• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
  Close
  20210514 130855_518 20210514 130901_146

  Card

  Kender du en, der er ramt af demens, og som er glad for musik? Music Doll kan, med kombinationen af favoritmusik og blød berøring af dukken, mindske de mest almindelige følgesymptomer af demens som angst, hallucinationer, rastløshed og spiseforstyrrelser. Dukken giver personen fornemmelsen af at sidde med et barn - og det fremkalder varme følelser. Uanset hvordan dukken holdes, kan man holde øjenkontakt med dens glade, åbne ansigtsudtryk. Undersøgelser viser, at musikterapien kan nedbringe brugen af medicin og indvirke positivt på den dementes hukommelse. (EN) Music Doll With the combination of favorite music and soft touch of the doll, the Music Doll can reduce the most common side effects of dementia such as anxiety, hallucinations, restlessness and eating disorders. The doll gives the person the feeling of holding a child - and it evokes warm feelings. No matter how the doll is held, one can keep eye contact with its happy facial expressions. Studies show that music therapy can reduce the use of medication and have a positive effect on the memory of the person with dementia.

  Headset med neurostimulation Vil du optimere din koncentrationsevne, når du skal udføre opgaver? PlatoWork-headsettet er en plug'n'play-enhed designet til at gøre neurostimulering så let som muligt og anvendeligt til arbejdsbrug. Kan stimulere bestemte områder i hjernen. Fx hvis du ønsker at være kreativ eller arbejde mere koncentreret og fokusere på en bestemt opgave. Kan styres via en app, hvor du kan tilpasse, hvordan du ønsker at blive stimuleret. PlatoWork (EN) Headset for neurostimulation. Do you want to concentrate when doing assignments or other tasks? This headset is a plug'n'play device designed to make neurostimulation as easy as possible and usable for work use. It can stimulate certain areas of the brain if you want to be creative or work more focused on a specific task. You control it through an app where you customize the stimulation.

  Udlejning og salg af trådløse høretelefoner og produktion af lydløse events Silent Disco er et koncept, hvor folk danser til musik, der lyttes til på trådløse hovedtelefoner. Det betyder, at et Silent Disco event kan finde sted hvor som helst, da der ikke skal tages højde for støjende musik og en pumpende bas. I stedet for at bruge et højttalersystem udsendes musik via en radiosender, hvor signalet samles op af trådløse hovedtelefonmodtagere, som deltagerne bærer. Dem uden hovedtelefoner hører ingen musik, hvilket giver effekten af ​​et rum fuld af mennesker, der danser til ingenting. På headsettet kan man skifte mellem tre kanaler, der spiller forskellige sange. (EN) Silent Disco A Silent Disco is an event where people dance to music listened to on wireless headphones. This means that a Silent Disco event can take place anywhere, as noisy music and a pumping bass do not have to be taken into account. Rather than using a speaker system, music is broadcast via a radio transmitter with the signal being picked up by wireless headphone receivers worn by the participants. Those without the headphones hear no music, giving the effect of a room full of people dancing to nothing. On the headset, you can switch between three channels that play different songs.

  Lader digitale børn og børnebørn dele billeder, beskeder og videoopkald med deres analoge forældre eller bedsteforældre Når vi bliver ældre, kan vi få funktionsnedsættelser, som gør det svært at bruge moderne kommunikationsudstyr. Men at holde kontakten med familie og venner er så vigtigt som nogensinde. No Isolation har udviklet KOMP for at gøre kommunikation mellem alle generationer enkel. KOMP (EN) Allows digitally able children and grandchildren to share photos, messages and video calls with their analogue parents and grandparents. As we grow older, our functional abilities may change to make it hard for us to use modern communication devices. But keeping in touch with family and friends is as important as ever. No Isolation has developed KOMP to make communication between all generations simple.

