This content is private or does not exist.

-

INFO
Przebicie legionow C Pd

Budynek mieszkalno-usługowy (Legionów 20) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. || Public mixed-use building (Legionów 20) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme

ulica Legionów Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). || Legionów Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model made based on the detailed description of the construction order.

Teatr Powszechny w Łodzi II Powszechny Theater in Łódź

Szkolne Schronisko Młodzieżowe (Legionów 27) II School Youth Hostel (Legionów 27)

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.