This content is private or does not exist.

-

INFO
Pasazmajewskiego 03

ulica Włókiennicza Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Włókiennicza Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Pasaż Majewskiego Przestrzeń remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Majewski Passage Area renovated as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 12) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 12) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 14) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 14) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Dom Hilarego Majewskiego - budynek użyteczności publicznej (Włókiennicza 11) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Hilary Majewski's House - public utility building (Włókiennicza 11) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.

Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.