.trujalmendia.com ···SIDRA, LICORES Y CERVEZAS··· · AZANZA | Licores Azanza, S.L. Carretera San Sebastián, nº 13 31178 Abarzuza Navarra 948 520 040 licoresazanza@llanosmail.com http://www.pacharanazanza.com/ · BAINES | Licores Baines, S.L. Pol. Agustinos C/A Nave 9 31013 Pamplona Navarra 948 303 545 / 639 676 132 info@licoresbaines.com, pacharan@pacharan.com http://www.pacharan.com/ · LA VASCONIA Paraje de Valdelorca 31263 DICASTILLO Navarra 636599238 administracion@laderasdemontejurra.com www.laderasdemontejurra.com · MORLACO BEER / Pamplona Brewing Polígono Industrial Mutilva Baja, Calle O, nave 7 31192 MUTILVA Navarra 627866834 david.morlacobeer@gmail.com www.morlacobeer.com · SIDRERÍA LARRALDEA Caserío Larraldea 31795 Lekaroz NAVARRA 948 452 121 / 626 494 317 larraldea@teleline.es http://www.alimentosartesanos.com · SIDRERIA MARTITXONEA - José Ignacio Begiristain Iriarte Caserío Martitxonea 31878 ALDAZ DE LARRAUN NAVARRA 948 604 607 ainhoagaraikoetxea@yahoo.es · USUA | J. Etxabarri Licores Usua SL Polígono los Agustinos, C/A D-20 31160 Orkoien NAVARRA 948 303 478 info@licoresusua.com http://www.licoresusua.es ···CHOCOLATES Y BOMBONES··· · CHOCOLATES SUBIZA C/ Amaya 30 bajo 31004 Pamplona NAVARRA 948 230 341 msubizae@gmail.com http://www.chocolatesubiza.es · PEDRO MAYO / Chocolates de Navarra Fuentevieja, 13 (Pol. El Soto) 31195 Aizoain Navarra 948 303 749 javierblazquez@casapedromayo.com http://www.casapedromayo.com/es/ ···DERIVADOS DEL CERDO··· · A. DOMAICA C/ Alta, 9 31227 Meano Navarra 948 659 007 embutidos.domaica@gmail.com · CÁRNICAS ARRIETA, S.L. C/ San Esteban s/n 31630 Zubiri NAVARRA 948 304 009 info@embutidosarrieta.com www.embutidosarrieta.com · CÁRNICAS IRIGUIBEL Calle Portal, 1 Huarte Navarra 948330213 carniceriairiguibel@yahoo.es www.carniceriairiguibel.com · EMBUTIDOS ARBIZU / Arbizu, S.L. P.I. Utzubar c/ E, parc. 1-2 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 628 info@embutidosarbizu.com http://www.embutidosarbizu.es/ · EMBUTIDOS ARIZALETA Camino del Molino s/n 31190 Cizur Menor NAVARRA 948 183 934/ 948 183 935 arizaleta@embutidosarizaleta.es http://www.embutidosarizaleta.es/ · EMBUTIDOS ARTESANOS IBERO C/ Zorroka nº 9 Ibero Navarra 696714486 info@embutidosibero.com www.embutidosibero.com · EMBUTIDOS EL BORDÓN / La Despensica del Príncipe Ctra. Recajo, Nº3 31230 Viana NAVARRA 948 645 467/ 948 183 935 ladespensicadelprincipe@gmail.com http://www.elbordonartesanos.com/ · EMBUTIDOS FLORES Polígono Industrial Utzubar, 15 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 499 info@embutidosjuanflores.com http://www.embutidosjuanflores.com · EMBUTIDOS HORTANCO / Hnos. Sarnago Recalde C/ Hortanco, 9 31300 Tafalla NAVARRA 948 948 700 428 / 639 311 357 jsarnago@embutidoshortanco.com; asarnago@embutidoshortanco.com http://www.embutidoshortanco.com/ · EMBUTIDOS OCHOA C/ Lope Rey,11 31140 Artajona NAVARRA 948 364 327 / 619 303 814 joaquin@embutidosochoa.com http://www.embutidosochoa.com/ · Hermanos Valencia Gil Pol. Ind. Comarca II, C/ A nº 16 31191 Barbatain Navarra 609 284 046 susana@carnicasvalencia.com · EMBUTIDOS SAN MIGUEL / Iñigo San Miguel Iragui Pio XII, nº 33 bajo 31008 Pamplona Navarra 699750727 inigo@lamejorcarneentucasa.com www.lamejorcarneentucasa.com · LEFRAMA/ Comercial Leframa S.L. Polígono Industrial Canraso nº 29 Vial - B 31500 - Tudela Navarra +34 948 40 26 77 comercialleframa@telefonica.net http://www.leframa.com/ · MASKARADA - Jaucha, S.L. C/ Aralar, 13 31870 Lecumberri Navarra 948 504 236 info@maskaradadenda.com http://www.maskaradadenda.com/index.php?lang=es · NARAGI Polígono Industrial Aloa, 4 31100 Puente La Reina NAVARRA 948 348016 naragi@naragi.com http://www.naragi.com · Patxi Aldasoro Guajardo C/ Mayor, 50 31809 Olazagutia Navarra 948 562 858 info@urbasa1.com ···CONSERVAS DE ATÚN Y BONITO··· · CONSERVAS Mª JESÚS/ Alesan Artesanos, S.L. Polígono Industrial C/ B, 7-8 31523 Ablitas NAVARRA 948 813 810 info@conservasmjesus.com http://conservasartesanas.com/ ···CONSERVAS VEGETALES Y MERMELADAS··· · AIDIN MERMELADAS ARTESANAS C/ Arzanegui, 2 31171 Ororbia NAVARRA 677 467 360 inma@aidin.es · ANKO | Anko, S.L. Polígono Industrial C/ Vía Láctea, 4 31515 Cadreita NAVARRA 948 836 110 anko@anko.es http://www.anko.es/ · CONFITERIA-CERERÍA DONEZAR - Joaquín María Donezar Polo C/ Zapatería, 47 31001 Pamplona NAVARRA 948221338 / 620656035 joaquin@donezar.com www.donezar.com · CONSERVAS ARTESANAS RUBIO C/ La Cadena nº 1 31579 Carcar NAVARRA 948 674 856 crubio.3008@cajarural.com www.conservasrubio.es · CONSERVAS EL CAPULLO Polígono Industrial Alesves, nave 4-5 Villafranca Navarra 657905426 conservas@conservascapullo.es www.conservascapullo.com · GILVER | Conservas Gilvemar, S.L. C/ Pasada del Prado, s/n 31587 Mendavia NAVARRA 948 695 186 conservas@gilver.es http://www.gilver.es/ · JUANCHU | Conservas Juanchu, S.L. Urbasa, 2 31587 Mendavia NAVARRA 948 695 004 info@conservasjuanchu.com http://www.conservasjuanchu.com/ · LOREKI / Frutas Huertas de Pamplona C/ Parque Erreniega nº 49 bajo 31180 Zizur Mayor Navarra 609 824 640 info@loreki.com http://www.loreki.com/ · MERMELADAS IRULAR / Mª José Brust Casa Gamioa 31730 Irurita NAVARRA 948 581 121 mermeladasirular@gmail.com · ROSARA | Conservas Artesanas Rosara, S.L. Pol. Ind. Sector 1, Nº 3. 31261 Andosilla NAVARRA 948 690 430 radmon@rosara.com http://www.rosara.com ···DERIVADOS DEL PATO··· · ERROTAZAR / Prieto Irazoki Fusto y Juan Antonio C/ Eztegara, 3 31780 Bera NAVARRA 948 630 088 / 667 419 312 errotazar@telefonica.net http://www.errotazarartesanos.com/ · KATEALDE ARTESANOS, S.L. Barrio Sorozarreta-Ctra. San Sebastián km 5 31800 Alsasua NAVARRA 948 468 223 / 667 717 559 informacion@katealde.com http://www.katealde.com · M. ETXENIKE, S.A.L. Pol. Ind. Urrobi, s/n 31694 Espinal NAVARRA 948 790 411 mitxel@etxenike.com http://www.etxenike.com ···CONFITES Y CARAMELOS··· · M. ETXENIKE, S.A.L. Pol. Ind. Urrobi, s/n 31694 Espinal NAVARRA 948 790 411 mitxel@etxenike.com http://www.etxenike.com · DULCES ARTESANOS VIRGEN DE UJUÉ / Inés del Rincón López C/ Mayor, 8 31300 Tafalla NAVARRA 948 700 800 / 649 032 201 / 637 985 256 dulcesujue@yahoo.es · GARRARTE | Mª Ángeles Catalá López Carretera Artajona, 8 bajo Tafalla Navarra 948702569 www.dulcesartesanosgarrarte.es · GARRARTE | Yolanda López Roncal Calle Adriana Sanz 21, Pol. Ind. San Adrián Parcela 62 San Adrián Navarra garrarteestafeta@gmail.com http://garrapinadosycaramelosartesanos.com/ ···HELADOS··· · HELADERIA LARRAMENDI IZOZKITEGIA C/ Estafeta nº 18 bajo 31001 Pamplona Navarra 646 365 495 anikalarra@gmail.com · HELADOS ARTESANOS MENDOZA, S.L. Polígono Industrial El Mallatón. C/ B Nº 4 31579 Carcar NAVARRA 948 690 552 / 616 473 412 info@heladosmendoza.com, heladosmendoza@gmail.com http://www.heladosmendoza.com · NALIA / Luvi Actividades Gastronómicas Bernardino Tirapu, 54, 4º B 31014 Pamplona Navarra 948 247 277 marga@brisafiscal.com · POSTRES ULTZAMA Ctra. Pamplona-Irún NA-121 Km 25 31798 Lanz NAVARRA 948 307 277 / 609 445 282 info@postresultzama.com http://www.postresultzama.com/ · QUESOS BERTIZARANA / Ardiarana C/ Santa Catalina, nº 6 31792 Legasa NAVARRA 948 450 270 / 680 539 300 ardiarana@yahoo.es http://quesosardiarana.com/ · QUESOS MIGUELITO / Martínez Ortiz Luis Miguel y Dueñas Chasco Carretera Na-134 km 42.5 31560 - Azagra Navarra 948389012 garbine@quesosmiguelito.com www.quesosmiguelito.com · ASPACE / Fundación Aspace Navarra para el Empleo Calle Noain, 2 Polígono Mocholi 31110 Noain NAVARRA 948 312 363 deochoa@aspacenavarra.org www.aspacenavarra.org · ZABAL CIRAUQUI Avda. Navarra nº 9, 3º 31360 Funes Navarra 619 667 271 zalci@wanadoo.es ···MIEL··· · LA NAVILLA / Victorino Ramos Jiménez Santiago Fernández Portoles 5 31500 - Tudela Navarra 658458815 miellanavilla@hotmail.com · LOREZ LORE / Ekisoain Baztan Iker y Zudaire Plaza Mikel Askatasuna, 45 bajo 31013 - Berriozar Navarra 675 184 734 info@lorezlore.com www.lorezlore.com · Lourdes Garralda Iglesias Avda. Aragón, 28 31400 Sangüesa NAVARRA 948 871 160 / 617 264 566 miel_baigorri@yahoo.es · MIEL ERLEKOI - Apidena Polígono Mutilva, calle A, nave nº 91 31192 Mutilva NAVARRA 948 153 842 627 953 561 eobanos@hotmail.com · MIEL FUENTE ZARO - Francisco José Beriain Arbeloa Mayor, 37 bajo 31130 Mañeru Navarra 606 468 302 patxitxon@gmail.com ···PASTELERÍA, CONFÍTERIA Y PANES ESPECIALES··· · ANTONIO ANAUT / Beripan S.L Pol. Ind. La Nava c/ D nº 14 31300 Tafalla NAVARRA 948 745 062 info@antonioanaut.com http://www.antonioanaut.com · Belsi - César Gomez Domeño Pol. Ind. Mugazuri Parcela 5B 31600 Burlada Navarra 948 128411 inaco@belsi.com http://www.belsi.es/ · CASA VIDAURRE Obrador Artesano C/ Estación, 3 31390 Olite Navarra 948 740 579 info@casavidaurre.com http://www.casavidaurre.com/ · Chulubita, S.L.L. C/ El Batán, 2 31100 Puente la Reina Navarra 948 340742 spicapan@telefonica.net · CONFITERIA-CERERÍA DONEZAR - Joaquín María Donezar Polo C/ Zapatería, 47 31001 Pamplona NAVARRA 948221338 / 620656035 joaquin@donezar.com www.donezar.com · EL PANADERO DE EUGUI Intxaurdia, 3 31620 HUARTE Navarra 948331941 jlg_1971@hootmail.com www.elpanaderodeeugui.com · ERLASU / Artesanía en Dulce Saint Délice Carretera Zolina 12 C 31192 - Tajonar Navarra 948852534 erika@saintdelice.com www.saintdelice.com · GRUPO ELIZALDE Y SALINAS, S.L. P.I. Arbide nº 2 nave 13 31110 Noain Navarra 637341821 infocasasalinas@gmail.com · Horno Cooperativo de Artajona San Isidro, s/n 31140 Artajona Navarra 948 364841 coopartajonaalm@terra.es · Mario Esparza - El Pan de Mario Pl. España, 5 31380 Caparroso Navarra 948 730160 · P.A. HORNO DE LEÑA / Jesús Esparza Sagardoy Avda. de Navarra, 22 31392 Pitillas Navarra 948 745 118 panaderiapitillas@gmail.com · PAN DE ARGUIÑARIZ - ARGINARIZKO OGIA / Ángel Riera Bail C/ Mayor nº 1 Argiñariz Navarra 948390104 info@pandearguinariz.com https://www.pandearguinariz.com/ · PANADERÍA ERBURU, S.I. C/ San Iturrizar, 19 31694 Espinal NAVARRA 948 790 424 / 686 575 390 panaderiaerburu@hotmail.com · Pastas artesanas Ignacio Javier VIDAURRE Mendigorria, 2 bajo 31390 Olite Navarra 948 740 080 aliciaxabi@hotmail.com · PASTAS EL MOLINERO Cantones, 63 Arróniz Navarra 948537276 info@pastasmolinero.es www.pastasmolinero.es · PASTAS MONASTERIO DE CASCANTE / Eneko Ayensa Sesma Avda. La Paz, nº 11 31520 Cascante Navarra 948 850 933 eneko.ayensa@gmail.com · PASTAS URRUTIA, S.L. C/ San Isidro, 41 31496 Ujué NAVARRA 948 739 257 / 629 529 476 pastasurrutia@pastasurrutia.com http://www.pastasurrutia.com · PASTELERÍA LARRAMENDI, S.L. Merindad de Sangüesa, 14 31600 Burlada NAVARRA 948 141 457 oficina@pastelerialarramendi.com http://www.pastelerialarramendi.com · PASTELERÍA MIRAVALLES C/ Miravalles, 17 bajo 31015 Pamplona NAVARRA 948 129 069 miravalles@pasteleriamiravalles.com http://www.pasteleriamiravalles.com/ · ROSQUILLAS UBAGUA Calle San Roque, 9 Riezu Navarra 948542247 info@rosquillasubagua.com www.rosquillasubagua.com · SARALEGI TALOAK - Kristina Saralegi Arkiskil 17, Caserío Arro 31880 Leitza Navarra 610378543 krissaralegi@gmail.com

