This content is private or does not exist.

-

INFO

Ulica Kilińskiego Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi || Kilińskiego Street Street renovated as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Budynek mieszkalno-usługowy (Kilińskiego 39) Budynek wy/remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. || Mixed-use building (Kilińskiego 39) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Skwer im. Aliny Margolis - Edelman (Kilińskiego 40) Przestrzeń remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. || Alina Margolis - Edelman square (Kilińskiego 40) Area renovated as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

Tour 7qR16 Skwer im. Aliny Mar...

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.