This content is private or does not exist.

-

INFO
Dji 0020 Dji 0022 Dji 0019 Dji 0024 R0020045 hdr-edit R0020042 hdr-edit-e... R0020043 hdr-edit R0020044 hdr-edit R0020048 hdr-edit R0020050 hdr-edit R0020052 hdr-edit R0020056 hdr-edit R0020057 hdr-edit R0020059 hdr-edit R0020060 hdr-edit R0020061 hdr-edit R0020062 hdr-edit R0020063 hdr-edit R0020064 hdr-edit R0020066 hdr-edit-3 R0020068 hdr-edit-3 R0020070 hdr-edit-3 R0020071 hdr-edit-3

Училище „Димчо Дебелянов“ е открито през учебната 1958/1959 година. Носител е на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ III степен. Богата история с водеща мисия – качествено образование. През 2019 г. приключва реконструкцията на СУ „Димчо Дебелянов" по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“. Новият облик на сградата е дело на арх. Ваня Караджова.

Организацията на учебния процес обхваща обучение на ученици от I до XII клас и деца от III и IV група в предучилищна възраст. Осигурена е целодневна организация на учебния ден, столово хранене и специализирана здравна грижа.

Материалната база включва 22 класни стаи, 8 кабинета и 2 физкултурни салона. В училищния двор има изградени площадки за различни видове спорт, зона за сценични изяви и озеленени кътове за отдих.

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.