···PLATOS COCINADOS, FRITOS…··· · AIMAR | Deliconservas Medrano C/ Castilla y León, 4 31500 Tudela Navarra 948 824 966 alvaro@impexmedrano.com http://www.impexmedrano.com/ · ANKO | Anko, S.L. ANKO, S.L. Polígono Industrial C/ Vía Láctea, 4 31515 Cadreita NAVARRA 948 836 110 anko@anko.es http://www.anko.es/ ·ARBEONDO - Cárnicas Lasarte Aralar, 9 31870 Lecumberri Navarra 948 504 157 arbeondo@arbeondo.com http://www.actiweb.es/arbeondo/ · EMBUTIDOS ARBIZU / Arbizu, S.L. P.I. Utzubar c/ E, parc. 1-2 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 628 info@embutidosarbizu.com http://www.embutidosarbizu.es/ · ESARTE - Productos cárnicos artesanos Baztán C/ Santiago, 83 bajo 31700 Elizondo Navarra 948 581 907 info@precocinadosesarte.com http://www.precocinadosesarte.com/ · FRIDELA / Precocinados Fridela, S.L. Pol. Ind. Canraso, Vial Transversal 1 31500 Tudela NAVARRA 948 441 276 / 619 303 388 grandessuperficies@fridela.com http://www.fridela.com/ · EMBUTIDOS SAN MIGUEL / Iñigo San Miguel Iragui Pio XII, nº 33 bajo 31008 Pamplona Navarra 699750727 inigo@lamejorcarneentucasa.com www.lamejorcarneentucasa.com · NARAGI Polígono Industrial Aloa, 4 31100 Puente La Reina NAVARRA 948 348016 naragi@naragi.com http://www.naragi.com · Patxi Aldasoro Guajardo C/ Mayor, 50 31809 Olazagutia Navarra 948 562 858 info@urbasa1.com · PRECOMAR Ctra. de Peralta, 0 31340 - Marcilla Navarra 948713910 comercial@precomar.es www.precomar.es · ROSARA | Conservas Artesanas Rosara, S.L. Pol. Ind. Sector 1, Nº 3. 31261 Andosilla NAVARRA 948 690 430 radmon@rosara.com http://www.rosara.com · UBIDEA ALIMENTACIÓN Zalain Auzoa 31730 Bera NAVARRA 948 630 883 envasados@ubidea.com http://www.ubidea.com · Zalain Janariak Zalain Industrialdea 42 behea 14 navea 31780 Bera Navarra 948 631 338 gsantamari@yahoo.es ···ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA··· · LA CASA DEL ACEITE | La Casa del Aceite, S.L. Ctra. Tudela-Tarazona, km.10 31520 Cascante NAVARRA 948 850 902 comercial@lacasadelaceite.com http://www.lacasadelaceite.com · LA MAJA | Agrícola La Maja, S.L. Ctra. Logroño-Mendavia Km 81,5 31587 Mendavia NAVARRA 948 685 846 info@aceiteslamaja.com http://www.aceiteslamaja.com · MEDIA TRUJAL DE ARRONIZ | Trujal Mendia, S. Coop. Ctra. Allo, s/n, 31243 31243 Arróniz NAVARRA 948 537 651 info@trujalmendia.com http://www.trujalmendia.com ···SIDRA, LICORES Y CERVEZAS··· · AZANZA | Licores Azanza, S.L. Carretera San Sebastián, nº 13 31178 Abarzuza Navarra 948 520 040 licoresazanza@llanosmail.com http://www.pacharanazanza.com/ · BAINES | Licores Baines, S.L. Pol. Agustinos C/A Nave 9 31013 Pamplona Navarra 948 303 545 / 639 676 132 info@licoresbaines.com, pacharan@pacharan.com http://www.pacharan.com/ · LA VASCONIA Paraje de Valdelorca 31263 DICASTILLO Navarra 636599238 administracion@laderasdemontejurra.com www.laderasdemontejurra.com · MORLACO BEER / Pamplona Brewing Polígono Industrial Mutilva Baja, Calle O, nave 7 31192 MUTILVA Navarra 627866834 david.morlacobeer@gmail.com www.morlacobeer.com · SIDRERÍA LARRALDEA Caserío Larraldea 31795 Lekaroz NAVARRA 948 452 121 / 626 494 317 larraldea@teleline.es http://www.alimentosartesanos.com · SIDRERIA MARTITXONEA - José Ignacio Begiristain Iriarte Caserío Martitxonea 31878 ALDAZ DE LARRAUN NAVARRA 948 604 607 ainhoagaraikoetxea@yahoo.es · USUA | J. Etxabarri Licores Usua SL Polígono los Agustinos, C/A D-20 31160 Orkoien NAVARRA 948 303 478 info@licoresusua.com http://www.licoresusua.es ···CHOCOLATES Y BOMBONES··· · CHOCOLATES SUBIZA C/ Amaya 30 bajo 31004 Pamplona NAVARRA 948 230 341 msubizae@gmail.com http://www.chocolatesubiza.es · PEDRO MAYO / Chocolates de Navarra Fuentevieja, 13 (Pol. El Soto) 31195 Aizoain Navarra 948 303 749 javierblazquez@casapedromayo.com http://www.casapedromayo.com/es/ ···DERIVADOS DEL CERDO··· · A. DOMAICA C/ Alta, 9 31227 Meano Navarra 948 659 007 embutidos.domaica@gmail.com · CÁRNICAS ARRIETA, S.L. C/ San Esteban s/n 31630 Zubiri NAVARRA 948 304 009 info@embutidosarrieta.com www.embutidosarrieta.com · CÁRNICAS IRIGUIBEL Calle Portal, 1 Huarte Navarra 948330213 carniceriairiguibel@yahoo.es www.carniceriairiguibel.com · EMBUTIDOS ARBIZU / Arbizu, S.L. P.I. Utzubar c/ E, parc. 1-2 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 628 info@embutidosarbizu.com http://www.embutidosarbizu.es/ · EMBUTIDOS ARIZALETA Camino del Molino s/n 31190 Cizur Menor NAVARRA 948 183 934/ 948 183 935 arizaleta@embutidosarizaleta.es http://www.embutidosarizaleta.es/ · EMBUTIDOS ARTESANOS IBERO C/ Zorroka nº 9 Ibero Navarra 696714486 info@embutidosibero.com www.embutidosibero.com · EMBUTIDOS EL BORDÓN / La Despensica del Príncipe Ctra. Recajo, Nº3 31230 Viana NAVARRA 948 645 467/ 948 183 935 ladespensicadelprincipe@gmail.com http://www.elbordonartesanos.com/ · EMBUTIDOS FLORES Polígono Industrial Utzubar, 15 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 499 info@embutidosjuanflores.com http://www.embutidosjuanflores.com · EMBUTIDOS HORTANCO / Hnos. Sarnago Recalde C/ Hortanco, 9 31300 Tafalla NAVARRA 948 948 700 428 / 639 311 357 jsarnago@embutidoshortanco.com; asarnago@embutidoshortanco.com http://www.embutidoshortanco.com/ · EMBUTIDOS OCHOA C/ Lope Rey,11 31140 Artajona NAVARRA 948 364 327 / 619 303 814 joaquin@embutidosochoa.com http://www.embutidosochoa.com/ · Hermanos Valencia Gil Pol. Ind. Comarca II, C/ A nº 16 31191 Barbatain Navarra 609 284 046 susana@carnicasvalencia.com · EMBUTIDOS SAN MIGUEL / Iñigo San Miguel Iragui Pio XII, nº 33 bajo 31008 Pamplona Navarra 699750727 inigo@lamejorcarneentucasa.com www.lamejorcarneentucasa.com · LEFRAMA/ Comercial Leframa S.L. Polígono Industrial Canraso nº 29 Vial - B 31500 - Tudela Navarra +34 948 40 26 77 comercialleframa@telefonica.net http://www.leframa.com/ · MASKARADA - Jaucha, S.L. C/ Aralar, 13 31870 Lecumberri Navarra 948 504 236 info@maskaradadenda.com http://www.maskaradadenda.com/index.php?lang=es · NARAGI Polígono Industrial Aloa, 4 31100 Puente La Reina NAVARRA 948 348016 naragi@naragi.com http://www.naragi.com · Patxi Aldasoro Guajardo C/ Mayor, 50 31809 Olazagutia Navarra 948 562 858 info@urbasa1.com ···CONSERVAS DE ATÚN Y BONITO··· · CONSERVAS Mª JESÚS/ Alesan Artesanos, S.L. Polígono Industrial C/ B, 7-8 31523 Ablitas NAVARRA 948 813 810 info@conservasmjesus.com http://conservasartesanas.com/ ···CONSERVAS VEGETALES Y MERMELADAS··· · AIDIN MERMELADAS ARTESANAS C/ Arzanegui, 2 31171 Ororbia NAVARRA 677 467 360 inma@aidin.es · ANKO | Anko, S.L. Polígono Industrial C/ Vía Láctea, 4 31515 Cadreita NAVARRA 948 836 110 anko@anko.es http://www.anko.es/ · CONFITERIA-CERERÍA DONEZAR - Joaquín María Donezar Polo C/ Zapatería, 47 31001 Pamplona NAVARRA 948221338 / 620656035 joaquin@donezar.com www.donezar.com · CONSERVAS ARTESANAS RUBIO C/ La Cadena nº 1 31579 Carcar NAVARRA 948 674 856 crubio.3008@cajarural.com www.conservasrubio.es · CONSERVAS EL CAPULLO Polígono Industrial Alesves, nave 4-5 Villafranca Navarra 657905426 conservas@conservascapullo.es www.conservascapullo.com · GILVER | Conservas Gilvemar, S.L. C/ Pasada del Prado, s/n 31587 Mendavia NAVARRA 948 695 186 conservas@gilver.es http://www.gilver.es/ · JUANCHU | Conservas Juanchu, S.L. Urbasa, 2 31587 Mendavia NAVARRA 948 695 004 info@conservasjuanchu.com http://www.conservasjuanchu.com/ · LOREKI / Frutas Huertas de Pamplona C/ Parque Erreniega nº 49 bajo 31180 Zizur Mayor Navarra 609 824 640 info@loreki.com http://www.loreki.com/ · MERMELADAS IRULAR / Mª José Brust Casa Gamioa 31730 Irurita NAVARRA 948 581 121 mermeladasirular@gmail.com · ROSARA | Conservas Artesanas Rosara, S.L. Pol. Ind. Sector 1, Nº 3. 31261 Andosilla NAVARRA 948 690 430 radmon@rosara.com http://www.rosara.com ···DERIVADOS DEL PATO··· · ERROTAZAR / Prieto Irazoki Fusto y Juan Antonio C/ Eztegara, 3 31780 Bera NAVARRA 948 630 088 / 667 419 312 errotazar@telefonica.net http://www.errotazarartesanos.com/ · KATEALDE ARTESANOS, S.L. Barrio Sorozarreta-Ctra. San Sebastián km 5 31800 Alsasua NAVARRA 948 468 223 / 667 717 559 informacion@katealde.com http://www.katealde.com · M. ETXENIKE, S.A.L. Pol. Ind. Urrobi, s/n 31694 Espinal NAVARRA 948 790 411 mitxel@etxenike.com http://www.etxenike.com ···CONFITES Y CARAMELOS··· · M. ETXENIKE, S.A.L. Pol. Ind. Urrobi, s/n 31694 Espinal NAVARRA 948 790 411 mitxel@etxenike.com http://www.etxenike.com · DULCES ARTESANOS VIRGEN DE UJUÉ / Inés del Rincón López C/ Mayor, 8 31300 Tafalla NAVARRA 948 700 800 / 649 032 201 / 637 985 256 dulcesujue@yahoo.es · GARRARTE | Mª Ángeles Catalá López Carretera Artajona, 8 bajo Tafalla Navarra 948702569 www.dulcesartesanosgarrarte.es · GARRARTE | Yolanda López Roncal Calle Adriana Sanz 21, Pol. Ind. San Adrián Parcela 62 San Adrián Navarra garrarteestafeta@gmail.com http://garrapinadosycaramelosartesanos.com/ ···HELADOS··· · HELADERIA LARRAMENDI IZOZKITEGIA C/ Estafeta nº 18 bajo 31001 Pamplona Navarra 646 365 495 anikalarra@gmail.com · HELADOS ARTESANOS MENDOZA, S.L. Polígono Industrial El Mallatón. C/ B Nº 4 31579 Carcar NAVARRA 948 690 552 / 616 473 412 info@heladosmendoza.com, heladosmendoza@gmail.com http://www.heladosmendoza.com · NALIA / Luvi Actividades Gastronómicas Bernardino Tirapu, 54, 4º B 31014 Pamplona Navarra 948 247 277 marga@brisafiscal.com · POSTRES ULTZAMA Ctra. Pamplona-Irún NA-121 Km 25 31798 Lanz NAVARRA 948 307 277 / 609 445 282 info@postresultzama.com http://www.postresultzama.com/ · QUESOS BERTIZARANA / Ardiarana C/ Santa Catalina, nº 6 31792 Legasa NAVARRA 948 450 270 / 680 539 300 ardiarana@yahoo.es http://quesosardiarana.com/ · QUESOS MIGUELITO / Martínez Ortiz Luis Miguel y Dueñas Chasco Carretera Na-134 km 42.5 31560 - Azagra Navarra 948389012 garbine@quesosmiguelito.com www.quesosmiguelito.com · ASPACE / Fundación Aspace Navarra para el Empleo Calle Noain, 2 Polígono Mocholi 31110 Noain NAVARRA 948 312 363 deochoa@aspacenavarra.org www.aspacenavarra.org · ZABAL CIRAUQUI Avda. Navarra nº 9, 3º 31360 Funes Navarra 619 667 271 zalci@wanadoo.es ···MIEL··· · LA NAVILLA / Victorino Ramos Jiménez Santiago Fernández Portoles 5 31500 - Tudela Navarra 658458815 miellanavilla@hotmail.com · LOREZ LORE / Ekisoain Baztan Iker y Zudaire Plaza Mikel Askatasuna, 45 bajo 31013 - Berriozar Navarra 675 184 734 info@lorezlore.com www.lorezlore.com · Lourdes Garralda Iglesias Avda. Aragón, 28 31400 Sangüesa NAVARRA 948 871 160 / 617 264 566 miel_baigorri@yahoo.es · MIEL ERLEKOI - Apidena Polígono Mutilva, calle A, nave nº 91 31192 Mutilva NAVARRA 948 153 842 627 953 561 eobanos@hotmail.com · MIEL FUENTE ZARO - Francisco José Beriain Arbeloa Mayor, 37 bajo 31130 Mañeru Navarra 606 468 302 patxitxon@gmail.com ···PASTELERÍA, CONFÍTERIA Y PANES ESPECIALES··· · ANTONIO ANAUT / Beripan S.L Pol. Ind. La Nava c/ D nº 14 31300 Tafalla NAVARRA 948 745 062 info@antonioanaut.com http://www.antonioanaut.com · Belsi - César Gomez Domeño Pol. Ind. Mugazuri Parcela 5B 31600 Burlada Navarra 948 128411 inaco@belsi.com http://www.belsi.es/ · CASA VIDAURRE Obrador Artesano C/ Estación, 3 31390 Olite Navarra 948 740 579 info@casavidaurre.com http://www.casavidaurre.com/ · Chulubita, S.L.L. C/ El Batán, 2 31100 Puente la Reina Navarra 948 340742 spicapan@telefonica.net · CONFITERIA-CERERÍA DONEZAR - Joaquín María Donezar Polo C/ Zapatería, 47 31001 Pamplona NAVARRA 948221338 / 620656035 joaquin@donezar.com www.donezar.com · EL PANADERO DE EUGUI Intxaurdia, 3 31620 HUARTE Navarra 948331941 jlg_1971@hootmail.com www.elpanaderodeeugui.com · ERLASU / Artesanía en Dulce Saint Délice Carretera Zolina 12 C 31192 - Tajonar Navarra 948852534 erika@saintdelice.com www.saintdelice.com · GRUPO ELIZALDE Y SALINAS, S.L. P.I. Arbide nº 2 nave 13 31110 Noain Navarra 637341821 infocasasalinas@gmail.com · Horno Cooperativo de Artajona San Isidro, s/n 31140 Artajona Navarra 948 364841 coopartajonaalm@terra.es · Mario Esparza - El Pan de Mario Pl. España, 5 31380 Caparroso Navarra 948 730160 · P.A. HORNO DE LEÑA / Jesús Esparza Sagardoy Avda. de Navarra, 22 31392 Pitillas Navarra 948 745 118 panaderiapitillas@gmail.com · PAN DE ARGUIÑARIZ - ARGINARIZKO OGIA / Ángel Riera Bail C/ Mayor nº 1 Argiñariz Navarra 948390104 info@pandearguinariz.com https://www.pandearguinariz.com/ · PANADERÍA ERBURU, S.I. C/ San Iturrizar, 19 31694 Espinal NAVARRA 948 790 424 / 686 575 390 panaderiaerburu@hotmail.com · Pastas artesanas Ignacio Javier VIDAURRE Mendigorria, 2 bajo 31390 Olite Navarra 948 740 080 aliciaxabi@hotmail.com · PASTAS EL MOLINERO Cantones, 63 Arróniz Navarra 948537276 info@pastasmolinero.es www.pastasmolinero.es · PASTAS MONASTERIO DE CASCANTE / Eneko Ayensa Sesma Avda. La Paz, nº 11 31520 Cascante Navarra 948 850 933 eneko.ayensa@gmail.com · PASTAS URRUTIA, S.L. C/ San Isidro, 41 31496 Ujué NAVARRA 948 739 257 / 629 529 476 pastasurrutia@pastasurrutia.com http://www.pastasurrutia.com · PASTELERÍA LARRAMENDI, S.L. Merindad de Sangüesa, 14 31600 Burlada NAVARRA 948 141 457 oficina@pastelerialarramendi.com http://www.pastelerialarramendi.com · PASTELERÍA MIRAVALLES C/ Miravalles, 17 bajo 31015 Pamplona NAVARRA 948 129 069 miravalles@pasteleriamiravalles.com http://www.pasteleriamiravalles.com/ · ROSQUILLAS UBAGUA Calle San Roque, 9 Riezu Navarra 948542247 info@rosquillasubagua.com www.rosquillasubagua.com · SARALEGI TALOAK - Kristina Saralegi Arkiskil 17, Caserío Arro 31880 Leitza Navarra 610378543 krissaralegi@gmail.com

