This content is private or does not exist.

-

INFO

**Straatjuwelen** Veilig Verkeer Nederland (VVN) hecht er waarde aan dat verkeersremmers in alle opzichten veilig, mooi en duurzaam zijn. Daarom is in overleg met Leicon een product ontwikkeld dat al deze eigenschappen bezit. Het Straatjuweel® --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/straatjuweel) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/straatjuwelen/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Busperron GX** De ontwikkeling van dit nieuwe type prefab busperron volgt op de succesvolle serie Busperron GL die in 2005 het levenslicht zag en waarmee inmiddels honderden halteplaatsen zijn gerealiseerd. Een kwalitatief onderzoek onder de gebruikers – provincies, gemeenten en aannemers – alsmede het verschijnen van het Addendum Handboek Halteplaatsen (publicatie 233) waren voor Leicon de reden om de volgende generatie busperrons te ontwikkelen. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/busperron-gx) -[Naar brochure](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2017/02/Busperron-GX.pdf) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/busperron-gx/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Agrisluis – Tractorsluis – Landbouwsluis** De Leicon Agrisluis, Tractorsluis of Landbouwsluis is een verkeersvoorziening voor selectieve toegang, die alleen geschikt is voor landbouwverkeer en/of fietsverkeer. Naast voordelen kent een landbouwsluis ook een aantal nadelen. Een aantal van deze nadelen kenmerkt zich door een mogelijke negatieve invloed op de verkeersveiligheid. Eventuele toepassing van de landbouwsluis, dient dan ook te worden voorafgegaan door een zorgvuldige afweging, waarin in ieder geval de volgende stappen worden doorlopen: 1. Is er (zonder landbouwsluis) een probleem? 2. Kan het probleem ook opgelost worden zonder landbouwsluis? 3. Wat is de beste locatie voor een landbouwsluis? 4. Is er goede vormgeving van de landbouwsluis mogelijk? 5. Is het probleem groter dan de nadelen van de landbouwsluis? In deze afweging dient in ieder geval de politie te worden betrokken en een adviserende rol te krijgen (hetgeen sowieso al het geval is als toepassing van de landbouwsluis gepaard gaat met een verkeersbesluit). --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/agrisluis) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/agrisluis/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Verkeersdrempels** Verkeersdrempels en -plateaus voldoen als snelheidsremmers en worden door weggebruikers en bewoners inmiddels breed geaccepteerd. Voorwaarde voor deze acceptatie is wel dat de constructie goed wordt uitgevoerd. Door toepassing van de CROW-richtlijnen (publicatie 344) ontstaat een uniform beeld van drempels, plateaus en uitritten in Nederland en weet de weggebruiker welk gedrag van hem of haar wordt gevraagd in bepaalde verkeerssituaties. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/drempel) -[Naar brochure](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2018/03/Verkeersdrempels.pdf) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/verkeersdrempels/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Betonmortel** Beton is een veelzijdig, duurzaam en relatief goedkoop product en bijzonder geschikt voor hergebruik. Als leverancier en producent van prefab betonproducten leveren wij in opdracht van Noppert Beton vanuit de centrale in Steenwijk ook hoogwaardige betonmortel voor zowel woningbouw en utiliteitsbouw als wegenbouw en voor de agrarische sector. Wij leveren afhankelijk van de toepassing en de vraag betonmortel in alle gewenste milieuklassen en consistentiegebieden van ‘droog’ tot ‘zeer vloeibaar’ alsmede en in diverse kleuren. --- -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Rotonde Rammelstroken** Tijd is geld. Helemaal bij de aanleg van rotondes. Langdurige wegwerkzaamheden belemmeren de verkeersdoorstroming, zorgen voor hinder en vragen natuurlijk om extra maatregelen om het verkeer (tijdelijk) om te leiden. Vervelend voor weggebruikers maar bovenal een enorme kostenpost voor overheid en bedrijfsleven. Het gebruik van prefab betonelementen is een tijd- en geldbesparende oplossing die steeds vaker wordt ingezet. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/rammelstrook) -[Naar productiekaart](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2018/02/Brochure-Leicon-Duurzaam-Veilige-Rotondes-01-2020.pdf) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/rotonde-rammelstroken/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

