This content is private or does not exist.

-

INFO

Card

De Bewaerschole is een tentoonstellingsruimte voor experimentele en actuele kunst in Burgh-Haamstede, Schouwen-Duiveland en is gevestigd in een karakteristiek historisch gebouw uit 1874. Het karakteristieke gebouw aan de Weststraat in Burgh Haamstede werd in 1873/1874 gebouwd als bewaarschool (= kleuterschool). De bouw gebeurde in opdracht van het Burgerlijk Armbestuur. Tot 1956 gingen er vele kleuters uit Burgh en Haamstede naar school. Hierna werd het gymlokaal, postkantoor, repetitielokaal van de plaatselijke fanfare en mortuarium. De Bewaerschole functioneert sinds 1975 als expositieruimte en ontwikkelt de laatste jaren tentoonstellingen op (inter-)nationaal niveau waarbij er aandacht is voor het vigerende maatschappelijke, dat wil zeggen intellectuele en artistieke debat en voor reflectie en verbeelding. Het huidige bestuur bestaat uit Bas van Damme voorzitter; Roger Meij penningmeester en Bert Coenen secretaris. De tentoonstellingsmaker voor het programma 2019-2020 was wijlen Kees de Valk. Een tiental vrijwilligers houdt toezicht bij de tentoonstellingen en/of verrichten hand- en spandiensten.

TENTOONSTELLINGEN 2021 Openingstijden tentoonstellingen Vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Het thema vraagt om een vertaling in een aansprekende, passende tentoonstellingsvorm. Belangrijk hierbij zijn de dialoog en de interactie tussen kunstenaars, kunstwerken en bezoekers. Voorop staan ervaringen die aanzetten tot stelling nemen, tot nadenken. In de optiek van de Stichting Bewaerschole dient het tentoongestelde te worden uitgevoerd en gezien als een open tijd-ruimtelijk arrangement, als een samenstel van deels beheersbare processen die pas na de openstelling door de participatie van het publiek zeggingskracht krijgt. Het hierboven weergegeven maatschappelijke ongemak vraagt om een esthetiek die de haarscheurtjes, de barsten, de tekortkomingen, de perversie, kortom de grenzen onderzoekt, bekritiseert, verbeeldt en ombuigt. Wat we nodig hebben is een esthetiek van verwarring. Een ongemakkelijke relationele esthetiek (Bourriaud) gegrond in de ontmoeting met de ander, met het andere, met het elders als ook met het zelf. Een esthetiek die zich verzet tegen ‘dat wat is’ (Badiou), Een esthetiek van stelling nemen (Critchley).

Links Buiten

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.