···PLATOS COCINADOS, FRITOS…··· · AIMAR | Deliconservas Medrano C/ Castilla y León, 4 31500 Tudela Navarra 948 824 966 alvaro@impexmedrano.com http://www.impexmedrano.com/ · ANKO | Anko, S.L. ANKO, S.L. Polígono Industrial C/ Vía Láctea, 4 31515 Cadreita NAVARRA 948 836 110 anko@anko.es http://www.anko.es/ ·ARBEONDO - Cárnicas Lasarte Aralar, 9 31870 Lecumberri Navarra 948 504 157 arbeondo@arbeondo.com http://www.actiweb.es/arbeondo/ · EMBUTIDOS ARBIZU / Arbizu, S.L. P.I. Utzubar c/ E, parc. 1-2 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 628 info@embutidosarbizu.com http://www.embutidosarbizu.es/ · ESARTE - Productos cárnicos artesanos Baztán C/ Santiago, 83 bajo 31700 Elizondo Navarra 948 581 907 info@precocinadosesarte.com http://www.precocinadosesarte.com/ · FRIDELA / Precocinados Fridela, S.L. Pol. Ind. Canraso, Vial Transversal 1 31500 Tudela NAVARRA 948 441 276 / 619 303 388 grandessuperficies@fridela.com http://www.fridela.com/ · EMBUTIDOS SAN MIGUEL / Iñigo San Miguel Iragui Pio XII, nº 33 bajo 31008 Pamplona Navarra 699750727 inigo@lamejorcarneentucasa.com www.lamejorcarneentucasa.com · NARAGI Polígono Industrial Aloa, 4 31100 Puente La Reina NAVARRA 948 348016 naragi@naragi.com http://www.naragi.com · Patxi Aldasoro Guajardo C/ Mayor, 50 31809 Olazagutia Navarra 948 562 858 info@urbasa1.com · PRECOMAR Ctra. de Peralta, 0 31340 - Marcilla Navarra 948713910 comercial@precomar.es www.precomar.es · ROSARA | Conservas Artesanas Rosara, S.L. Pol. Ind. Sector 1, Nº 3. 31261 Andosilla NAVARRA 948 690 430 radmon@rosara.com http://www.rosara.com · UBIDEA ALIMENTACIÓN Zalain Auzoa 31730 Bera NAVARRA 948 630 883 envasados@ubidea.com http://www.ubidea.com · Zalain Janariak Zalain Industrialdea 42 behea 14 navea 31780 Bera Navarra 948 631 338 gsantamari@yahoo.es ···ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA··· · LA CASA DEL ACEITE | La Casa del Aceite, S.L. Ctra. Tudela-Tarazona, km.10 31520 Cascante NAVARRA 948 850 902 comercial@lacasadelaceite.com http://www.lacasadelaceite.com · LA MAJA | Agrícola La Maja, S.L. Ctra. Logroño-Mendavia Km 81,5 31587 Mendavia NAVARRA 948 685 846 info@aceiteslamaja.com http://www.aceiteslamaja.com · MEDIA TRUJAL DE ARRONIZ | Trujal Mendia, S. Coop. Ctra. Allo, s/n, 31243 31243 Arróniz NAVARRA 948 537 651 info@trujalmendia.com http://www.trujalmendia.com ···SIDRA, LICORES Y CERVEZAS··· · AZANZA | Licores Azanza, S.L. Carretera San Sebastián, nº 13 31178 Abarzuza Navarra 948 520 040 licoresazanza@llanosmail.com http://www.pacharanazanza.com/ · BAINES | Licores Baines, S.L. Pol. Agustinos C/A Nave 9 31013 Pamplona Navarra 948 303 545 / 639 676 132 info@licoresbaines.com, pacharan@pacharan.com http://www.pacharan.com/ · LA VASCONIA Paraje de Valdelorca 31263 DICASTILLO Navarra 636599238 administracion@laderasdemontejurra.com www.laderasdemontejurra.com · MORLACO BEER / Pamplona Brewing Polígono Industrial Mutilva Baja, Calle O, nave 7 31192 MUTILVA Navarra 627866834 david.morlacobeer@gmail.com www.morlacobeer.com · SIDRERÍA LARRALDEA Caserío Larraldea 31795 Lekaroz NAVARRA 948 452 121 / 626 494 317 larraldea@teleline.es http://www.alimentosartesanos.com · SIDRERIA MARTITXONEA - José Ignacio Begiristain Iriarte Caserío Martitxonea 31878 ALDAZ DE LARRAUN NAVARRA 948 604 607 ainhoagaraikoetxea@yahoo.es · USUA | J. Etxabarri Licores Usua SL Polígono los Agustinos, C/A D-20 31160 Orkoien NAVARRA 948 303 478 info@licoresusua.com http://www.licoresusua.es ···CHOCOLATES Y BOMBONES··· · CHOCOLATES SUBIZA C/ Amaya 30 bajo 31004 Pamplona NAVARRA 948 230 341 msubizae@gmail.com http://www.chocolatesubiza.es · PEDRO MAYO / Chocolates de Navarra Fuentevieja, 13 (Pol. El Soto) 31195 Aizoain Navarra 948 303 749 javierblazquez@casapedromayo.com http://www.casapedromayo.com/es/ ···DERIVADOS DEL CERDO··· · A. DOMAICA C/ Alta, 9 31227 Meano Navarra 948 659 007 embutidos.domaica@gmail.com · CÁRNICAS ARRIETA, S.L. C/ San Esteban s/n 31630 Zubiri NAVARRA 948 304 009 info@embutidosarrieta.com www.embutidosarrieta.com · CÁRNICAS IRIGUIBEL Calle Portal, 1 Huarte Navarra 948330213 carniceriairiguibel@yahoo.es www.carniceriairiguibel.com · EMBUTIDOS ARBIZU / Arbizu, S.L. P.I. Utzubar c/ E, parc. 1-2 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 628 info@embutidosarbizu.com http://www.embutidosarbizu.es/ · EMBUTIDOS ARIZALETA Camino del Molino s/n 31190 Cizur Menor NAVARRA 948 183 934/ 948 183 935 arizaleta@embutidosarizaleta.es http://www.embutidosarizaleta.es/ · EMBUTIDOS ARTESANOS IBERO C/ Zorroka nº 9 Ibero Navarra 696714486 info@embutidosibero.com www.embutidosibero.com · EMBUTIDOS EL BORDÓN / La Despensica del Príncipe Ctra. Recajo, Nº3 31230 Viana NAVARRA 948 645 467/ 948 183 935 ladespensicadelprincipe@gmail.com http://www.elbordonartesanos.com/ · EMBUTIDOS FLORES Polígono Industrial Utzubar, 15 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 499 info@embutidosjuanflores.com http://www.embutidosjuanflores.com · EMBUTIDOS HORTANCO / Hnos. Sarnago Recalde C/ Hortanco, 9 31300 Tafalla NAVARRA 948 948 700 428 / 639 311 357 jsarnago@embutidoshortanco.com; asarnago@embutidoshortanco.com http://www.embutidoshortanco.com/ · EMBUTIDOS OCHOA C/ Lope Rey,11 31140 Artajona NAVARRA 948 364 327 / 619 303 814 joaquin@embutidosochoa.com http://www.embutidosochoa.com/ · Hermanos Valencia Gil Pol. Ind. Comarca II, C/ A nº 16 31191 Barbatain Navarra 609 284 046 susana@carnicasvalencia.com · EMBUTIDOS SAN MIGUEL / Iñigo San Miguel Iragui Pio XII, nº 33 bajo 31008 Pamplona Navarra 699750727 inigo@lamejorcarneentucasa.com www.lamejorcarneentucasa.com · LEFRAMA/ Comercial Leframa S.L. Polígono Industrial Canraso nº 29 Vial - B 31500 - Tudela Navarra +34 948 40 26 77 comercialleframa@telefonica.net http://www.leframa.com/ · MASKARADA - Jaucha, S.L. C/ Aralar, 13 31870 Lecumberri Navarra 948 504 236 info@maskaradadenda.com http://www.maskaradadenda.com/index.php?lang=es · NARAGI Polígono Industrial Aloa, 4 31100 Puente La Reina NAVARRA 948 348016 naragi@naragi.com http://www.naragi.com · Patxi Aldasoro Guajardo C/ Mayor, 50 31809 Olazagutia Navarra 948 562 858 info@urbasa1.com ···CONSERVAS DE ATÚN Y BONITO··· · CONSERVAS Mª JESÚS/ Alesan Artesanos, S.L. Polígono Industrial C/ B, 7-8 31523 Ablitas NAVARRA 948 813 810 info@conservasmjesus.com http://conservasartesanas.com/ ···CONSERVAS VEGETALES Y MERMELADAS··· · AIDIN MERMELADAS ARTESANAS C/ Arzanegui, 2 31171 Ororbia NAVARRA 677 467 360 inma@aidin.es · ANKO | Anko, S.L. Polígono Industrial C/ Vía Láctea, 4 31515 Cadreita NAVARRA 948 836 110 anko@anko.es http://www.anko.es/ · CONFITERIA-CERERÍA DONEZAR - Joaquín María Donezar Polo C/ Zapatería, 47 31001 Pamplona NAVARRA 948221338 / 620656035 joaquin@donezar.com www.donezar.com · CONSERVAS ARTESANAS RUBIO C/ La Cadena nº 1 31579 Carcar NAVARRA 948 674 856 crubio.3008@cajarural.com www.conservasrubio.es · CONSERVAS EL CAPULLO Polígono Industrial Alesves, nave 4-5 Villafranca Navarra 657905426 conservas@conservascapullo.es www.conservascapullo.com · GILVER | Conservas Gilvemar, S.L. C/ Pasada del Prado, s/n 31587 Mendavia NAVARRA 948 695 186 conservas@gilver.es http://www.gilver.es/ · JUANCHU | Conservas Juanchu, S.L. Urbasa, 2 31587 Mendavia NAVARRA 948 695 004 info@conservasjuanchu.com http://www.conservasjuanchu.com/ · LOREKI / Frutas Huertas de Pamplona C/ Parque Erreniega nº 49 bajo 31180 Zizur Mayor Navarra 609 824 640 info@loreki.com http://www.loreki.com/ · MERMELADAS IRULAR / Mª José Brust Casa Gamioa 31730 Irurita NAVARRA 948 581 121 mermeladasirular@gmail.com · ROSARA | Conservas Artesanas Rosara, S.L. Pol. Ind. Sector 1, Nº 3. 31261 Andosilla NAVARRA 948 690 430 radmon@rosara.com http://www.rosara.com ···DERIVADOS DEL PATO··· · ERROTAZAR / Prieto Irazoki Fusto y Juan Antonio C/ Eztegara, 3 31780 Bera NAVARRA 948 630 088 / 667 419 312 errotazar@telefonica.net http://www.errotazarartesanos.com/ · KATEALDE ARTESANOS, S.L. Barrio Sorozarreta-Ctra. San Sebastián km 5 31800 Alsasua NAVARRA 948 468 223 / 667 717 559 informacion@katealde.com http://www.katealde.com · M. ETXENIKE, S.A.L. Pol. Ind. Urrobi, s/n 31694 Espinal NAVARRA 948 790 411 mitxel@etxenike.com http://www.etxenike.com ···CONFITES Y CARAMELOS··· · M. ETXENIKE, S.A.L. Pol. Ind. Urrobi, s/n 31694 Espinal NAVARRA 948 790 411 mitxel@etxenike.com http://www.etxenike.com · DULCES ARTESANOS VIRGEN DE UJUÉ / Inés del Rincón López C/ Mayor, 8 31300 Tafalla NAVARRA 948 700 800 / 649 032 201 / 637 985 256 dulcesujue@yahoo.es · GARRARTE | Mª Ángeles Catalá López Carretera Artajona, 8 bajo Tafalla Navarra 948702569 www.dulcesartesanosgarrarte.es · GARRARTE | Yolanda López Roncal Calle Adriana Sanz 21, Pol. Ind. San Adrián Parcela 62 San Adrián Navarra garrarteestafeta@gmail.com http://garrapinadosycaramelosartesanos.com/ ···HELADOS··· · HELADERIA LARRAMENDI IZOZKITEGIA C/ Estafeta nº 18 bajo 31001 Pamplona Navarra 646 365 495 anikalarra@gmail.com · HELADOS ARTESANOS MENDOZA, S.L. Polígono Industrial El Mallatón. C/ B Nº 4 31579 Carcar NAVARRA 948 690 552 / 616 473 412 info@heladosmendoza.com, heladosmendoza@gmail.com http://www.heladosmendoza.com · NALIA / Luvi Actividades Gastronómicas Bernardino Tirapu, 54, 4º B 31014 Pamplona Navarra 948 247 277 marga@brisafiscal.com · POSTRES ULTZAMA Ctra. Pamplona-Irún NA-121 Km 25 31798 Lanz NAVARRA 948 307 277 / 609 445 282 info@postresultzama.com http://www.postresultzama.com/ · QUESOS BERTIZARANA / Ardiarana C/ Santa Catalina, nº 6 31792 Legasa NAVARRA 948 450 270 / 680 539 300 ardiarana@yahoo.es http://quesosardiarana.com/ · QUESOS MIGUELITO / Martínez Ortiz Luis Miguel y Dueñas Chasco Carretera Na-134 km 42.5 31560 - Azagra Navarra 948389012 garbine@quesosmiguelito.com www.quesosmiguelito.com · ASPACE / Fundación Aspace Navarra para el Empleo Calle Noain, 2 Polígono Mocholi 31110 Noain NAVARRA 948 