• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
 • Unlisted
  Private
  Featured
 • SANATORIUM
  PRO
 • Like
  Share
  Add to tour
 • 3D

  Sergen Şehitoğlu - Çakıl Taşları | Pebbles Virtual Tour

   Close

   Sergide yer alan 2 adet kara tahta, Şehitoğlu’nun tebeşirle gerçekleştirdiği, calculus’un yani sonsuz küçükler matematiğinin temel yapıları olan limit, türev ve integral üzerine çalışmalarımı içeriyor. Bu yapılar, küçük çakıl taşlarındaki maddesel bir yapıdan, bu tahtanın üzerindeki simgesel ifadelerin formel yapısına nasıl gelindiğini sorguluyor. Rudolph Carnap’ın deyişiyle, matematiksel savların doğruluğu kavramların dildeki anlamlarına dayanırken, fiziksel savların doğrulukları fiziksel dünyanın olgularına yani gözleme dayanmaktadır. The 2 boards that are in the exhibition contain artist’s works done with chalk on limit, derivative and integral which are the fundamental structures of calculus, namely, of infinitesimal mathematics. These structures question how one arrives from the material structure in little pebbles to the formal structure of the symbolic expressions on this board. As Rudolph Carnap puts it, while the accuracy of mathematical propositions depends on the meanings of concepts in language, the accuracy of physical propositions depends on the phenomena of the physical world, namely, on observation.

   Kalkülüs: Türevin tanımı Calculus: Definition of derivative 2020 Kara tahta üzerine tebeşir | Chalk on chalkboard 168 x 97 cm

   Kalkülüs: Riemann toplamı & İntegral Calculus: Riemann sum & Integral 2020 Kara tahta üzerine tebeşir | Chalk on chalkboard 168 cm x 97 cm

   Berkaytuncays1234 11

   Gazze | Gaza 29.07.2014 2020 Arşivsel pigment baskı, dibond üzerine sıvama Archival pigment print on dibond, 3 + 1 AP 140 x 240 cm

   Gazze | Gaza 2020 Arşivsel pigment baskı, duvar üzerine folyo uygulama | Archival pigment print, vinyl on wall 276 x 150 cm (30 x 60 cm her biri | each)

   31 27 17 N 34 24 03 E koordinatlarına sahip noktanın etrafının, Google Earth arayüzü ile 7 ayrı zaman seçiminde kaydedilen görselleri ve bu görsellerin 4 boyutlu ifadeleri. Images of the surroundings of the point with coordinates of 31 27 17 N 34 24 03 E recorded in 7 different time periods with the Google Earth interface and the 4-dimensional expressions of these images.

   Sergen Şehitoğlu’nun ‘‘Çakıl Taşları’’ başlıklı kişisel sergisinde bulunan Google Earth görüntüsü, Gazze kentinin, belirli bir bölgesinin belirli bir tarihte elde edilmiş özel bir anının kaydını oluşturuyor. Aynı bölgenin 7 ayrı zaman diliminde elde edilmiş görüntüleri arasında içeriğinden dolayı en çok enformasyona sahip olanı bu andır. Bu görsel içinde bulunan patlama bölgesi, ve o patlamaya sebep olduğunu düşündüğümüz uçağın oluşturduğu doğrusal yapı, tam karşı duvarda cebirsel ve geometrik şekilde yer alıyor. Her fonksiyon düzeyde bir eğriye, her eğri de bir fonksiyona karşılık gelir. Herşey ne kadar “biçimsiz” olursa olsun, onu temsil etmek için bir matematiksel denklemle geliştirilebilecek kadar biçimi vardır. The Google Earth image in Sergen Şehitoğlu’s solo show ‘‘Pebbles'' is the record of a specific moment obtained from a certain area of the city of Gaza at a certain time. This moment is one of the images of the area obtained at 7 different time periods and contains the most information due to its content. The explosion area in this visual and the linear structure created by the plane that we consider to be the reason of that explosion appears just on the opposite wall in an algebraic and geometric way. Each function corresponds to a curve on the plane and each curve to a function. Regardless of how much everything is “shapeless”, there are as many shapes as there are mathematical equations to be developed to represent it.

   MASAÜSTÜ 2020 A4 kağıt üzerine el yazmaları ve baskılar Handwritten and print on A4 papers Çeşitli sayıda çalışmalar | Works in various quantity

   “f(x): 0.176x – 0.29” 2020 Pleksi kesim | Plexi cut 48 x 455 cm; 10 x 95,5 cm, 48 x 270 cm

   Herşey ne kadar “biçimsiz” olursa olsun, onu temsil etmek içinbir matematiksel denklemle geliştirilebilecek kadar biçimi vardır. Bu çıkarım ve bu sergi ile ilgili diğer çalışmalar masanın üzerinde çeşitli A4’ler üzerinde sunuluyor. Bu A4’lerin bir kısmı sergideki işleri işaret ederken diğer kısmı düşünmenin yapısıyla ilgili çalışmalardan oluşuyor. Regardless of how much everything is “shapeless”, there are as many shapes as there are mathematical equations to be developed to represent it. This conclusion and the other works about this exhibition are displayed on the table on various A4 sheets. While some of these A4 sheets refer to the works in the exhibition, others consist of the works on the structure of thinking.

   Card