Close
    Viteska dvorana 54 Viteska dvorana 52 Zemljevid-viteska-d...

    Remb odgovarja na vprašanja Attemsovih in zagotavlja, da bo zvečer na odprtju vse čudovito. Attemsovi otroci pa se dolgočasijo, zato uganjajo norčije. Skačejo po stopnišču in opazujejo veličastno poslikavo dvorane. Freske na obokih predstavljajo štiri elemente: zrak, ogenj, zemljo in vodo. Voda pa je tudi pomemben element mesta Brežice. Sotočje katerih dveh rek leži v Brežicah? A) Save in Krke B) Drave in Save C) Save in Soče Naslednjo nalogo najdete na prvem okroglem portretu na desni.