312 363 deochoa@aspacenavarra.org www.aspacenavarra.org · ZABAL CIRAUQUI Avda. Navarra nº 9, 3º 31360 Funes Navarra 619 667 271 zalci@wanadoo.es ···MIEL··· · LA NAVILLA / Victorino Ramos Jiménez Santiago Fernández Portoles 5 31500 - Tudela Navarra 658458815 miellanavilla@hotmail.com · LOREZ LORE / Ekisoain Baztan Iker y Zudaire Plaza Mikel Askatasuna, 45 bajo 31013 - Berriozar Navarra 675 184 734 info@lorezlore.com www.lorezlore.com · Lourdes Garralda Iglesias Avda. Aragón, 28 31400 Sangüesa NAVARRA 948 871 160 / 617 264 566 miel_baigorri@yahoo.es · MIEL ERLEKOI - Apidena Polígono Mutilva, calle A, nave nº 91 31192 Mutilva NAVARRA 948 153 842 627 953 561 eobanos@hotmail.com · MIEL FUENTE ZARO - Francisco José Beriain Arbeloa Mayor, 37 bajo 31130 Mañeru Navarra 606 468 302 patxitxon@gmail.com ···PASTELERÍA, CONFÍTERIA Y PANES ESPECIALES··· · ANTONIO ANAUT / Beripan S.L Pol. Ind. La Nava c/ D nº 14 31300 Tafalla NAVARRA 948 745 062 info@antonioanaut.com http://www.antonioanaut.com · Belsi - César Gomez Domeño Pol. Ind. Mugazuri Parcela 5B 31600 Burlada Navarra 948 128411 inaco@belsi.com http://www.belsi.es/ · CASA VIDAURRE Obrador Artesano C/ Estación, 3 31390 Olite Navarra 948 740 579 info@casavidaurre.com http://www.casavidaurre.com/ · Chulubita, S.L.L. C/ El Batán, 2 31100 Puente la Reina Navarra 948 340742 spicapan@telefonica.net · CONFITERIA-CERERÍA DONEZAR - Joaquín María Donezar Polo C/ Zapatería, 47 31001 Pamplona NAVARRA 948221338 / 620656035 joaquin@donezar.com www.donezar.com · EL PANADERO DE EUGUI Intxaurdia, 3 31620 HUARTE Navarra 948331941 jlg_1971@hootmail.com www.elpanaderodeeugui.com · ERLASU / Artesanía en Dulce Saint Délice Carretera Zolina 12 C 31192 - Tajonar Navarra 948852534 erika@saintdelice.com www.saintdelice.com · GRUPO ELIZALDE Y SALINAS, S.L. P.I. Arbide nº 2 nave 13 31110 Noain Navarra 637341821 infocasasalinas@gmail.com · Horno Cooperativo de Artajona San Isidro, s/n 31140 Artajona Navarra 948 364841 coopartajonaalm@terra.es · Mario Esparza - El Pan de Mario Pl. España, 5 31380 Caparroso Navarra 948 730160 · P.A. HORNO DE LEÑA / Jesús Esparza Sagardoy Avda. de Navarra, 22 31392 Pitillas Navarra 948 745 118 panaderiapitillas@gmail.com · PAN DE ARGUIÑARIZ - ARGINARIZKO OGIA / Ángel Riera Bail C/ Mayor nº 1 Argiñariz Navarra 948390104 info@pandearguinariz.com https://www.pandearguinariz.com/ · PANADERÍA ERBURU, S.I. C/ San Iturrizar, 19 31694 Espinal NAVARRA 948 790 424 / 686 575 390 panaderiaerburu@hotmail.com · Pastas artesanas Ignacio Javier VIDAURRE Mendigorria, 2 bajo 31390 Olite Navarra 948 740 080 aliciaxabi@hotmail.com · PASTAS EL MOLINERO Cantones, 63 Arróniz Navarra 948537276 info@pastasmolinero.es www.pastasmolinero.es · PASTAS MONASTERIO DE CASCANTE / Eneko Ayensa Sesma Avda. La Paz, nº 11 31520 Cascante Navarra 948 850 933 eneko.ayensa@gmail.com · PASTAS URRUTIA, S.L. C/ San Isidro, 41 31496 Ujué NAVARRA 948 739 257 / 629 529 476 pastasurrutia@pastasurrutia.com http://www.pastasurrutia.com · PASTELERÍA LARRAMENDI, S.L. Merindad de Sangüesa, 14 31600 Burlada NAVARRA 948 141 457 oficina@pastelerialarramendi.com http://www.pastelerialarramendi.com · PASTELERÍA MIRAVALLES C/ Miravalles, 17 bajo 31015 Pamplona NAVARRA 948 129 069 miravalles@pasteleriamiravalles.com http://www.pasteleriamiravalles.com/ · ROSQUILLAS UBAGUA Calle San Roque, 9 Riezu Navarra 948542247 info@rosquillasubagua.com www.rosquillasubagua.com · SARALEGI TALOAK - Kristina Saralegi Arkiskil 17, Caserío Arro 31880 Leitza Navarra 610378543 krissaralegi@gmail.com

···PLATOS COCINADOS, FRITOS…··· · AIMAR | Deliconservas Medrano C/ Castilla y León, 4 31500 Tudela Navarra 948 824 966 alvaro@impexmedrano.com http://www.impexmedrano.com/ · ANKO | Anko, S.L. ANKO, S.L. Polígono Industrial C/ Vía Láctea, 4 31515 Cadreita NAVARRA 948 836 110 anko@anko.es http://www.anko.es/ ·ARBEONDO - Cárnicas Lasarte Aralar, 9 31870 Lecumberri Navarra 948 504 157 arbeondo@arbeondo.com http://www.actiweb.es/arbeondo/ · EMBUTIDOS ARBIZU / Arbizu, S.L. P.I. Utzubar c/ E, parc. 1-2 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 628 info@embutidosarbizu.com http://www.embutidosarbizu.es/ · ESARTE - Productos cárnicos artesanos Baztán C/ Santiago, 83 bajo 31700 Elizondo Navarra 948 581 907 info@precocinadosesarte.com http://www.precocinadosesarte.com/ · FRIDELA / Precocinados Fridela, S.L. Pol. Ind. Canraso, Vial Transversal 1 31500 Tudela NAVARRA 948 441 276 / 619 303 388 grandessuperficies@fridela.com http://www.fridela.com/ · EMBUTIDOS SAN MIGUEL / Iñigo San Miguel Iragui Pio XII, nº 33 bajo 31008 Pamplona Navarra 699750727 inigo@lamejorcarneentucasa.com www.lamejorcarneentucasa.com · NARAGI Polígono Industrial Aloa, 4 31100 Puente La Reina NAVARRA 948 348016 naragi@naragi.com http://www.naragi.com · Patxi Aldasoro Guajardo C/ Mayor, 50 31809 Olazagutia Navarra 948 562 858 info@urbasa1.com · PRECOMAR Ctra. de Peralta, 0 31340 - Marcilla Navarra 948713910 comercial@precomar.es www.precomar.es · ROSARA | Conservas Artesanas Rosara, S.L. Pol. Ind. Sector 1, Nº 3. 31261 Andosilla NAVARRA 948 690 430 radmon@rosara.com http://www.rosara.com · UBIDEA ALIMENTACIÓN Zalain Auzoa 31730 Bera NAVARRA 948 630 883 envasados@ubidea.com http://www.ubidea.com · Zalain Janariak Zalain Industrialdea 42 behea 14 navea 31780 Bera Navarra 948 631 338 gsantamari@yahoo.es ···ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA··· · LA CASA DEL ACEITE | La Casa del Aceite, S.L. Ctra. Tudela-Tarazona, km.10 31520 Cascante NAVARRA 948 850 902 comercial@lacasadelaceite.com http://www.lacasadelaceite.com · LA MAJA | Agrícola La Maja, S.L. Ctra. Logroño-Mendavia Km 81,5 31587 Mendavia NAVARRA 948 685 846 info@aceiteslamaja.com http://www.aceiteslamaja.com · MEDIA TRUJAL DE ARRONIZ | Trujal Mendia, S. Coop. Ctra. Allo, s/n, 31243 31243 Arróniz NAVARRA 948 537 651 info@trujalmendia.com http://www.trujalmendia.com ···SIDRA, LICORES Y CERVEZAS··· · AZANZA | Licores Azanza, S.L. Carretera San Sebastián, nº 13 31178 Abarzuza Navarra 948 520 040 licoresazanza@llanosmail.com http://www.pacharanazanza.com/ · BAINES | Licores Baines, S.L. Pol. Agustinos C/A Nave 9 31013 Pamplona Navarra 948 303 545 / 639 676 132 info@licoresbaines.com, pacharan@pacharan.com http://www.pacharan.com/ · LA VASCONIA Paraje de Valdelorca 31263 DICASTILLO Navarra 636599238 administracion@laderasdemontejurra.com www.laderasdemontejurra.com · MORLACO BEER / Pamplona Brewing Polígono Industrial Mutilva Baja, Calle O, nave 7 31192 MUTILVA Navarra 627866834 david.morlacobeer@gmail.com www.morlacobeer.com · SIDRERÍA LARRALDEA Caserío Larraldea 31795 Lekaroz NAVARRA 948 452 121 / 626 494 317 larraldea@teleline.es http://www.alimentosartesanos.com · SIDRERIA MARTITXONEA - José Ignacio Begiristain Iriarte Caserío Martitxonea 31878 ALDAZ DE LARRAUN NAVARRA 948 604 607 ainhoagaraikoetxea@yahoo.es · USUA | J. Etxabarri Licores Usua SL Polígono los Agustinos, C/A D-20 31160 Orkoien NAVARRA 948 303 478 info@licoresusua.com http://www.licoresusua.es ···CHOCOLATES Y BOMBONES··· · CHOCOLATES SUBIZA C/ Amaya 30 bajo 31004 Pamplona NAVARRA 948 230 341 msubizae@gmail.com http://www.chocolatesubiza.es · PEDRO MAYO / Chocolates de Navarra Fuentevieja, 13 (Pol. El Soto) 31195 Aizoain Navarra 948 303 749 javierblazquez@casapedromayo.com http://www.casapedromayo.com/es/ ···DERIVADOS DEL CERDO··· · A. DOMAICA C/ Alta, 9 31227 Meano Navarra 948 659 007 embutidos.domaica@gmail.com · CÁRNICAS ARRIETA, S.L. C/ San Esteban s/n 31630 Zubiri NAVARRA 948 304 009 info@embutidosarrieta.com www.embutidosarrieta.com · CÁRNICAS IRIGUIBEL Calle Portal, 1 Huarte Navarra 948330213 carniceriairiguibel@yahoo.es www.carniceriairiguibel.com · EMBUTIDOS ARBIZU / Arbizu, S.L. P.I. Utzubar c/ E, parc. 1-2 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 628 info@embutidosarbizu.com http://www.embutidosarbizu.es/ · EMBUTIDOS ARIZALETA Camino del Molino s/n 31190 Cizur Menor NAVARRA 948 183 934/ 948 183 935 arizaleta@embutidosarizaleta.es http://www.embutidosarizaleta.es/ · EMBUTIDOS ARTESANOS IBERO C/ Zorroka nº 9 Ibero Navarra 696714486 info@embutidosibero.com www.embutidosibero.com · EMBUTIDOS EL BORDÓN / La Despensica del Príncipe Ctra. Recajo, Nº3 31230 Viana NAVARRA 948 645 467/ 948 183 935 ladespensicadelprincipe@gmail.com http://www.elbordonartesanos.com/ · EMBUTIDOS FLORES Polígono Industrial Utzubar, 15 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 499 info@embutidosjuanflores.com http://www.embutidosjuanflores.com · EMBUTIDOS HORTANCO / Hnos. Sarnago Recalde C/ Hortanco, 9 31300 Tafalla NAVARRA 948 948 700 428 / 639 311 357 jsarnago@embutidoshortanco.com; asarnago@embutidoshortanco.com http://www.embutidoshortanco.com/ · EMBUTIDOS OCHOA C/ Lope Rey,11 31140 Artajona NAVARRA 948 364 327 / 619 303 814 joaquin@embutidosochoa.com http://www.embutidosochoa.com/ · Hermanos Valencia Gil Pol. Ind. Comarca II, C/ A nº 16 31191 Barbatain Navarra 609 284 046 susana@carnicasvalencia.com · EMBUTIDOS SAN MIGUEL / Iñigo San Miguel Iragui Pio XII, nº 33 bajo 31008 Pamplona Navarra 699750727 inigo@lamejorcarneentucasa.com www.lamejorcarneentucasa.com · LEFRAMA/ Comercial Leframa S.L. Polígono Industrial Canraso nº 29 Vial - B 31500 - Tudela Navarra +34 948 40 26 77 comercialleframa@telefonica.net http://www.leframa.com/ · MASKARADA - Jaucha, S.L. C/ Aralar, 13 31870 Lecumberri Navarra 948 504 236 info@maskaradadenda.com http://www.maskaradadenda.com/index.php?lang=es · NARAGI Polígono Industrial Aloa, 4 31100 Puente La Reina NAVARRA 948 348016 naragi@naragi.com http://www.naragi.com · Patxi Aldasoro Guajardo C/ Mayor, 50 31809 Olazagutia Navarra 948 562 858 info@urbasa1.com ···CONSERVAS DE ATÚN Y BONITO··· · CONSERVAS Mª JESÚS/ Alesan Artesanos, S.L. Polígono Industrial C/ B, 7-8 31523 Ablitas NAVARRA 948 813 810 info@conservasmjesus.com http://conservasartesanas.com/ ···CONSERVAS VEGETALES Y MERMELADAS··· · AIDIN MERMELADAS ARTESANAS C/ Arzanegui, 2 31171 Ororbia NAVARRA 677 467 360 inma@aidin.es · ANKO | Anko, S.L. Polígono Industrial C/ Vía Láctea, 4 31515 Cadreita NAVARRA 948 836 110 anko@anko.es http://www.anko.es/ · CONFITERIA-CERERÍA DONEZAR - Joaquín María Donezar Polo C/ Zapatería, 47 31001 Pamplona NAVARRA 948221338 / 620656035 joaquin@donezar.com www.donezar.com · CONSERVAS ARTESANAS RUBIO C/ La Cadena nº 1 31579 Carcar NAVARRA 948 674 856 crubio.3008@cajarural.com www.conservasrubio.es · CONSERVAS EL CAPULLO Polígono Industrial Alesves, nave 4-5 Villafranca Navarra 657905426 conservas@conservascapullo.es www.conservascapullo.com · GILVER | Conservas Gilvemar, S.L. C/ Pasada del Prado, s/n 31587 Mendavia NAVARRA 948 695 186 conservas@gilver.es http://www.gilver.es/ · JUANCHU | Conservas Juanchu, S.L. Urbasa, 2 31587 Mendavia NAVARRA 948 695 004 info@conservasjuanchu.com http://www.conservasjuanchu.com/ · LOREKI / Frutas Huertas de Pamplona C/ Parque Erreniega nº 49 bajo 31180 Zizur Mayor Navarra 609 824 640 info@loreki.com http://www.loreki.com/ · MERMELADAS IRULAR / Mª José Brust Casa Gamioa 31730 Irurita NAVARRA 948 581 121 mermeladasirular@gmail.com · ROSARA | Conservas Artesanas Rosara, S.L. Pol. Ind. Sector 1, Nº 3. 