Close
  Zemljevid-viteska-d... Viteska dvorana 36 Viteska dvorana 34 Viteska dvorana 5 Viteska dvorana 29

  Metamorfoze ali Preobrazbe so delo znanega rimskega pesnika Publidija Ovidija Nasa (43 pred našim štetjem – 17 našega štetja). Sestavljene so iz 246 kratkih zgodb v 15 knjigah, napisanih v heksametru. Izhajajo iz znamenitih mitičnih bajk, lokalnih pripovedk tistega časa, raznih herojskih epizod, helenističnih epilejev, pravljic, podeželskih idiličnih pripovedi, dramatičnih monologov, pustolovskih novel in himen bogovom. Avtor opisuje dogodke od začetka stvarjenja do svojega časa. Ovid je bil v času izdaje Metamorfoz izgnan iz Rima. Uradno naj bi bil razlog za to njegovo pisanje, ki ni bilo povšeči cesarju Avgustu, možnost pa je tudi, da je šlo za osebni spor. Vpliv Metamorfoz na literaturo, opero ter likovno in kiparsko umetnost, je imel svetovne razsežnosti, kar se je odražalo že od pozne antične književnosti dalje. Pri nas so se vplivi Metamorfoz začeli v večji meri odražati v 16. stoletju. Odločilen vpliv pri tem je imel Janez Vajkad Valvasor, največjo priljubljenost pa so Metamorfoze pri nas dosegle v obdobju baroka. Takrat so nastale tudi poslikave Viteške dvorane in stopnišča brežiškega gradu. S tem delom so v novoveško evropsko umetnost prišli elementi iz antične mitologije.

  Remb naleti na otroke, ki so mu ukradli čopiče. Rahlo jih okrega in vzame čopiče ter jih napodi rešiti naslednjo uganko: Najbolj zlat je med zlatniki in bolj vroč kot ognjeniki, je vesoljni kralj obzorja, Zemljo greje in vsa morja. Kaj je to? O) Sonce P) Luna R) Zvezda Naslednjo točko najdete na stolu v prvi vrsti.

  Card

  Card

  Upodobitev grozdja na zahodnem banjastem oboku, del elementa zemlja. Frančišek Karel Remb, začetek 18. stoletja.

  Upodobitev grozdja na zahodnem banjastem oboku, del elementa zemlja. Frančišek Karel Remb, začetek 18. stoletja.