This content is private or does not exist.

-

INFO
Casa marina premium 01 a Casa marina premium 02 a

Thông tin về dự án: . Tên dự án: Casa Maria Premium . Vị trí: Km 15, Quốc lộ 1D, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định . Quy mô dự án: 160 căn biệt thự đồi view biển ,khu Club House rộng gần 5 nghìn m2. . Tổng diện tích: 120.000 m2 . Diện tích đất công trình phụ trợ, dịch vụ: 12.242 m2 . Diện tích đất giao thông: 20.242 m2 . Diện tích đất cây xanh: 31.348 m2 . Loại sản phẩm: 64 căn song lập, 80 căn đơn lập, 16 căn BT vip . Bàn giao : Q1/2023

Biệt thự VIP

Biệt thự VIP

Biệt thự VIP

Biệt thự VIP

Biệt thự VIP

Biệt thự VIP

Biệt thự VIP

Biệt thự đơn lập

Biệt thự đơn lập

Biệt thự đơn lập

Biệt thự đơn lập

Biệt thự đơn lập

Biệt thự song lập

Biệt thự song lập

Biệt thự song lập

Biệt thự song lập

Biệt thự song lập

Biệt thự song lập

Biệt thự song lập

Biệt thự song lập

Biệt thự đơn lập

Biệt thự đơn lập

Biệt thự đơn lập

Biệt thự đơn lập

Biệt thự đơn lập

Biệt thự đơn lập

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.