31261 Andosilla NAVARRA 948 690 430 radmon@rosara.com http://www.rosara.com ···DERIVADOS DEL PATO··· · ERROTAZAR / Prieto Irazoki Fusto y Juan Antonio C/ Eztegara, 3 31780 Bera NAVARRA 948 630 088 / 667 419 312 errotazar@telefonica.net http://www.errotazarartesanos.com/ · KATEALDE ARTESANOS, S.L. Barrio Sorozarreta-Ctra. San Sebastián km 5 31800 Alsasua NAVARRA 948 468 223 / 667 717 559 informacion@katealde.com http://www.katealde.com · M. ETXENIKE, S.A.L. Pol. Ind. Urrobi, s/n 31694 Espinal NAVARRA 948 790 411 mitxel@etxenike.com http://www.etxenike.com ···CONFITES Y CARAMELOS··· · M. ETXENIKE, S.A.L. Pol. Ind. Urrobi, s/n 31694 Espinal NAVARRA 948 790 411 mitxel@etxenike.com http://www.etxenike.com · DULCES ARTESANOS VIRGEN DE UJUÉ / Inés del Rincón López C/ Mayor, 8 31300 Tafalla NAVARRA 948 700 800 / 649 032 201 / 637 985 256 dulcesujue@yahoo.es · GARRARTE | Mª Ángeles Catalá López Carretera Artajona, 8 bajo Tafalla Navarra 948702569 www.dulcesartesanosgarrarte.es · GARRARTE | Yolanda López Roncal Calle Adriana Sanz 21, Pol. Ind. San Adrián Parcela 62 San Adrián Navarra garrarteestafeta@gmail.com http://garrapinadosycaramelosartesanos.com/ ···HELADOS··· · HELADERIA LARRAMENDI IZOZKITEGIA C/ Estafeta nº 18 bajo 31001 Pamplona Navarra 646 365 495 anikalarra@gmail.com · HELADOS ARTESANOS MENDOZA, S.L. Polígono Industrial El Mallatón. C/ B Nº 4 31579 Carcar NAVARRA 948 690 552 / 616 473 412 info@heladosmendoza.com, heladosmendoza@gmail.com http://www.heladosmendoza.com · NALIA / Luvi Actividades Gastronómicas Bernardino Tirapu, 54, 4º B 31014 Pamplona Navarra 948 247 277 marga@brisafiscal.com · POSTRES ULTZAMA Ctra. Pamplona-Irún NA-121 Km 25 31798 Lanz NAVARRA 948 307 277 / 609 445 282 info@postresultzama.com http://www.postresultzama.com/ · QUESOS BERTIZARANA / Ardiarana C/ Santa Catalina, nº 6 31792 Legasa NAVARRA 948 450 270 / 680 539 300 ardiarana@yahoo.es http://quesosardiarana.com/ · QUESOS MIGUELITO / Martínez Ortiz Luis Miguel y Dueñas Chasco Carretera Na-134 km 42.5 31560 - Azagra Navarra 948389012 garbine@quesosmiguelito.com www.quesosmiguelito.com · ASPACE / Fundación Aspace Navarra para el Empleo Calle Noain, 2 Polígono Mocholi 31110 Noain NAVARRA 948 312 363 deochoa@aspacenavarra.org www.aspacenavarra.org · ZABAL CIRAUQUI Avda. Navarra nº 9, 3º 31360 Funes Navarra 619 667 271 zalci@wanadoo.es ···MIEL··· · LA NAVILLA / Victorino Ramos Jiménez Santiago Fernández Portoles 5 31500 - Tudela Navarra 658458815 miellanavilla@hotmail.com · LOREZ LORE / Ekisoain Baztan Iker y Zudaire Plaza Mikel Askatasuna, 45 bajo 31013 - Berriozar Navarra 675 184 734 info@lorezlore.com www.lorezlore.com · Lourdes Garralda Iglesias Avda. Aragón, 28 31400 Sangüesa NAVARRA 948 871 160 / 617 264 566 miel_baigorri@yahoo.es · MIEL ERLEKOI - Apidena Polígono Mutilva, calle A, nave nº 91 31192 Mutilva NAVARRA 948 153 842 627 953 561 eobanos@hotmail.com · MIEL FUENTE ZARO - Francisco José Beriain Arbeloa Mayor, 37 bajo 31130 Mañeru Navarra 606 468 302 patxitxon@gmail.com ···PASTELERÍA, CONFÍTERIA Y PANES ESPECIALES··· · ANTONIO ANAUT / Beripan S.L Pol. Ind. La Nava c/ D nº 14 31300 Tafalla NAVARRA 948 745 062 info@antonioanaut.com http://www.antonioanaut.com · Belsi - César Gomez Domeño Pol. Ind. Mugazuri Parcela 5B 31600 Burlada Navarra 948 128411 inaco@belsi.com http://www.belsi.es/ · CASA VIDAURRE Obrador Artesano C/ Estación, 3 31390 Olite Navarra 948 740 579 info@casavidaurre.com http://www.casavidaurre.com/ · Chulubita, S.L.L. C/ El Batán, 2 31100 Puente la Reina Navarra 948 340742 spicapan@telefonica.net · CONFITERIA-CERERÍA DONEZAR - Joaquín María Donezar Polo C/ Zapatería, 47 31001 Pamplona NAVARRA 948221338 / 620656035 joaquin@donezar.com www.donezar.com · EL PANADERO DE EUGUI Intxaurdia, 3 31620 HUARTE Navarra 948331941 jlg_1971@hootmail.com www.elpanaderodeeugui.com · ERLASU / Artesanía en Dulce Saint Délice Carretera Zolina 12 C 31192 - Tajonar Navarra 948852534 erika@saintdelice.com www.saintdelice.com · GRUPO ELIZALDE Y SALINAS, S.L. P.I. Arbide nº 2 nave 13 31110 Noain Navarra 637341821 infocasasalinas@gmail.com · Horno Cooperativo de Artajona San Isidro, s/n 31140 Artajona Navarra 948 364841 coopartajonaalm@terra.es · Mario Esparza - El Pan de Mario Pl. España, 5 31380 Caparroso Navarra 948 730160 · P.A. HORNO DE LEÑA / Jesús Esparza Sagardoy Avda. de Navarra, 22 31392 Pitillas Navarra 948 745 118 panaderiapitillas@gmail.com · PAN DE ARGUIÑARIZ - ARGINARIZKO OGIA / Ángel Riera Bail C/ Mayor nº 1 Argiñariz Navarra 948390104 info@pandearguinariz.com https://www.pandearguinariz.com/ · PANADERÍA ERBURU, S.I. C/ San Iturrizar, 19 31694 Espinal NAVARRA 948 790 424 / 686 575 390 panaderiaerburu@hotmail.com · Pastas artesanas Ignacio Javier VIDAURRE Mendigorria, 2 bajo 31390 Olite Navarra 948 740 080 aliciaxabi@hotmail.com · PASTAS EL MOLINERO Cantones, 63 Arróniz Navarra 948537276 info@pastasmolinero.es www.pastasmolinero.es · PASTAS MONASTERIO DE CASCANTE / Eneko Ayensa Sesma Avda. La Paz, nº 11 31520 Cascante Navarra 948 850 933 eneko.ayensa@gmail.com · PASTAS URRUTIA, S.L. C/ San Isidro, 41 31496 Ujué NAVARRA 948 739 257 / 629 529 476 pastasurrutia@pastasurrutia.com http://www.pastasurrutia.com · PASTELERÍA LARRAMENDI, S.L. Merindad de Sangüesa, 14 31600 Burlada NAVARRA 948 141 457 oficina@pastelerialarramendi.com http://www.pastelerialarramendi.com · PASTELERÍA MIRAVALLES C/ Miravalles, 17 bajo 31015 Pamplona NAVARRA 948 129 069 miravalles@pasteleriamiravalles.com http://www.pasteleriamiravalles.com/ · ROSQUILLAS UBAGUA Calle San Roque, 9 Riezu Navarra 948542247 info@rosquillasubagua.com www.rosquillasubagua.com · SARALEGI TALOAK - Kristina Saralegi Arkiskil 17, Caserío Arro 31880 Leitza Navarra 610378543 krissaralegi@gmail.com

···PLATOS COCINADOS, FRITOS…··· · AIMAR | Deliconservas Medrano C/ Castilla y León, 4 31500 Tudela Navarra 948 824 966 alvaro@impexmedrano.com http://www.impexmedrano.com/ · ANKO | Anko, S.L. ANKO, S.L. Polígono Industrial C/ Vía Láctea, 4 31515 Cadreita NAVARRA 948 836 110 anko@anko.es http://www.anko.es/ ·ARBEONDO - Cárnicas Lasarte Aralar, 9 31870 Lecumberri Navarra 948 504 157 arbeondo@arbeondo.com http://www.actiweb.es/arbeondo/ · EMBUTIDOS ARBIZU / Arbizu, S.L. P.I. Utzubar c/ E, parc. 1-2 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 628 info@embutidosarbizu.com http://www.embutidosarbizu.es/ · ESARTE - Productos cárnicos artesanos Baztán C/ Santiago, 83 bajo 31700 Elizondo Navarra 948 581 907 info@precocinadosesarte.com http://www.precocinadosesarte.com/ · FRIDELA / Precocinados Fridela, S.L. Pol. Ind. Canraso, Vial Transversal 1 31500 Tudela NAVARRA 948 441 276 / 619 303 388 grandessuperficies@fridela.com http://www.fridela.com/ · EMBUTIDOS SAN MIGUEL / Iñigo San Miguel Iragui Pio XII, nº 33 bajo 31008 Pamplona Navarra 699750727 inigo@lamejorcarneentucasa.com www.lamejorcarneentucasa.com · NARAGI Polígono Industrial Aloa, 4 31100 Puente La Reina NAVARRA 948 348016 naragi@naragi.com http://www.naragi.com · Patxi Aldasoro Guajardo C/ Mayor, 50 31809 Olazagutia Navarra 948 562 858 info@urbasa1.com · PRECOMAR Ctra. de Peralta, 0 31340 - Marcilla Navarra 948713910 comercial@precomar.es www.precomar.es · ROSARA | Conservas Artesanas Rosara, S.L. Pol. Ind. Sector 1, Nº 3. 31261 Andosilla NAVARRA 948 690 430 radmon@rosara.com http://www.rosara.com · UBIDEA ALIMENTACIÓN Zalain Auzoa 31730 Bera NAVARRA 948 630 883 envasados@ubidea.com http://www.ubidea.com · Zalain Janariak Zalain Industrialdea 42 behea 14 navea 31780 Bera Navarra 948 631 338 gsantamari@yahoo.es ···ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA··· · LA CASA DEL ACEITE | La Casa del Aceite, S.L. Ctra. Tudela-Tarazona, km.10 31520 Cascante NAVARRA 948 850 902 comercial@lacasadelaceite.com http://www.lacasadelaceite.com · LA MAJA | Agrícola La Maja, S.L. Ctra. Logroño-Mendavia Km 81,5 31587 Mendavia NAVARRA 948 685 846 info@aceiteslamaja.com http://www.aceiteslamaja.com · MEDIA TRUJAL DE ARRONIZ | Trujal Mendia, S. Coop. Ctra. Allo, s/n, 31243 31243 Arróniz NAVARRA 948 537 651 info@trujalmendia.com http://www.trujalmendia.com ···SIDRA, LICORES Y CERVEZAS··· · AZANZA | Licores Azanza, S.L. Carretera San Sebastián, nº 13 31178 Abarzuza Navarra 948 520 040 licoresazanza@llanosmail.com http://www.pacharanazanza.com/ · BAINES | Licores Baines, S.L. Pol. Agustinos C/A Nave 9 31013 Pamplona Navarra 948 303 545 / 639 676 132 info@licoresbaines.com, pacharan@pacharan.com http://www.pacharan.com/ · LA VASCONIA Paraje de Valdelorca 31263 DICASTILLO Navarra 636599238 administracion@laderasdemontejurra.com www.laderasdemontejurra.com · MORLACO BEER / Pamplona Brewing Polígono Industrial Mutilva Baja, Calle O, nave 7 31192 MUTILVA Navarra 627866834 david.morlacobeer@gmail.com www.morlacobeer.com · SIDRERÍA LARRALDEA Caserío Larraldea 31795 Lekaroz NAVARRA 948 452 121 / 626 494 317 larraldea@teleline.es http://www.alimentosartesanos.com · SIDRERIA MARTITXONEA - José Ignacio Begiristain Iriarte Caserío Martitxonea 31878 ALDAZ DE LARRAUN NAVARRA 948 604 607 ainhoagaraikoetxea@yahoo.es · USUA | J. Etxabarri Licores Usua SL Polígono los Agustinos, C/A D-20 31160 Orkoien NAVARRA 948 303 478 info@licoresusua.com http://www.licoresusua.es ···CHOCOLATES Y BOMBONES··· · CHOCOLATES SUBIZA C/ Amaya 30 bajo 31004 Pamplona NAVARRA 948 230 341 msubizae@gmail.com http://www.chocolatesubiza.es · PEDRO MAYO / Chocolates de Navarra Fuentevieja, 13 (Pol. El Soto) 31195 Aizoain Navarra 948 303 749 javierblazquez@casapedromayo.com http://www.casapedromayo.com/es/ ···DERIVADOS DEL CERDO··· · A. DOMAICA C/ Alta, 9 31227 Meano Navarra 948 659 007 embutidos.domaica@gmail.com · CÁRNICAS ARRIETA, S.L. C/ San Esteban s/n 31630 Zubiri NAVARRA 948 304 009 info@embutidosarrieta.com www.embutidosarrieta.com · CÁRNICAS IRIGUIBEL Calle Portal, 1 Huarte Navarra 948330213 carniceriairiguibel@yahoo.es www.carniceriairiguibel.com · EMBUTIDOS ARBIZU / Arbizu, S.L. P.I. Utzubar c/ E, parc. 1-2 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 628 info@embutidosarbizu.com http://www.embutidosarbizu.es/ · EMBUTIDOS ARIZALETA Camino del Molino s/n 31190 Cizur Menor NAVARRA 948 183 934/ 948 183 935 arizaleta@embutidosarizaleta.es http://www.embutidosarizaleta.es/ · EMBUTIDOS ARTESANOS IBERO C/ Zorroka nº 9 Ibero Navarra 696714486 info@embutidosibero.com www.embutidosibero.com · EMBUTIDOS EL BORDÓN / La Despensica del Príncipe Ctra. Recajo, Nº3 31230 Viana NAVARRA 948 645 467/ 948 183 935 ladespensicadelprincipe@gmail.com http://www.elbordonartesanos.com/ · EMBUTIDOS FLORES Polígono Industrial Utzubar, 15 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 499 info@embutidosjuanflores.com http://www.embutidosjuanflores.com · EMBUTIDOS HORTANCO / Hnos. Sarnago Recalde C/ Hortanco, 9 31300 Tafalla NAVARRA 948 948 700 428 / 639 311 357 jsarnago@embutidoshortanco.com; asarnago@embutidoshortanco.com http://www.embutidoshortanco.com/ · EMBUTIDOS OCHOA C/ Lope Rey,11 31140 Artajona NAVARRA 948 364 327 / 619 303 814 joaquin@embutidosochoa.com http://www.embutidosochoa.com/ · Hermanos Valencia Gil Pol. Ind. Comarca II, C/ A nº 16 31191 Barbatain Navarra 609 284 046 susana@carnicasvalencia.com · EMBUTIDOS SAN MIGUEL / Iñigo San Miguel Iragui Pio XII, nº 33 bajo 31008 Pamplona Navarra 699750727 inigo@lamejorcarneentucasa.com www.lamejorcarneentucasa.com · LEFRAMA/ Comercial Leframa S.L. Polígono Industrial Canraso nº 29 Vial - B 31500 - Tudela Navarra +34 948 40 26 77 comercialleframa@telefonica.net http://www.leframa.com/ · MASKARADA - Jaucha, S.L. C/ Aralar, 13 31870 Lecumberri Navarra 948 504 236 info@maskaradadenda.com http://www.maskaradadenda.com/index.php?lang=es · NARAGI Polígono Industrial Aloa, 4 31100 Puente La Reina NAVARRA 948 348016 naragi@naragi.com http://www.naragi.com · Patxi Aldasoro Guajardo C/ Mayor, 50 31809 Olazagutia Navarra 948 562 858 info@urbasa1.com ···CONSERVAS DE ATÚN Y BONITO··· · CONSERVAS Mª JESÚS/ Alesan Artesanos, S.L. Polígono Industrial C/ B, 7-8 31523 Ablitas NAVARRA 948 813 810 info@conservasmjesus.com http://conservasartesanas.com/ ···CONSERVAS VEGETALES Y MERMELADAS··· · AIDIN MERMELADAS ARTESANAS C/ Arzanegui, 2 31171 Ororbia NAVARRA 677 467 360 inma@aidin.es · ANKO | Anko, S.L. Polígono Industrial C/ Vía Láctea, 4 31515 Cadreita NAVARRA 948 836 110 anko@anko.es http://www.anko.es/ · CONFITERIA-CERERÍA DONEZAR - Joaquín María Donezar Polo C/ Zapatería, 47 31001 Pamplona NAVARRA 948221338 / 620656035 joaquin@donezar.com www.donezar.com · CONSERVAS ARTESANAS RUBIO C/ La Cadena nº 1 31579 Carcar NAVARRA 948 674 856 crubio.3008@cajarural.com www.conservasrubio.es · CONSERVAS EL CAPULLO Polígono Industrial Alesves, nave 4-5 Villafranca Navarra 657905426 conservas@conservascapullo.es www.conservascapullo.com · GILVER | Conservas Gilvemar, S.L. C/ Pasada del Prado, s/n 31587 Mendavia NAVARRA 948 695 186 conservas@gilver.es http://www.gilver.es/ · JUANCHU | Conservas Juanchu, S.L. Urbasa, 2 31587 Mendavia NAVARRA 948 695 004 info@conservasjuanchu.com http://www.conservasjuanchu.com/ · LOREKI / Frutas Huertas de Pamplona C/ Parque Erreniega nº 49 bajo 31180 Zizur Mayor Navarra 609 824 640 info@loreki.com http://www.loreki.com/ · MERMELADAS IRULAR / Mª José Brust Casa Gamioa 31730 Irurita NAVARRA 948 581 121 mermeladasirular@gmail.com · ROSARA | Conservas Artesanas Rosara, S.L. Pol. Ind. Sector 1, Nº 3. 