1 2 - panorama 2 4 - panorama 2 3 - panorama 1 1 - panorama

**Jumboblokken** Jumboblokken worden voornamelijk toegepast als aanrijdbeveiliging, ramkraakbeveiliging, bochtmarkering en antiparkeermarkering. De robuuste, massieve en zware betonelementen zijn eenvoudig te plaatsen op een vlakke én stabiele ondergrond. De bolle vorm van de elementen geven het beton een esthetisch en zacht karakter. Hiermee ontstaat een serieuze maar omgevingsvriendelijke oplossing. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/jumboblok) -[Naar productiekaart](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2020/10/Flyer-Jumboblokken-10.2020.pdf) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/jumboblokken/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Parkeerplaat** De parkeerplaatsen van Leicon zijn afgestemd op de eisen die men stelt vanuit het CROW. In de publicatie van het CROW staat beschreven in welke situaties bepaalde breedte en lengtematen nodig zijn. Ook staat beschreven welke typen markering aangebracht moeten worden. Leicon kan in alle behoeftes voorzien. Voor alle beschikbare maten kunt u onderstaande maattabel downloaden. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/parkeerplaat) -[Naar productiekaart](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2017/02/leicon-folder-parkeerplaat-4.4.pdf) -[Naar maattabel](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2020/12/Maattabel-Leicon-Parkeerplaat-v12-2020.pdf) -[Naar downloads](https://www.leicon.nl/products/parkeerplaat/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Busstations** Het ontwikkelen van een busstation is een vak apart. De verschillende vervoersbewegingen van zowel de bussen als de reizigers moeten in goede harmonie en vooral veilig op één locatie georganiseerd worden. Functionaliteit, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid en schoonheid gaan hand in hand. Ontwerpers houden in hun ontwerp rekening met waterafvoer, verlichting, groenvoorziening en comfort voor reizigers.Leicon is gespecialiseerd in het ontwikkelen van betonelementen voor stations. Speciale banden, complete perron-eilanden met geleidevoorzieningen voor mensen met een functiebeperking, gekleurde perrons of perrons met geïntegreerde lijngoten. We gaan niets uit de weg om de ontwerpers een helpende hand toe te steken. Deskundig en praktisch. Efficiënt en effectief. **Kenmerken** - Maatwerk - Duurzaam - Toegankelijk - Veilig **Vormgevingen en afmetingen** Ieder busstation is uniek. Vaak wordt de oude omgeving opnieuw ingericht zodat je rekening moet houden met bestaande omstandigheden. --- -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

3 1 - panorama 2 2 - panorama

**Redresseerstrook** Een berm moet weggebruikers ruimte bieden om (kleine) koersafwijkingen te corrigeren. Door de berm veilig in te richten wordt de kans op enkelvoudige ongevallen verkleind. Voor dit doel ontwikkelde Leicon speciale prefab redresseerstroken met een breedte van 0,50 m en een lengte van 1,50 m. De betonelementen zijn voorzien van een vaste koppeling die de elementen onderling verbindt. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/redresseerstrook) -[Naar productiekaart](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2017/02/Redresseerstrook.pdf) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/redresseerstroken/#downloads) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Rotonde Geleidebanden** De toegenomen verkeersdrukte en het steeds zwaarder wordende verkeer, doet menig wegbeheerder besluiten om zware en robuuste geleidebanden in te zetten. Met name bochtconstructies bij kruisingen, rotondes en VRI’s krijgen het overwegend zwaar te verduren. Om ongewenste schade aan bermen te voorkomen en derhalve het onderhoud te beperken beschikt Leicon over een royaal assortiment prefab geleidebanden. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/rotonde-geleideband) -[Naar brochure](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2017/01/Betonbanden.pdf) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/rotonde-geleidebanden/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Inritelementen** Om zoveel mogelijk verkeersdeelnemers een optimale toegang te geven tot de openbare ruimte en veilige verkeerssituaties te creëren, zijn toegankelijke en voertuigvriendelijke uitritconstructies van eminent belang. Dat geldt niet alleen voor erftoegangswegen, maar tevens voor (woon)erven en voetgangersgebieden. De huidige oplossingen – die veelal bestaan uit het toepassen van losse inritblokken – vergen relatief veel onderhoud, hebben meestal een te steile hellingbaan, zijn gevoelig voor ongelijke zettingen en zorgen doorgaans voor een te grote discontinuïteit in de doorgaande rij of looproute. Door te kiezen voor de prefab oplossingen van Leicon worden dergelijke problemen in de praktijk voorkomen. --- -[Naar brochure](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2018/12/Brochure-Elke-situatie-een-passende-afrit.pdf) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/inritelementen/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Schrikblok** Alemene tekst --- -[Naar bestektekst]() -[Naar brochure]() -[Naar downloads]() -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Boldrempel** Algemene tekst --- -[Naar bestektekst]() -[Naar productiekaart]() -[Naar downloads]() -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Busdrempels** Er zijn veel situaties denkbaar waar verkeersremmende maatregelen voor autoverkeer worden verlangd waarbij de verkeersdoorstroom voor het OV zo min mogelijk mag worden belemmerd. Juist voor dit doeleinde heeft Leicon een prefab Busdrempel ontwikkeld. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/busdrempel) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/busdrempel/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Perkbanden** Voor de aanleg van verhoogde groenstroken, zijn onze prefab perkbanden met een hoogte van 70 cm buitengewoon geschikt. De betonelementen zijn onderling gekoppeld door middel van een verholen hol-en-dol constructie. Door de conische vorm van de elementen ontstaat een strak maar speels beeld. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/perkband) -[Naar productiekaart](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2020/09/Flyer-Perkbanden-10.2020.pdf) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/perkbanden/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

