This content is private or does not exist.

-

INFO
1 1 Driving Img 20210603_104141 Club house

WC součástí péče o návštěvníky našeho resortu jsou i nadstandardně řešené toalety přímo na hřišti v místech přístupných hned z několika jamek. WC visitors can use high-standard toilets directly on the course in places accessible from several holes.

2 1 3 1 4 1 Hole #7 6 1 5 1 8 1 9 1

WC součástí péče o návštěvníky našeho resortu jsou i nadstandardně řešené toalety přímo na hřišti v místech přístupných hned z několika jamek. WC visitors to the resort can use above-standard toilets directly on the course in places accessible from several holes.

10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1

Lodní zvon, na který budete zvonit na první dopadové zóně jamky č.10. je darem od našich členů, manželů Lopatníkových. The ship's bell, which you will ring on the first impact zone of hole no.10. is a gift from our members, the Lopatník couple.

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.