31261 Andosilla NAVARRA 948 690 430 radmon@rosara.com http://www.rosara.com ···DERIVADOS DEL PATO··· · ERROTAZAR / Prieto Irazoki Fusto y Juan Antonio C/ Eztegara, 3 31780 Bera NAVARRA 948 630 088 / 667 419 312 errotazar@telefonica.net http://www.errotazarartesanos.com/ · KATEALDE ARTESANOS, S.L. Barrio Sorozarreta-Ctra. San Sebastián km 5 31800 Alsasua NAVARRA 948 468 223 / 667 717 559 informacion@katealde.com http://www.katealde.com · M. ETXENIKE, S.A.L. Pol. Ind. Urrobi, s/n 31694 Espinal NAVARRA 948 790 411 mitxel@etxenike.com http://www.etxenike.com ···CONFITES Y CARAMELOS··· · M. ETXENIKE, S.A.L. Pol. Ind. Urrobi, s/n 31694 Espinal NAVARRA 948 790 411 mitxel@etxenike.com http://www.etxenike.com · DULCES ARTESANOS VIRGEN DE UJUÉ / Inés del Rincón López C/ Mayor, 8 31300 Tafalla NAVARRA 948 700 800 / 649 032 201 / 637 985 256 dulcesujue@yahoo.es · GARRARTE | Mª Ángeles Catalá López Carretera Artajona, 8 bajo Tafalla Navarra 948702569 www.dulcesartesanosgarrarte.es · GARRARTE | Yolanda López Roncal Calle Adriana Sanz 21, Pol. Ind. San Adrián Parcela 62 San Adrián Navarra garrarteestafeta@gmail.com http://garrapinadosycaramelosartesanos.com/ ···HELADOS··· · HELADERIA LARRAMENDI IZOZKITEGIA C/ Estafeta nº 18 bajo 31001 Pamplona Navarra 646 365 495 anikalarra@gmail.com · HELADOS ARTESANOS MENDOZA, S.L. Polígono Industrial El Mallatón. C/ B Nº 4 31579 Carcar NAVARRA 948 690 552 / 616 473 412 info@heladosmendoza.com, heladosmendoza@gmail.com http://www.heladosmendoza.com · NALIA / Luvi Actividades Gastronómicas Bernardino Tirapu, 54, 4º B 31014 Pamplona Navarra 948 247 277 marga@brisafiscal.com · POSTRES ULTZAMA Ctra. Pamplona-Irún NA-121 Km 25 31798 Lanz NAVARRA 948 307 277 / 609 445 282 info@postresultzama.com http://www.postresultzama.com/ · QUESOS BERTIZARANA / Ardiarana C/ Santa Catalina, nº 6 31792 Legasa NAVARRA 948 450 270 / 680 539 300 ardiarana@yahoo.es http://quesosardiarana.com/ · QUESOS MIGUELITO / Martínez Ortiz Luis Miguel y Dueñas Chasco Carretera Na-134 km 42.5 31560 - Azagra Navarra 948389012 garbine@quesosmiguelito.com www.quesosmiguelito.com · ASPACE / Fundación Aspace Navarra para el Empleo Calle Noain, 2 Polígono Mocholi 31110 Noain NAVARRA 948 312 363 deochoa@aspacenavarra.org www.aspacenavarra.org · ZABAL CIRAUQUI Avda. Navarra nº 9, 3º 31360 Funes Navarra 619 667 271 zalci@wanadoo.es ···MIEL··· · LA NAVILLA / Victorino Ramos Jiménez Santiago Fernández Portoles 5 31500 - Tudela Navarra 658458815 miellanavilla@hotmail.com · LOREZ LORE / Ekisoain Baztan Iker y Zudaire Plaza Mikel Askatasuna, 45 bajo 31013 - Berriozar Navarra 675 184 734 info@lorezlore.com www.lorezlore.com · Lourdes Garralda Iglesias Avda. Aragón, 28 31400 Sangüesa NAVARRA 948 871 160 / 617 264 566 miel_baigorri@yahoo.es · MIEL ERLEKOI - Apidena Polígono Mutilva, calle A, nave nº 91 31192 Mutilva NAVARRA 948 153 842 627 953 561 eobanos@hotmail.com · MIEL FUENTE ZARO - Francisco José Beriain Arbeloa Mayor, 37 bajo 31130 Mañeru Navarra 606 468 302 patxitxon@gmail.com ···PASTELERÍA, CONFÍTERIA Y PANES ESPECIALES··· · ANTONIO ANAUT / Beripan S.L Pol. Ind. La Nava c/ D nº 14 31300 Tafalla NAVARRA 948 745 062 info@antonioanaut.com http://www.antonioanaut.com · Belsi - César Gomez Domeño Pol. Ind. Mugazuri Parcela 5B 31600 Burlada Navarra 948 128411 inaco@belsi.com http://www.belsi.es/ · CASA VIDAURRE Obrador Artesano C/ Estación, 3 31390 Olite Navarra 948 740 579 info@casavidaurre.com http://www.casavidaurre.com/ · Chulubita, S.L.L. C/ El Batán, 2 31100 Puente la Reina Navarra 948 340742 spicapan@telefonica.net · CONFITERIA-CERERÍA DONEZAR - Joaquín María Donezar Polo C/ Zapatería, 47 31001 Pamplona NAVARRA 948221338 / 620656035 joaquin@donezar.com www.donezar.com · EL PANADERO DE EUGUI Intxaurdia, 3 31620 HUARTE Navarra 948331941 jlg_1971@hootmail.com www.elpanaderodeeugui.com · ERLASU / Artesanía en Dulce Saint Délice Carretera Zolina 12 C 31192 - Tajonar Navarra 948852534 erika@saintdelice.com www.saintdelice.com · GRUPO ELIZALDE Y SALINAS, S.L. P.I. Arbide nº 2 nave 13 31110 Noain Navarra 637341821 infocasasalinas@gmail.com · Horno Cooperativo de Artajona San Isidro, s/n 31140 Artajona Navarra 948 364841 coopartajonaalm@terra.es · Mario Esparza - El Pan de Mario Pl. España, 5 31380 Caparroso Navarra 948 730160 · P.A. HORNO DE LEÑA / Jesús Esparza Sagardoy Avda. de Navarra, 22 31392 Pitillas Navarra 948 745 118 panaderiapitillas@gmail.com · PAN DE ARGUIÑARIZ - ARGINARIZKO OGIA / Ángel Riera Bail C/ Mayor nº 1 Argiñariz Navarra 948390104 info@pandearguinariz.com https://www.pandearguinariz.com/ · PANADERÍA ERBURU, S.I. C/ San Iturrizar, 19 31694 Espinal NAVARRA 948 790 424 / 686 575 390 panaderiaerburu@hotmail.com · Pastas artesanas Ignacio Javier VIDAURRE Mendigorria, 2 bajo 31390 Olite Navarra 948 740 080 aliciaxabi@hotmail.com · PASTAS EL MOLINERO Cantones, 63 Arróniz Navarra 948537276 info@pastasmolinero.es www.pastasmolinero.es · PASTAS MONASTERIO DE CASCANTE / Eneko Ayensa Sesma Avda. La Paz, nº 11 31520 Cascante Navarra 948 850 933 eneko.ayensa@gmail.com · PASTAS URRUTIA, S.L. C/ San Isidro, 41 31496 Ujué NAVARRA 948 739 257 / 629 529 476 pastasurrutia@pastasurrutia.com http://www.pastasurrutia.com · PASTELERÍA LARRAMENDI, S.L. Merindad de Sangüesa, 14 31600 Burlada NAVARRA 948 141 457 oficina@pastelerialarramendi.com http://www.pastelerialarramendi.com · PASTELERÍA MIRAVALLES C/ Miravalles, 17 bajo 31015 Pamplona NAVARRA 948 129 069 miravalles@pasteleriamiravalles.com http://www.pasteleriamiravalles.com/ · ROSQUILLAS UBAGUA Calle San Roque, 9 Riezu Navarra 948542247 info@rosquillasubagua.com www.rosquillasubagua.com · SARALEGI TALOAK - Kristina Saralegi Arkiskil 17, Caserío Arro 31880 Leitza Navarra 610378543 krissaralegi@gmail.com

···PLATOS COCINADOS, FRITOS…··· · AIMAR | Deliconservas Medrano C/ Castilla y León, 4 31500 Tudela Navarra 948 824 966 alvaro@impexmedrano.com http://www.impexmedrano.com/ · ANKO | Anko, S.L. ANKO, S.L. Polígono Industrial C/ Vía Láctea, 4 31515 Cadreita NAVARRA 948 836 110 anko@anko.es http://www.anko.es/ ·ARBEONDO - Cárnicas Lasarte Aralar, 9 31870 Lecumberri Navarra 948 504 157 arbeondo@arbeondo.com http://www.actiweb.es/arbeondo/ · EMBUTIDOS ARBIZU / Arbizu, S.L. P.I. Utzubar c/ E, parc. 1-2 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 628 info@embutidosarbizu.com http://www.embutidosarbizu.es/ · ESARTE - Productos cárnicos artesanos Baztán C/ Santiago, 83 bajo 31700 Elizondo Navarra 948 581 907 info@precocinadosesarte.com http://www.precocinadosesarte.com/ · FRIDELA / Precocinados Fridela, S.L. Pol. Ind. Canraso, Vial Transversal 1 31500 Tudela NAVARRA 948 441 276 / 619 303 388 grandessuperficies@fridela.com http://www.fridela.com/ · EMBUTIDOS SAN MIGUEL / Iñigo San Miguel Iragui Pio XII, nº 33 bajo 31008 Pamplona Navarra 699750727 inigo@lamejorcarneentucasa.com www.lamejorcarneentucasa.com · NARAGI Polígono Industrial Aloa, 4 31100 Puente La Reina NAVARRA 948 348016 naragi@naragi.com http://www.naragi.com · Patxi Aldasoro Guajardo C/ Mayor, 50 31809 Olazagutia Navarra 948 562 858 info@urbasa1.com · PRECOMAR Ctra. de Peralta, 0 31340 - Marcilla Navarra 948713910 comercial@precomar.es www.precomar.es · ROSARA | Conservas Artesanas Rosara, S.L. Pol. Ind. Sector 1, Nº 3. 31261 Andosilla NAVARRA 948 690 430 radmon@rosara.com http://www.rosara.com · UBIDEA ALIMENTACIÓN Zalain Auzoa 31730 Bera NAVARRA 948 630 883 envasados@ubidea.com http://www.ubidea.com · Zalain Janariak Zalain Industrialdea 42 behea 14 navea 31780 Bera Navarra 948 631 338 gsantamari@yahoo.es ···ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA··· · LA CASA DEL ACEITE | La Casa del Aceite, S.L. Ctra. Tudela-Tarazona, km.10 31520 Cascante NAVARRA 948 850 902 comercial@lacasadelaceite.com http://www.lacasadelaceite.com · LA MAJA | Agrícola La Maja, S.L. Ctra. Logroño-Mendavia Km 81,5 31587 Mendavia NAVARRA 948 685 846 info@aceiteslamaja.com http://www.aceiteslamaja.com · MEDIA TRUJAL DE ARRONIZ | Trujal Mendia, S. Coop. Ctra. Allo, s/n, 31243 31243 Arróniz NAVARRA 948 537 651 info@trujalmendia.com http://www.trujalmendia.com ···SIDRA, LICORES Y CERVEZAS··· · AZANZA | Licores Azanza, S.L. Carretera San Sebastián, nº 13 31178 Abarzuza Navarra 948 520 040 licoresazanza@llanosmail.com http://www.pacharanazanza.com/ · BAINES | Licores Baines, S.L. Pol. Agustinos C/A Nave 9 31013 Pamplona Navarra 948 303 545 / 639 676 132 info@licoresbaines.com, pacharan@pacharan.com http://www.pacharan.com/ · LA VASCONIA Paraje de Valdelorca 31263 DICASTILLO Navarra 636599238 administracion@laderasdemontejurra.com www.laderasdemontejurra.com · MORLACO BEER / Pamplona Brewing Polígono Industrial Mutilva Baja, Calle O, nave 7 31192 MUTILVA Navarra 627866834 david.morlacobeer@gmail.com www.morlacobeer.com · SIDRERÍA LARRALDEA Caserío Larraldea 31795 Lekaroz NAVARRA 948 452 121 / 626 494 317 larraldea@teleline.es http://www.alimentosartesanos.com · SIDRERIA MARTITXONEA - José Ignacio Begiristain Iriarte Caserío Martitxonea 31878 ALDAZ DE LARRAUN NAVARRA 948 604 607 ainhoagaraikoetxea@yahoo.es · USUA | J. Etxabarri Licores Usua SL Polígono los Agustinos, C/A D-20 31160 Orkoien NAVARRA 948 303 478 info@licoresusua.com http://www.licoresusua.es ···CHOCOLATES Y BOMBONES··· · CHOCOLATES SUBIZA C/ Amaya 30 bajo 31004 Pamplona NAVARRA 948 230 341 msubizae@gmail.com http://www.chocolatesubiza.es · PEDRO MAYO / Chocolates de Navarra Fuentevieja, 13 (Pol. El Soto) 31195 Aizoain Navarra 948 303 749 javierblazquez@casapedromayo.com http://www.casapedromayo.com/es/ ···DERIVADOS DEL CERDO··· · A. DOMAICA C/ Alta, 9 31227 Meano Navarra 948 659 007 embutidos.domaica@gmail.com · CÁRNICAS ARRIETA, S.L. C/ San Esteban s/n 31630 