1 8 - panorama 2 8 - panorama 3 4 - panorama 2 6 - panorama

**Easypath** U heeft zich vast weleens verwonderd of misschien zelfs geërgerd aan een fietspad dat voor het grootste gedeelde uit vervelende hobbels bestond. Dit is een veelvoorkomend probleem. Een ander probleem, voor veel mensen niet zichtbaar, is dat kabels en leidingen slecht bereikbaar zijn. Vaak moeten fietspaden hiervoor opengebroken worden. U kunt zich voorstellen dat dit bij een asfaltverharding hoge kosten met zich meebrengt. Easypath heeft een systeem ontwikkeld dat bestaat uit gekoppelde prefab betonnen elementen. Hierdoor ontstaat een comfortabel fietspad, zonder enige merkbare voegovergang. Doordat het fietspad uit betonelementen bestaat, blijven kabels en leidingen eenvoudig bereikbaar. De beschermende toplaag met fijne structuur zorgt voor een lage rolweerstand en een hoge stroefheid. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/fietspaden) -[Naar productiekaart](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2017/02/leicon-folder-parkeerplaat-4.4.pdf) -[Naar maattabel](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2020/12/Maattabel-Easypath-Fietspadelementen-v12-2020.pdf) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Trottoirafrit** Om zoveel mogelijk verkeersdeelnemers een optimale toegang te geven tot de openbare ruimte, zijn goede op- en afritten van eminent belang. De huidige oplossingen – die veelal bestaan uit het toepassen van losse inritblokken – vergen relatief veel onderhoud, hebben een te steile hellingbaan, zijn gevoelig voor ongelijke zettingen en zorgen doorgaans voor een te grote discontinuïteit in de doorgaande looproute. Door te kiezen voor de prefab oplossingen van Leicon worden dergelijke problemen in de praktijk voorkomen. Voor alle beschikbare maten kunt u onderstaande maattabel downloaden. -[Naar maattabel](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2020/12/Maattabel-Leicon-Trottoirafritten-v11-2020.pdf) --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/inritelementen) -[Naar brochure](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2018/12/Brochure-Elke-situatie-een-passende-afrit.pdf) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/trottoirafritten/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Bufferblock** Het Bufferblock is een oplossing voor regenwaterafvoer en -buffering in stedelijk gebied. De werking is vergelijkbaar met die van infiltratiekratten, maar door de hogere sterkte is er een veel dunnere toplaag nodig. Dit resulteert in een minder diepe constructie, hogere buffercapaciteit en een meer kosteneffectieve oplossing. Regenwater komt via een waterdoorlatende wegverharding of via straatkolken in de holle ruimtes van de Bufferblocks, waarna het water verder infiltreert in de bodem of wordt afgevoerd. De Bufferblocks hebben een water opslagcapaciteit van 266 tot 532 liter per vierkante meter en kan zeer zware verkeersbelastingen aan. De Bufferblocks zijn makkelijk inspecteer- en reinigbaar met gebruikelijke riool inspectie-/reinigingsapparatuur. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/parkeerplaat) -[Naar productiekaart](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2020/10/Bufferblock-informatie-2019-2.pdf) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/bufferblock-2/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Perronband** In 2003 heeft Leicon de Profil Perronband geïntroduceerd in Nederland. Nadat het unieke (en gepatenteerde) aanrijdprofiel uitvoerig in de praktijk was getest, heeft Leicon het systeem verder geoptimaliseerd en het assortiment fors uitgebreid. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/perronband) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/busperron-profiel-band/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Fundadrain** Een optimaal en betrouwbaar openbaar vervoer is een belangrijk onderdeel in onze samenleving. Door zoveel mogelijk doelgroepen in de gelegenheid te stellen gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer kan deze vorm van personenvervoer verder groeien en kan zelfs het kostbare doelgroepenvervoer (deels) worden vervangen. Steeds meer wegbeheerders grijpen de optimalisering van de toegankelijkheid aan om de halteplaatsen in hun regio te vervangen, te renoveren of compleet te vernieuwen. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/fundadrain) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/busperron-fundadrain/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Middengeleiders** Smal of breed, kruisende fiets- of voetgangerspaden; de aanleg van geleideconstructies vraagt om uitvoerig maatwerk. Daarnaast vereist het groeiende en zwaarder wordende verkeer robuuste en duurzame geleideconstructies. Met de prefab middengeleider ontwikkelde Leicon een unieke oplossing die al deze eigenschappen in huis heeft. Een constructie uit één of meerdere elementen, leverbaar in vrijwel alle maatvoeringen en kleuren. Bovendien kunt u kiezen uit verschillende oppervlakstructuren en bepaalt u welk profiel de elementen moeten hebben. Zo heeft u een specifieke oplossing voor elke verkeersituatie. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/middengeleider) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/middengeleiders/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Busperron GLplus** In veel situaties is het in- en uitstappen een groot probleem. Met name voor de minder valide mensen zijn de busperrons niet juist ingericht. De bus staat vaak te ver van het perron af. Ook de te overbruggen hoogte is vaak te groot. Door het nu direct aanrijden van het element is het in- en uitstappen een stuk eenvoudiger. Hierdoor voldoet het Busperron GLplus aan de richtlijnen van CROW. