This content is private or does not exist.

-

INFO
Kilińskiego 26 prze...

Budynek mieszkalny (Kilińskiego 28) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. || Residental building (Kilińskiego 28) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

ulica Włókiennicza Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi || Włókiennicza Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Budynek mieszkalny (Kilińskiego 26) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. || Residental building (Kilińskiego 26) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Budynek mieszkalny (Włókiennicza 22) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. || Residental building (Włókiennicza 22) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

ulica Rewolucji 1905 r. Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. || Rewolucji 1905 r. Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

ulica Jana Kilińskiego Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi || Jana Kilińskiego Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Rewitalizacja Obsza...

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.