This content is private or does not exist.

-

INFO

Kvikkleireskredet i Rissa 29. april 1978 er det største kvikkleireskredet som rammet Norge på 1900-tallet. 30-40 mennesker reddet seg unna med skredet i hælene, mens 5–6 millioner kubikkmeter leire raste ut. 15 gårder, to bolighus, ei hytte og et forsamlingshus ble tatt av massene. Et menneske mistet livet og enda flere kunne ha omkommet. Skredet gikk ut i innsjøen Botn og skapte en flodbølge på tre meter.

Byneset i Trondheim...

Kartet viser områder med leire (mørkeblått). Tallene viser marin grense, det vil si den maksimale høyden over havet vi kan finne marin leire i dag. Den rød prikken viser Rissa.

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.