Zubiri NAVARRA 948 304 009 info@embutidosarrieta.com www.embutidosarrieta.com · CÁRNICAS IRIGUIBEL Calle Portal, 1 Huarte Navarra 948330213 carniceriairiguibel@yahoo.es www.carniceriairiguibel.com · EMBUTIDOS ARBIZU / Arbizu, S.L. P.I. Utzubar c/ E, parc. 1-2 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 628 info@embutidosarbizu.com http://www.embutidosarbizu.es/ · EMBUTIDOS ARIZALETA Camino del Molino s/n 31190 Cizur Menor NAVARRA 948 183 934/ 948 183 935 arizaleta@embutidosarizaleta.es http://www.embutidosarizaleta.es/ · EMBUTIDOS ARTESANOS IBERO C/ Zorroka nº 9 Ibero Navarra 696714486 info@embutidosibero.com www.embutidosibero.com · EMBUTIDOS EL BORDÓN / La Despensica del Príncipe Ctra. Recajo, Nº3 31230 Viana NAVARRA 948 645 467/ 948 183 935 ladespensicadelprincipe@gmail.com http://www.elbordonartesanos.com/ · EMBUTIDOS FLORES Polígono Industrial Utzubar, 15 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 499 info@embutidosjuanflores.com http://www.embutidosjuanflores.com · EMBUTIDOS HORTANCO / Hnos. Sarnago Recalde C/ Hortanco, 9 31300 Tafalla NAVARRA 948 948 700 428 / 639 311 357 jsarnago@embutidoshortanco.com; asarnago@embutidoshortanco.com http://www.embutidoshortanco.com/ · EMBUTIDOS OCHOA C/ Lope Rey,11 31140 Artajona NAVARRA 948 364 327 / 619 303 814 joaquin@embutidosochoa.com http://www.embutidosochoa.com/ · Hermanos Valencia Gil Pol. Ind. Comarca II, C/ A nº 16 31191 Barbatain Navarra 609 284 046 susana@carnicasvalencia.com · EMBUTIDOS SAN MIGUEL / Iñigo San Miguel Iragui Pio XII, nº 33 bajo 31008 Pamplona Navarra 699750727 inigo@lamejorcarneentucasa.com www.lamejorcarneentucasa.com · LEFRAMA/ Comercial Leframa S.L. Polígono Industrial Canraso nº 29 Vial - B 31500 - Tudela Navarra +34 948 40 26 77 comercialleframa@telefonica.net http://www.leframa.com/ · MASKARADA - Jaucha, S.L. C/ Aralar, 13 31870 Lecumberri Navarra 948 504 236 info@maskaradadenda.com http://www.maskaradadenda.com/index.php?lang=es · NARAGI Polígono Industrial Aloa, 4 31100 Puente La Reina NAVARRA 948 348016 naragi@naragi.com http://www.naragi.com · Patxi Aldasoro Guajardo C/ Mayor, 50 31809 Olazagutia Navarra 948 562 858 info@urbasa1.com ···CONSERVAS DE ATÚN Y BONITO··· · CONSERVAS Mª JESÚS/ Alesan Artesanos, S.L. Polígono Industrial C/ B, 7-8 31523 Ablitas NAVARRA 948 813 810 info@conservasmjesus.com http://conservasartesanas.com/ ···CONSERVAS VEGETALES Y MERMELADAS··· · AIDIN MERMELADAS ARTESANAS C/ Arzanegui, 2 31171 Ororbia NAVARRA 677 467 360 inma@aidin.es · ANKO | Anko, S.L. Polígono Industrial C/ Vía Láctea, 4 31515 Cadreita NAVARRA 948 836 110 anko@anko.es http://www.anko.es/ · CONFITERIA-CERERÍA DONEZAR - Joaquín María Donezar Polo C/ Zapatería, 47 31001 Pamplona NAVARRA 948221338 / 620656035 joaquin@donezar.com www.donezar.com · CONSERVAS ARTESANAS RUBIO C/ La Cadena nº 1 31579 Carcar NAVARRA 948 674 856 crubio.3008@cajarural.com www.conservasrubio.es · CONSERVAS EL CAPULLO Polígono Industrial Alesves, nave 4-5 Villafranca Navarra 657905426 conservas@conservascapullo.es www.conservascapullo.com · GILVER | Conservas Gilvemar, S.L. C/ Pasada del Prado, s/n 31587 Mendavia NAVARRA 948 695 186 conservas@gilver.es http://www.gilver.es/ · JUANCHU | Conservas Juanchu, S.L. Urbasa, 2 31587 Mendavia NAVARRA 948 695 004 info@conservasjuanchu.com http://www.conservasjuanchu.com/ · LOREKI / Frutas Huertas de Pamplona C/ Parque Erreniega nº 49 bajo 31180 Zizur Mayor Navarra 609 824 640 info@loreki.com http://www.loreki.com/ · MERMELADAS IRULAR / Mª José Brust Casa Gamioa 31730 Irurita NAVARRA 948 581 121 mermeladasirular@gmail.com · ROSARA | Conservas Artesanas Rosara, S.L. Pol. Ind. Sector 1, Nº 3. 31261 Andosilla NAVARRA 948 690 430 radmon@rosara.com http://www.rosara.com ···DERIVADOS DEL PATO··· · ERROTAZAR / Prieto Irazoki Fusto y Juan Antonio C/ Eztegara, 3 31780 Bera NAVARRA 948 630 088 / 667 419 312 errotazar@telefonica.net http://www.errotazarartesanos.com/ · KATEALDE ARTESANOS, S.L. Barrio Sorozarreta-Ctra. San Sebastián km 5 31800 Alsasua NAVARRA 948 468 223 / 667 717 559 informacion@katealde.com http://www.katealde.com · M. ETXENIKE, S.A.L. Pol. Ind. Urrobi, s/n 31694 Espinal NAVARRA 948 790 411 mitxel@etxenike.com http://www.etxenike.com ···CONFITES Y CARAMELOS··· · M. ETXENIKE, S.A.L. Pol. Ind. Urrobi, s/n 31694 Espinal NAVARRA 948 790 411 mitxel@etxenike.com http://www.etxenike.com · DULCES ARTESANOS VIRGEN DE UJUÉ / Inés del Rincón López C/ Mayor, 8 31300 Tafalla NAVARRA 948 700 800 / 649 032 201 / 637 985 256 dulcesujue@yahoo.es · GARRARTE | Mª Ángeles Catalá López Carretera Artajona, 8 bajo Tafalla Navarra 948702569 www.dulcesartesanosgarrarte.es · GARRARTE | Yolanda López Roncal Calle Adriana Sanz 21, Pol. Ind. San Adrián Parcela 62 San Adrián Navarra garrarteestafeta@gmail.com http://garrapinadosycaramelosartesanos.com/ ···HELADOS··· · HELADERIA LARRAMENDI IZOZKITEGIA C/ Estafeta nº 18 bajo 31001 Pamplona Navarra 646 365 495 anikalarra@gmail.com · HELADOS ARTESANOS MENDOZA, S.L. Polígono Industrial El Mallatón. C/ B Nº 4 31579 Carcar NAVARRA 948 690 552 / 616 473 412 info@heladosmendoza.com, heladosmendoza@gmail.com http://www.heladosmendoza.com · NALIA / Luvi Actividades Gastronómicas Bernardino Tirapu, 54, 4º B 31014 Pamplona Navarra 948 247 277 marga@brisafiscal.com · POSTRES ULTZAMA Ctra. Pamplona-Irún NA-121 Km 25 31798 Lanz NAVARRA 948 307 277 / 609 445 282 info@postresultzama.com http://www.postresultzama.com/ · QUESOS BERTIZARANA / Ardiarana C/ Santa Catalina, nº 6 31792 Legasa NAVARRA 948 450 270 / 680 539 300 ardiarana@yahoo.es http://quesosardiarana.com/ · QUESOS MIGUELITO / Martínez Ortiz Luis Miguel y Dueñas Chasco Carretera Na-134 km 42.5 31560 - Azagra Navarra 948389012 garbine@quesosmiguelito.com www.quesosmiguelito.com · ASPACE / Fundación Aspace Navarra para el Empleo Calle Noain, 2 Polígono Mocholi 31110 Noain NAVARRA 948 312 363 deochoa@aspacenavarra.org www.aspacenavarra.org · ZABAL CIRAUQUI Avda. Navarra nº 9, 3º 31360 Funes Navarra 619 667 271 zalci@wanadoo.es ···MIEL··· · LA NAVILLA / Victorino Ramos Jiménez Santiago Fernández Portoles 5 31500 - Tudela Navarra 658458815 miellanavilla@hotmail.com · LOREZ LORE / Ekisoain Baztan Iker y Zudaire Plaza Mikel Askatasuna, 45 bajo 31013 - Berriozar Navarra 675 184 734 info@lorezlore.com www.lorezlore.com · Lourdes Garralda Iglesias Avda. Aragón, 28 31400 Sangüesa NAVARRA 948 871 160 / 617 264 566 miel_baigorri@yahoo.es · MIEL ERLEKOI - Apidena Polígono Mutilva, calle A, nave nº 91 31192 Mutilva NAVARRA 948 153 842 627 953 561 eobanos@hotmail.com · MIEL FUENTE ZARO - Francisco José Beriain Arbeloa Mayor, 37 bajo 31130 Mañeru Navarra 606 468 302 patxitxon@gmail.com ···PASTELERÍA, CONFÍTERIA Y PANES ESPECIALES··· · ANTONIO ANAUT / Beripan S.L Pol. Ind. La Nava c/ D nº 14 31300 Tafalla NAVARRA 948 745 062 info@antonioanaut.com http://www.antonioanaut.com · Belsi - César Gomez Domeño Pol. Ind. Mugazuri Parcela 5B 31600 Burlada Navarra 948 128411 inaco@belsi.com http://www.belsi.es/ · CASA VIDAURRE Obrador Artesano C/ Estación, 3 31390 Olite Navarra 948 740 579 info@casavidaurre.com http://www.casavidaurre.com/ · Chulubita, S.L.L. C/ El Batán, 2 31100 Puente la Reina Navarra 948 340742 spicapan@telefonica.net · CONFITERIA-CERERÍA DONEZAR - Joaquín María Donezar Polo C/ Zapatería, 47 31001 Pamplona NAVARRA 948221338 / 620656035 joaquin@donezar.com www.donezar.com · EL PANADERO DE EUGUI Intxaurdia, 3 31620 HUARTE Navarra 948331941 jlg_1971@hootmail.com www.elpanaderodeeugui.com · ERLASU / Artesanía en Dulce Saint Délice Carretera Zolina 12 C 31192 - Tajonar Navarra 948852534 erika@saintdelice.com www.saintdelice.com · GRUPO ELIZALDE Y SALINAS, S.L. P.I. Arbide nº 2 nave 13 31110 Noain Navarra 637341821 infocasasalinas@gmail.com · Horno Cooperativo de Artajona San Isidro, s/n 31140 Artajona Navarra 948 364841 coopartajonaalm@terra.es · Mario Esparza - El Pan de Mario Pl. España, 5 31380 Caparroso Navarra 948 730160 · P.A. HORNO DE LEÑA / Jesús Esparza Sagardoy Avda. de Navarra, 22 31392 Pitillas Navarra 948 745 118 panaderiapitillas@gmail.com · PAN DE ARGUIÑARIZ - ARGINARIZKO OGIA / Ángel Riera Bail C/ Mayor nº 1 Argiñariz Navarra 948390104 info@pandearguinariz.com https://www.pandearguinariz.com/ · PANADERÍA ERBURU, S.I. C/ San Iturrizar, 19 31694 Espinal NAVARRA 948 790 424 / 686 575 390 panaderiaerburu@hotmail.com · Pastas artesanas Ignacio Javier VIDAURRE Mendigorria, 2 bajo 31390 Olite Navarra 948 740 080 aliciaxabi@hotmail.com · PASTAS EL MOLINERO Cantones, 63 Arróniz Navarra 948537276 info@pastasmolinero.es www.pastasmolinero.es · PASTAS MONASTERIO DE CASCANTE / Eneko Ayensa Sesma Avda. La Paz, nº 11 31520 Cascante Navarra 948 850 933 eneko.ayensa@gmail.com · PASTAS URRUTIA, S.L. C/ San Isidro, 41 31496 Ujué NAVARRA 948 739 257 / 629 529 476 pastasurrutia@pastasurrutia.com http://www.pastasurrutia.com · PASTELERÍA LARRAMENDI, S.L. Merindad de Sangüesa, 14 31600 Burlada NAVARRA 948 141 457 oficina@pastelerialarramendi.com http://www.pastelerialarramendi.com · PASTELERÍA MIRAVALLES C/ Miravalles, 17 bajo 31015 Pamplona NAVARRA 948 129 069 miravalles@pasteleriamiravalles.com http://www.pasteleriamiravalles.com/ · ROSQUILLAS UBAGUA Calle San Roque, 9 Riezu Navarra 948542247 info@rosquillasubagua.com www.rosquillasubagua.com · SARALEGI TALOAK - Kristina Saralegi Arkiskil 17, Caserío Arro 31880 Leitza Navarra 610378543 krissaralegi@gmail.com

···PLATOS COCINADOS, FRITOS…··· · AIMAR | Deliconservas Medrano C/ Castilla y León, 4 31500 Tudela Navarra 948 824 966 alvaro@impexmedrano.com http://www.impexmedrano.com/ · ANKO | Anko, S.L. ANKO, S.L. Polígono Industrial C/ Vía Láctea, 4 31515 Cadreita NAVARRA 948 836 110 anko@anko.es http://www.anko.es/ ·ARBEONDO - Cárnicas Lasarte Aralar, 9 31870 Lecumberri Navarra 948 504 157 arbeondo@arbeondo.com http://www.actiweb.es/arbeondo/ · EMBUTIDOS ARBIZU / Arbizu, S.L. P.I. Utzubar c/ E, parc. 1-2 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 628 info@embutidosarbizu.com http://www.embutidosarbizu.es/ · ESARTE - Productos cárnicos artesanos Baztán C/ Santiago, 83 bajo 31700 Elizondo Navarra 948 581 907 info@precocinadosesarte.com http://www.precocinadosesarte.com/ · FRIDELA / Precocinados Fridela, S.L. Pol. Ind. Canraso, Vial Transversal 1 31500 Tudela NAVARRA 948 441 276 / 619 303 388 grandessuperficies@fridela.com http://www.fridela.com/ · EMBUTIDOS SAN MIGUEL / Iñigo San Miguel Iragui Pio XII, nº 33 bajo 31008 Pamplona Navarra 699750727 inigo@lamejorcarneentucasa.com www.lamejorcarneentucasa.com · NARAGI Polígono Industrial Aloa, 4 31100 Puente La Reina NAVARRA 948 348016 naragi@naragi.com http://www.naragi.com · Patxi Aldasoro Guajardo C/ Mayor, 50 31809 Olazagutia Navarra 948 562 858 info@urbasa1.com · PRECOMAR Ctra. de Peralta, 0 31340 - Marcilla Navarra 948713910 comercial@precomar.es www.precomar.es · ROSARA | Conservas Artesanas Rosara, S.L. Pol. Ind. Sector 1, Nº 3. 