This content is private or does not exist.

-

INFO
Stanowisko Piotrkow... Stanowisko Piotrkow... Pasaż Schillera - p... Pasaż Schillera - p...

Budynek mieszkalno-usługowy (Piotrkowska 115) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. || Mixed-use building (Piotrkowska 115) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Budynek mieszkalno-usługowy (Piotrkowska 106) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. || Mixed-use building (Piotrkowska 106) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Budynek mieszkalno-usługowy (Piotrkowska 118) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. || Mixed-use building (Piotrkowska 118) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.

Pasaż Schillera Przestrzeń remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. || Schiller Passage Area renovated as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Ażurowa Kamienica - projekt Biura Architekta Miasta

Budynek mieszkalno-usługowy (Piotrkowska 102) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. || Mixed-use building (Piotrkowska 102) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Piotrkowska 106 - p... Stanowisko Pasaż Sc... Piotrkowska 102 - p... Piotrkowska 118 - p...

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.