This content is private or does not exist.

-

INFO
Cage

Card

Corner Batteries

Card

Card

Card

Card

Card

Card

Card

Card

Card

Card

Card

Yer Ruhları / Spirits on the ground Kerem Ozan Bayraktar SAHA Studio - 2020 (English is below) "Yer ruhları", ucuz mekanik oyuncaklar, çöp poşetleri, led ışıklar, videolar, piller, naylonlar, ölü bitkiler, su, toprak ve pasın ağırlıkta olduğu mekana özgü bir yerleştirme. Oyuncaklara, mekanı ve nesneleri örten naylona ve çöp poşetlerine formunu veren petrol, temelinde ölü organizmaların fosilleşmesi sonucu oluşuyor. Benzer biçimde piller karbon, çinko ve potasyum gibi yaşamla doğrudan ilişkili elementlerden meydana geliyor. Çalışma, nesnelerin jeokimyasal kökenlerine odaklanarak, amaçsızca hareket eden oyuncakların malzemesindeki canlılığın kalıntılarını yâd ediyor; canlılık ve bilinç meselesini özgün nesneler (insan, gelişmiş yapay zeka robotlar vb.) yerine, doğaya dağılmış farklı yoğunlaşma alanları üzerinden arıyor. Parçalara ayrılmış, pilleri paslanmış ya da yüzeyleri yüzülmüş oyuncaklar, onları toplayan hücre-çöp poşetleri, hem çevreyi hem de nesneyi oluşturan plastik, suyla aktive olan oyuncak dinazor yumurtaları, naylon bir göl üzerinde yüzen koi balıklarının videoları, suya boyasını salmış plastik meyveler, çökmüş ya da hiç var olmamış bir ekosistemin kalıntılarını andırıyor. Çalışma görüntüler ve nesneler arasında estetik bir hiyerarşi yaratmadan yığınlaşarak oluşan adacıklar ve üretimin her aşamasını içeren katmanlarla, merdiven altı bir imalathaneye, bir çekim stüdyosuna, kullanılmaz hale gelmiş bir sera ya da depoya benziyor; imge üretim tekniklerinin arka planını bizzat çalışmaya dahil ederek melez bir atmosfer yaratıyor. --- "Spirits on the Ground" is a site-specific installation featuring mechanical toys, garbage bags, led lights, videos, batteries, nylons, dead plants, water, soil, and rust. Petrol, the formative material of all the toys, of the nylon covering the ground and the objects on it, and of the garbage bags, basically originates from the fossilization of dead organisms. Similarly, the production of batteries involves essential elements of life such as carbon, zinc and potassium. Focusing on the geochemical origins of objects, the work summons the remnants of life in the material composition of toys that move aimlessly. Rather than in distinctive subjects (humans, advanced artificial intelligence robots, etc.) it searches the topic of life and consciousness over different areas of denseness scattered in nature. Mechanical toys that are torn apart, with rusty batteries or scraped sides , cell-garbage bags that collect them, plastic that forms both the environment and the object, water-activated toy dinosaur eggs, videos of koi fish swimming on a nylon lake, plastic fruits that have released their paint in the water, are all reminiscent of an ecosystem that has failed or that has never existed. With the islets that are created from agglomerations with no aesthetic hierarchy between images and objects, and the layers containing every stage of production, the work resembles an under the counter workshop, a shooting studio, a dysfunctional greenhouse or warehouse; it creates a hybrid atmosphere by including the background of image production techniques in the work itself.

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.