31261 Andosilla NAVARRA 948 690 430 radmon@rosara.com http://www.rosara.com · UBIDEA ALIMENTACIÓN Zalain Auzoa 31730 Bera NAVARRA 948 630 883 envasados@ubidea.com http://www.ubidea.com · Zalain Janariak Zalain Industrialdea 42 behea 14 navea 31780 Bera Navarra 948 631 338 gsantamari@yahoo.es ···ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA··· · LA CASA DEL ACEITE | La Casa del Aceite, S.L. Ctra. Tudela-Tarazona, km.10 31520 Cascante NAVARRA 948 850 902 comercial@lacasadelaceite.com http://www.lacasadelaceite.com · LA MAJA | Agrícola La Maja, S.L. Ctra. Logroño-Mendavia Km 81,5 31587 Mendavia NAVARRA 948 685 846 info@aceiteslamaja.com http://www.aceiteslamaja.com · MEDIA TRUJAL DE ARRONIZ | Trujal Mendia, S. Coop. Ctra. Allo, s/n, 31243 31243 Arróniz NAVARRA 948 537 651 info@trujalmendia.com http://www.trujalmendia.com ···SIDRA, LICORES Y CERVEZAS··· · AZANZA | Licores Azanza, S.L. Carretera San Sebastián, nº 13 31178 Abarzuza Navarra 948 520 040 licoresazanza@llanosmail.com http://www.pacharanazanza.com/ · BAINES | Licores Baines, S.L. Pol. Agustinos C/A Nave 9 31013 Pamplona Navarra 948 303 545 / 639 676 132 info@licoresbaines.com, pacharan@pacharan.com http://www.pacharan.com/ · LA VASCONIA Paraje de Valdelorca 31263 DICASTILLO Navarra 636599238 administracion@laderasdemontejurra.com www.laderasdemontejurra.com · MORLACO BEER / Pamplona Brewing Polígono Industrial Mutilva Baja, Calle O, nave 7 31192 MUTILVA Navarra 627866834 david.morlacobeer@gmail.com www.morlacobeer.com · SIDRERÍA LARRALDEA Caserío Larraldea 31795 Lekaroz NAVARRA 948 452 121 / 626 494 317 larraldea@teleline.es http://www.alimentosartesanos.com · SIDRERIA MARTITXONEA - José Ignacio Begiristain Iriarte Caserío Martitxonea 31878 ALDAZ DE LARRAUN NAVARRA 948 604 607 ainhoagaraikoetxea@yahoo.es · USUA | J. Etxabarri Licores Usua SL Polígono los Agustinos, C/A D-20 31160 Orkoien NAVARRA 948 303 478 info@licoresusua.com http://www.licoresusua.es ···CHOCOLATES Y BOMBONES··· · CHOCOLATES SUBIZA C/ Amaya 30 bajo 31004 Pamplona NAVARRA 948 230 341 msubizae@gmail.com http://www.chocolatesubiza.es · PEDRO MAYO / Chocolates de Navarra Fuentevieja, 13 (Pol. El Soto) 31195 Aizoain Navarra 948 303 749 javierblazquez@casapedromayo.com http://www.casapedromayo.com/es/ ···DERIVADOS DEL CERDO··· · A. DOMAICA C/ Alta, 9 31227 Meano Navarra 948 659 007 embutidos.domaica@gmail.com · CÁRNICAS ARRIETA, S.L. C/ San Esteban s/n 31630 Zubiri NAVARRA 948 304 009 info@embutidosarrieta.com www.embutidosarrieta.com · CÁRNICAS IRIGUIBEL Calle Portal, 1 Huarte Navarra 948330213 carniceriairiguibel@yahoo.es www.carniceriairiguibel.com · EMBUTIDOS ARBIZU / Arbizu, S.L. P.I. Utzubar c/ E, parc. 1-2 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 628 info@embutidosarbizu.com http://www.embutidosarbizu.es/ · EMBUTIDOS ARIZALETA Camino del Molino s/n 31190 Cizur Menor NAVARRA 948 183 934/ 948 183 935 arizaleta@embutidosarizaleta.es http://www.embutidosarizaleta.es/ · EMBUTIDOS ARTESANOS IBERO C/ Zorroka nº 9 Ibero Navarra 696714486 info@embutidosibero.com www.embutidosibero.com · EMBUTIDOS EL BORDÓN / La Despensica del Príncipe Ctra. Recajo, Nº3 31230 Viana NAVARRA 948 645 467/ 948 183 935 ladespensicadelprincipe@gmail.com http://www.elbordonartesanos.com/ · EMBUTIDOS FLORES Polígono Industrial Utzubar, 15 31839 Arbizu NAVARRA 948 460 499 info@embutidosjuanflores.com http://www.embutidosjuanflores.com · EMBUTIDOS HORTANCO / Hnos. Sarnago Recalde C/ Hortanco, 9 31300 Tafalla NAVARRA 948 948 700 428 / 639 311 357 jsarnago@embutidoshortanco.com; asarnago@embutidoshortanco.com http://www.embutidoshortanco.com/ · EMBUTIDOS OCHOA C/ Lope Rey,11 31140 Artajona NAVARRA 948 364 327 / 619 303 814 joaquin@embutidosochoa.com http://www.embutidosochoa.com/ · Hermanos Valencia Gil Pol. Ind. Comarca II, C/ A nº 16 31191 Barbatain Navarra 609 284 046 susana@carnicasvalencia.com · EMBUTIDOS SAN MIGUEL / Iñigo San Miguel Iragui Pio XII, nº 33 bajo 31008 Pamplona Navarra 699750727 inigo@lamejorcarneentucasa.com www.lamejorcarneentucasa.com · LEFRAMA/ Comercial Leframa S.L. Polígono Industrial Canraso nº 29 Vial - B 31500 - Tudela Navarra +34 948 40 26 77 comercialleframa@telefonica.net http://www.leframa.com/ · MASKARADA - Jaucha, S.L. C/ Aralar, 13 31870 Lecumberri Navarra 948 504 236 info@maskaradadenda.com http://www.maskaradadenda.com/index.php?lang=es · NARAGI Polígono Industrial Aloa, 4 31100 Puente La Reina NAVARRA 948 348016 naragi@naragi.com http://www.naragi.com · Patxi Aldasoro Guajardo C/ Mayor, 50 31809 Olazagutia Navarra 948 562 858 info@urbasa1.com ···CONSERVAS DE ATÚN Y BONITO··· · CONSERVAS Mª JESÚS/ Alesan Artesanos, S.L. Polígono Industrial C/ B, 7-8 31523 Ablitas NAVARRA 948 813 810 info@conservasmjesus.com http://conservasartesanas.com/ ···CONSERVAS VEGETALES Y MERMELADAS··· · AIDIN MERMELADAS ARTESANAS C/ Arzanegui, 2 31171 Ororbia NAVARRA 677 467 360 inma@aidin.es · ANKO | Anko, S.L. Polígono Industrial C/ Vía Láctea, 4 31515 Cadreita NAVARRA 948 836 110 anko@anko.es http://www.anko.es/ · CONFITERIA-CERERÍA DONEZAR - Joaquín María Donezar Polo C/ Zapatería, 47 31001 Pamplona NAVARRA 948221338 / 620656035 joaquin@donezar.com www.donezar.com · CONSERVAS ARTESANAS RUBIO C/ La Cadena nº 1 31579 Carcar NAVARRA 948 674 856 crubio.3008@cajarural.com www.conservasrubio.es · CONSERVAS EL CAPULLO Polígono Industrial Alesves, nave 4-5 Villafranca Navarra 657905426 conservas@conservascapullo.es www.conservascapullo.com · GILVER | Conservas Gilvemar, S.L. C/ Pasada del Prado, s/n 31587 Mendavia NAVARRA 948 695 186 conservas@gilver.es http://www.gilver.es/ · JUANCHU | Conservas Juanchu, S.L. Urbasa, 2 31587 Mendavia NAVARRA 948 695 004 info@conservasjuanchu.com http://www.conservasjuanchu.com/ · LOREKI / Frutas Huertas de Pamplona C/ Parque Erreniega nº 49 bajo 31180 Zizur Mayor Navarra 609 824 640 info@loreki.com http://www.loreki.com/ · MERMELADAS IRULAR / Mª José Brust Casa Gamioa 31730 Irurita NAVARRA 948 581 121 mermeladasirular@gmail.com · ROSARA | Conservas Artesanas Rosara, S.L. Pol. Ind. Sector 1, Nº 3. 31261 Andosilla NAVARRA 948 690 430 radmon@rosara.com http://www.rosara.com ···DERIVADOS DEL PATO··· · ERROTAZAR / Prieto Irazoki Fusto y Juan Antonio C/ Eztegara, 3 31780 Bera NAVARRA 948 630 088 / 667 419 312 errotazar@telefonica.net http://www.errotazarartesanos.com/ · KATEALDE ARTESANOS, S.L. Barrio Sorozarreta-Ctra. San Sebastián km 5 31800 Alsasua NAVARRA 948 468 223 / 667 717 559 informacion@katealde.com http://www.katealde.com · M. ETXENIKE, S.A.L. Pol. Ind. Urrobi, s/n 31694 Espinal NAVARRA 948 790 411 mitxel@etxenike.com http://www.etxenike.com ···CONFITES Y CARAMELOS··· · M. ETXENIKE, S.A.L. Pol. Ind. Urrobi, s/n 31694 Espinal NAVARRA 948 790 411 mitxel@etxenike.com http://www.etxenike.com · DULCES ARTESANOS VIRGEN DE UJUÉ / Inés del Rincón López C/ Mayor, 8 31300 Tafalla NAVARRA 948 700 800 / 649 032 201 / 637 985 256 dulcesujue@yahoo.es · GARRARTE | Mª Ángeles Catalá López Carretera Artajona, 8 bajo Tafalla Navarra 948702569 www.dulcesartesanosgarrarte.es · GARRARTE | Yolanda López Roncal Calle Adriana Sanz 21, Pol. Ind. San Adrián Parcela 62 San Adrián Navarra garrarteestafeta@gmail.com http://garrapinadosycaramelosartesanos.com/ ···HELADOS··· · HELADERIA LARRAMENDI IZOZKITEGIA C/ Estafeta nº 18 bajo 31001 Pamplona Navarra 646 365 495 anikalarra@gmail.com · HELADOS ARTESANOS MENDOZA, S.L. Polígono Industrial El Mallatón. C/ B Nº 4 31579 Carcar NAVARRA 948 690 552 / 616 473 412 info@heladosmendoza.com, heladosmendoza@gmail.com http://www.heladosmendoza.com · NALIA / Luvi Actividades Gastronómicas Bernardino Tirapu, 54, 4º B 31014 Pamplona Navarra 948 247 277 marga@brisafiscal.com · POSTRES ULTZAMA Ctra. Pamplona-Irún NA-121 Km 25 31798 Lanz NAVARRA 948 307 277 / 609 445 282 info@postresultzama.com http://www.postresultzama.com/ · QUESOS BERTIZARANA / Ardiarana C/ Santa Catalina, nº 6 31792 Legasa NAVARRA 948 450 270 / 680 539 300 ardiarana@yahoo.es http://quesosardiarana.com/ · QUESOS MIGUELITO / Martínez Ortiz Luis Miguel y Dueñas Chasco Carretera Na-134 km 42.5 31560 - Azagra Navarra 948389012 garbine@quesosmiguelito.com www.quesosmiguelito.com · ASPACE / Fundación Aspace Navarra para el Empleo Calle Noain, 2 Polígono Mocholi 31110 Noain NAVARRA 948 312 363 deochoa@aspacenavarra.org www.aspacenavarra.org · ZABAL CIRAUQUI Avda. Navarra nº 9, 3º 31360 Funes Navarra 619 667 271 zalci@wanadoo.es ···MIEL··· · LA NAVILLA / Victorino Ramos Jiménez Santiago Fernández Portoles 5 31500 - Tudela Navarra 658458815 miellanavilla@hotmail.com · LOREZ LORE / Ekisoain Baztan Iker y Zudaire Plaza Mikel Askatasuna, 45 bajo 31013 - Berriozar Navarra 675 184 734 info@lorezlore.com www.lorezlore.com · Lourdes Garralda Iglesias Avda. Aragón, 28 31400 Sangüesa NAVARRA 948 871 160 / 617 264 566 miel_baigorri@yahoo.es · MIEL ERLEKOI - Apidena Polígono Mutilva, calle A, nave nº 91 31192 Mutilva NAVARRA 948 153 842 627 953 561 eobanos@hotmail.com · MIEL FUENTE ZARO - Francisco José Beriain Arbeloa Mayor, 37 bajo 31130 Mañeru Navarra 606 468 302 patxitxon@gmail.com ···PASTELERÍA, CONFÍTERIA Y PANES ESPECIALES··· · ANTONIO ANAUT / Beripan S.L Pol. Ind. La Nava c/ D nº 14 31300 Tafalla NAVARRA 948 745 062 info@antonioanaut.com http://www.antonioanaut.com · Belsi - César Gomez Domeño Pol. Ind. Mugazuri Parcela 5B 31600 Burlada Navarra 948 128411 inaco@belsi.com http://www.belsi.es/ · CASA VIDAURRE Obrador Artesano C/ Estación, 3 31390 Olite Navarra 948 740 579 info@casavidaurre.com http://www.casavidaurre.com/ · Chulubita, S.L.L. C/ El Batán, 2 31100 Puente la Reina Navarra 948 340742 spicapan@telefonica.net · CONFITERIA-CERERÍA DONEZAR - Joaquín María Donezar Polo C/ Zapatería, 47 31001 Pamplona NAVARRA 948221338 / 620656035 joaquin@donezar.com www.donezar.com · EL PANADERO DE EUGUI Intxaurdia, 3 31620 HUARTE Navarra 948331941 jlg_1971@hootmail.com www.elpanaderodeeugui.com · ERLASU / Artesanía en Dulce Saint Délice Carretera Zolina 12 C 31192 - Tajonar Navarra 948852534 erika@saintdelice.com www.saintdelice.com · GRUPO ELIZALDE Y SALINAS, S.L. P.I. Arbide nº 2 nave 13 31110 Noain Navarra 637341821 infocasasalinas@gmail.com · Horno Cooperativo de Artajona San Isidro, s/n 31140 Artajona Navarra 948 364841 coopartajonaalm@terra.es · Mario Esparza - El Pan de Mario Pl. España, 5 31380 Caparroso Navarra 948 730160 · P.A. HORNO DE LEÑA / Jesús Esparza Sagardoy Avda. de Navarra, 22 31392 Pitillas Navarra 948 745 118 panaderiapitillas@gmail.com · PAN DE ARGUIÑARIZ - ARGINARIZKO OGIA / Ángel Riera Bail C/ Mayor nº 1 Argiñariz Navarra 948390104 info@pandearguinariz.com https://www.pandearguinariz.com/ · PANADERÍA ERBURU, S.I. C/ San Iturrizar, 19 31694 Espinal NAVARRA 948 790 424 / 686 575 390 panaderiaerburu@hotmail.com · Pastas artesanas Ignacio Javier VIDAURRE Mendigorria, 2 bajo 31390 Olite Navarra 948 740 080 aliciaxabi@hotmail.com · PASTAS EL MOLINERO Cantones, 63 Arróniz Navarra 948537276 info@pastasmolinero.es www.pastasmolinero.es · PASTAS MONASTERIO DE CASCANTE / Eneko Ayensa Sesma Avda. La Paz, nº 11 31520 Cascante Navarra 948 850 933 eneko.ayensa@gmail.com · PASTAS URRUTIA, S.L. C/ San Isidro, 41 31496 Ujué NAVARRA 948 739 257 / 629 529 476 pastasurrutia@pastasurrutia.com http://www.pastasurrutia.com · PASTELERÍA LARRAMENDI, S.L. Merindad de Sangüesa, 14 31600 Burlada NAVARRA 948 141 457 oficina@pastelerialarramendi.com http://www.pastelerialarramendi.com · PASTELERÍA MIRAVALLES C/ Miravalles, 17 bajo 31015 Pamplona NAVARRA 948 129 069 miravalles@pasteleriamiravalles.com http://www.pasteleriamiravalles.com/ · ROSQUILLAS UBAGUA Calle San Roque, 9 Riezu Navarra 948542247 info@rosquillasubagua.com www.rosquillasubagua.com · SARALEGI TALOAK - Kristina Saralegi Arkiskil 17, Caserío Arro 31880 Leitza Navarra 610378543 krissaralegi@gmail.com

Card

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.