Close
    Viteska dvorana 39 Viteska dvorana 37 Viteska dvorana 8 Viteska dvorana 26 Zemljevid-viteska-d...

    Alegorija poletja – figure žena z žitom in sadjem v ovalni podobi na vzhodni strani Viteške dvorane. Frančišek Karel Remb, začetek 18. stoletja.

    Frančišek Karel Remb (1675 – 1718) je bil slikar, rojen v Radovljici, ki se je v Brežicah mudil med letoma 1702 in 1703. Prvih slikarskih veščin ga je učil njegov oče Janez Jurij, pod mecenstvom grofa Ignaca Marije Attemsa pa je šel na izpopolnjevanje v Benetke in Rim. Vpliv tega študija lahko opazujemo tudi v Viteški dvorani. Palača Barberini v Rimu ga je navdihnila za poslikavo te dvorane v Brežicah, ki je prvo znano Rembovo delo. Kasneje je slikal na Dunaju in v Gradcu, kjer je ustvari številnime poslikave sten in stropov v samostanih in cerkvah.

    Upodobitev grozdja na zahodnem banjastem oboku, del elementa zemlja. Frančišek Karel Remb, začetek 18. stoletja.

    Alegorija poletja – figure žena z žitom in sadjem v ovalni podobi na vzhodni strani Viteške dvorane. Frančišek Karel Remb, začetek 18. stoletja.