Close
    Viteska dvorana 45 Viteska dvorana 43 Viteska dvorana 14 Viteska dvorana 20 Zemljevid-viteska-d...

    Grof Ignac Marija Attems (1652 – 1732) se je rodil v Ljubljani. Njegova starša sta bila plemiča italijanskega porekla. Oba sta umrla še preden je Ignac dopolnil 16 let. Verjetno ga je poučeval njegov polbrat Alojz, profesor na Jezuitskem kolegiju v Ljubljani, kasneje pa je študiral na graški univerzi, kjer je študij zaključil z izjemnim uspehom. Po študiju se je odpravil na kavalirsko potovanje po Evropi, kjer je spoznaval vrhunce zahodne kulture. V Ljubljani se je vrnil leta 1678 in s pomočjo vplivnih sorodnikov, izobrazbe ter podjetniške žilice je hitro dobil službo na gospodarskem področju. Leta 1680 je postal cesarsko-kraljevi komornik, leta 1683 pa svetnik notranjeavstrijske komore v Gradcu, kjer se je tudi poročil z grofico Marijo Regino Wurmbrand. Prelomen trenutek v njegovem življenju je nedvomno leto 1688, ko postane vrhovni proviantni mojster Slavonske vojne krajine. V času dunajske vojne s Turki (1683 – 1699) je s hrano in ostalimi potrebščinami zalagal avstrijske čete, kar mu je prineslo lep zaslužek (ki bi ga danes označili kot vojno dobičkarstvo). To mu je omogočilo, da si je kupil nova gospostva: Štatenberg, Pištanj in Brežice (1694). Ignac Marija Attems je umrl star enainosemdeset let v Gradcu.

    Ko se zvečeri, se zberejo Attemsovi in njihovi visoki gostje, ki se po ogledu posesti posedejo v dvorani. Ignac Marija Attems prične svoj govor z zgodovino gradu in med drugim omeni tudi, da je leta 1515 grad v celoti pogorel in da brez njega ne bi bil takšen, kot ga vidijo danes. Po končanem govoru da besedo še Rembu, ki predstavi svoje delo. Ko se govori končajo, se začne slavnostna pojedina. Še preden se večer konča, pa rešite naslednji rebus in ugotovite, kaj je sledilo pojedini! I) Nabava J) Zastava K) Zabava

    STROP VITEŠKE DVORANE Grb grofa Ignaca Marije Attemsa (1652–1732), lastnika gradu in naročnika poslikave V 21. stoletju prihaja do združevanja več različnih glasbenih žanrov in plesnih oblik. V projektu »Hip Baroque Choc« so hip-hop združili z barokom. Na spodnjih povezavah lahko odkrijete nov kreativni svet, ki je nastal v okviru tega projekta in katerega ne bi bilo mogoče odkriti brez združitve vrednosti preteklosti in sloga sedanjosti. Poglejte povezavi, ne bo vam žal! https://www.youtube.com/watch?v=ea-MJeVjgyc