This content is private or does not exist.

-

INFO
Jaraczaplac1 d

Budynek mieszkalno-usługowy (Kilińskiego 39) Budynek wy/remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. || Mixed-use building (Kilińskiego 39) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Skwer im. Aliny Margolis - Edelman (Kilińskiego 40) Przestrzeń remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. || Alina Margolis - Edelman square (Kilińskiego 40) Area renovated as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Ulica Jaracza Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi || Jaracza Street Street renovated as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Ulica Kilińskiego Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi || Kilińskiego Street Street renovated as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Kilińskiego 39 Zd...

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.