  Stress, angst eller uro? Den ergonomiske pude med indbyggede højtalere er udviklet til at lindre stress, angst, uro, samt forbedre søvn og hvile. Puden anvendes i dag med succes på mange hospitalsafdelinger, i ergoterapi for børn og unge, til borgere med demens, traumatiserede flygtninge og torturofre. Puden kræver ingen strømforsyning og leveres med mp3-afspiller med afstressende musik af komponist Niels Eje. Kan også anvendes til lydbøger, computer og tablet osv. (EN) MusiCure Stress, anxiety or restlessness? This ergonomic cushion with built-in speakers is designed to relieve stress, anxiety, restlessness, as well as improve sleep. Today the pillow is used successfully in many hospital wards, in occupational therapy for children and adolescents, and for citizens with dementia, traumatized refugees and torture victims. The pillow requires no power supply and comes with an mp3 player with de-stressing music by danish composer Niels Eje. Can also be used for audiobooks, computer, and tablet etc.

  20210514 130855_518

  Airbag til cyklister Svenske Hövding har udviklet en diskret halskrave med indbygget airbag, som samtidig øger sikkerheden. Halskraven aktiveres, når knappen lukkes, og hvis uheldet er ude, bliver airbag’en udløst af den indbyggede gasinflator på 0,1 sekund. Airbag’en omkranser hovedet, og beskytter hovedet i langt større grad end den traditionelle cykelhjelm. (EN) Hövding Airbag for cyclists. The Swedish company Hövding has developed a discreet neck collar with a built-in airbag that increases safety. The neck collar is activated when the button is closed, and if the accident happens, the airbag will inflate with the built-in gas inflator in 0.1 second. The airbag protects the head to a greater extent than a traditional bicycle helmet.

  At have en baby virker i mange henseender idyllisk. Det er det også, men hvad følger egentlig med sådan en gave? Ved at få en babysimulator med hjem kan man opleve, hvordan det er at have en baby. Den vil græde og have samme daglige behov som en rigtig baby, så derfor skal den skiftes, mades, puttes og bøvse. Babyen har en tyngde som en rigtig baby, og halsen/nakken er følsom. Efter pasning af babyen kan man efterfølgende få en rapport af ens præstation af pasning af en baby. Tør du prøve den meget realistiske baby på DokkX?

  Interaktiv musikvest Joyvest er designet til at skabe aktivitet og glæde og forbedre livskvaliteten for personer ramt af forskellige former for kognitive funktionsnedsættelser, eksempelvis personer ramt af demens m.v. Formålet med vesten er, via brugerens yndlingsmusik, at genkalde stemninger, minder, øge arousal og øge lysten til at bevæge. De to små sensorer placeres på fx brugerens arme, og når brugeren svinger med armene, spiller musikken. Stopper bevægelserne, standser musikken også. (EN) Joyvest Interactive music vest. Joyvest is designed to create activity and joy and improve the quality of life for people affected by various forms of cognitive disabilities, for example people affected by dementia. The purpose of the vest is, via the user's favorite music, to recall moods, memories, increase arousal and increase the desire to move. The two sensors are placed on the user's arms, for example, and when the user swings his arms, the music plays. When the movements stop, the music also stops.

  3D printer Med denne printer kan du printe direkte fra din smartphone eller tablet ved hjælp af en simpel app. Med app'en kan du vælge en model, der allerede er designet, eller du kan tegne din egen. Sculpto (EN) A 3D printer. With this printer you can print directly from your smartphone or tablet using a simple app. With the app you can choose a pre-designed model or draw your own.

  Vil du designe dit eget hjælpemiddel? Er der et hjælpemiddel, du altid har manglet, men som ikke findes? Har du en udfordring, du ikke kan finde en allerede eksisterende løsning på? Så har du muligheden for at lave det i Rehab-Lab. Her kan du få vejledning i idégenerering, design og konstruktion af 3D-printede hjælpemidler. Det er gratis at deltage. Rehab-Lab foregår i Tweens-Lab på Dokk1, niveau 2.2, hver torsdag kl. 10-14. (EN) 3D-print and Rehab-Lab Do you want to design your own aid? Is there a tool you have been looking for, but that does not exist? Do you have a challenge that you cannot find an existing solution to? Then you have the opportunity to develop it in Rehab-Lab. Here you can get guidance in idea generation, design and construction of 3D-printed aids. Rehab-Lab takes place in Tweens-Lab on Dokk1, level 2.2, every Thursday at 10-14. It is free to join.

  Card

  Card

  Card