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/busperron-glplus) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/busperron-glplus/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Busperronplaat / Voetpadplaat** Om halteplaatsen te verbreden of om de aanlooproute naar de halte te optimaliseren, kunnen prefab busperronplaten / voetpadplaten worden ingezet. De platen, die standaard zijn uitgevoerd in een tegelmotief, kunnen naar wens worden voorzien van geleidemarkeringen. Prima te combineren met alle haltesystemen van Leicon, maar ook individueel te gebruiken als terreinverharding of trottoirelement. Voor alle beschikbare maten kunt u onderstaande maattabel downloaden. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/perronplaat) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/busperronplaat/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Profil Perronband Plus** De nieuwe Profil Perronband Plus combineert de voordelen van de vertrouwde Profil Perronband 18 met een verbeterd profiel. De verhoogde (22 cm) instap biedt nog meer comfort voor passagiers, terwijl het speciale profiel zorgt voor strak en schadevrij halteren. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/perronband-plus) -[Naar Brochure](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2017/02/Perronband-Plus.pdf) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/leicon-profil-perronband-plus/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Geleideband scheidingsband** De toegenomen verkeersdrukte en het steeds zwaarder wordende verkeer, doet menig wegbeheerder besluiten om zware en robuuste geleidebanden in te zetten. Met name bochtconstructies bij kruisingen, rotondes en VRI’s krijgen het overwegend zwaar te verduren. Om ongewenste schade aan bermen te voorkomen en derhalve het onderhoud te beperken beschikt Leicon over een royaal assortiment prefab geleidebanden. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/scheidingsband) -[Naar brochure](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2017/02/Betonbanden.pdf) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/geleidebanden/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Blokken** De Leicon Geleideblokken zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Sinds jaar en dag worden rotondes, trottoirafscheidingen, rijbaanafscheidingen en vluchtheuvels gecreëerd met de blokken van Leicon. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/leicon-blokken) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/) **Taludblokken** Als vervanger van de traditionele basaltzuilen maken taludblokken of taludzuilen van beton hun opmars in de Nederlandse civiele omgeving. Naast de toepassing van taludbekleding bij kunstwerken vinden we de taludblokken steeds vaker terug als bocht- en bermbescherming bij rotondes en kruisingen. Mede omdat de zuilen van gelijke hoogte zijn – in geval van de Leicon Taludblokken 150 mm – kunnen ze snel en efficiënt verwerkt worden. Bovendien zijn de taludblokken braamloos wat voor de handzetters van deze zetsteen uiterst comfortabel is. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/taludblok) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Busperronplaat / Voetpadplaat** Om halteplaatsen te verbreden of om de aanlooproute naar de halte te optimaliseren, kunnen prefab busperronplaten / voetpadplaten worden ingezet. De platen, die standaard zijn uitgevoerd in een tegelmotief, kunnen naar wens worden voorzien van geleidemarkeringen. Prima te combineren met alle haltesystemen van Leicon, maar ook individueel te gebruiken als terreinverharding of trottoirelement. Voor alle beschikbare maten kunt u onderstaande maattabel downloaden. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/perronplaat) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/busperronplaat/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Connecton** Na verscheidene vragen van klanten over het toepassen van Fietspadelementen als terreinverharding op bedrijventerreinen, laad- en losplekken en haltekommen, heeft Leicon de Fietspadelementen doorontwikkeld naar een volwaardig terreinverhardingssysteem. Wij presenteren Connecton®. -- -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/connecton/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Traptreden** Algemene tekst --- -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Strandopgang-elementen** Hoe herkenbaar is het: met je volgeladen bolderkar het duin over en dan hobbel-de-bobbel over die veelal schots en scheef liggende betonplaten. Wat ons betreft behoort dit scenario tot het verleden. Wij hebben een hele serie koppelbare betonelementen die zowel functioneel als esthetisch toegepast kunnen worden in situaties waar vlakheid en strakheid vereist zijn. De betonelementen met een dikte van 20 cm zijn bestand tegen zwaar verkeer en kunnen – dankzij de randelementen – water geleiden. De ontwikkeling van de strandopgang-elementen is een samenspel geweest van diverse partijen. Vandaar dat zowel de geometrische als de esthetische aspecten gepatenteerd en beschermd zijn. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/strandopgang) -[Naar brochure](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2017/02/Strandopgang.pdf) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/strandopgang-elementen/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

