• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
  Close
  Svinö Mariehamns stad Västra måsskär Lilla båtskär Lågskär vik

  Historien om Kobba Klintar hör samman med Mariehamns grundande år 1861. För att staden skulle utvecklas i positiv riktning var en väl frekventerad och fungerande hamn en förutsättning. För att assistera in fartygen till Västerhamn fick staden redan 1862 egen lotsplats med en lotsstuga ute på Kobba Klintar. Även uppe på Lotsberget med utsikt över inloppet till hamnen byggde man en lotsstuga.

  Öra strand