This content is private or does not exist.

-

INFO
02 pritličje 01

Objet Stari trg 11, ki je v lasti Mestne občine Velenje, je umeščen v območje Krajevne skupnosti Staro Velenje, ki je bilo že v preteklosti namenjeno dejavnostim drobnih obrti. Objekt je bil zgrajen okoli leta 1876 in je zaščiten kot kulturna dediščina. Sanacija objekta zaradi zmanjšane nosilnosti ni mogoča, saj ne zagotavlja zadostne statične in protipotresne varnosti, zato je Ministrstvo za kulturo v letu 2016 izdalo kulturnovarstveno soglasje za njegovo odstranitev. Na podlagi smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje se je Mestna občina Velenje odločila, da bo objekt porušila in zgradila novega. Pri projektu so upoštevani tudi pogoji Zavoda za uporabo materialov in barv.

Kaj je virtualni sprehod? Virtualni sprehod ali interaktivna predstavitev prostora naredimo s slikano panoramsko 360° fotografijo. Z virtualnimi slikami povezanimi v smiselni sprehod se gledalec s klikom na prikazano točko pomakne v željen prostor. Ogled priporočam na računalniku ali na telefonu z aplikacijo KUULA.

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.