**Reflexroad** In 2015 en 2016 is door PolyCiviel in opdracht van Leicon onderzoek gedaan naar lichtreflecterende prefab betonelementen. Doel van dit onderzoek was om betonelementen te ontwikkelen met lichtreflectie die qua optische eigenschappen toegepast kunnen worden in verhardingssituaties zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom in combinatie met LED-verlichting en buiten de bebouwde kom zonder openbare verlichting mét de eigen verlichting. Daarbij is de optimale zichtbaarheid op fietspaden als basis genomen. --- -[Naar bestektekst](https://bestekservice.leicon.nl/reflexroad) -[Naar brochure](https://www.leicon.nl/wp-content/uploads/2020/12/Tekst-flyer-ReflexRoad-05.2021-1.pdf) -[Naar product pagina](https://www.leicon.nl/products/reflexroad/) -[Naar contactformulier](https://www.leicon.nl/contact/)

2 9 - panorama 2 2 - panorama 2 4 - panorama 3 4 - panorama 2 9 - panorama 3 2 - panorama 2 1 - panorama Leiconstraat 360_2 ... 2 7 - panorama 2 7 - panorama 1 7 - panorama 4 1 3 - panorama 2 3 - panorama 2 7 - panorama 2 4 - panorama 2 10 - panorama 2 3 - panorama 1 4 - panorama 2 5 - panorama 1 7 - panorama 2 1 - panorama

Card

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.