• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
  Close

  MONITORING PROCESU SPALANIA ODPADÓW Jakość oczyszczonych spalin jest w sposób ciągły monitorowana. Operatorzy mają podgląd na bieżące dane pochodzące z systemu analizatorów spalin. Pracownicy obserwują również obraz z kamery termowizyjnej badającej temperaturę zgromadzonych w bunkrze odpadów. Dzięki temu można zapobiec powstawaniu samozapłonu.

  OPERATOR W Dyspozytorni znajduje się stanowisko operatora. Za pomocą chwytaka suwnicy dokonuje mieszania odpadów w celu ich ujednolicenia przed spaleniem To zadanie bardzo ważne dla zapewnienia stabilności procesu spalania. Następnie podaje odpady do leja zasypowego kotła skąd dalej trafiają na palenisko. System sterowania informuje operatora o ilości odpadów znajdujących się pod lejem zasypowym i informuje o możliwości podania kolejnej porcji do spalenia.

  CHWYTAK SUWNICY Do mieszania i podawania odpadów do spalenia operator używa jednej z dwóch suwnic zamontowanych w hali bunkra. Każda z suwnic wyposażona jest w hydraulicznie sterowany chwytak, za pomocą którego można jednorazowo podnieść do 5 ton odpadów. W tym samym czasie może pracować tylko jedna suwnica.

  1czescspalarnia 360... Hala