Close

  Salon | The Living Room, 2019 koltuk, zımpara, motor, sensör, halı | armchair, sandpaper, motor, sensor, carpet, 80x170x256 cm

  Tepede Bir Ev | A House on the Hill, 2020 metal testere | metal saw, 61x76x43 cm

  Baş | The Head, 2019 metal, taş | metal, stone, 29x41x30 cm

  Harita | The Map, 2019 metal zincir | metal chain, 110x190x2 cm

  Yuvarlanan Taş | Rolling Stone, 2019 zımpara, taş, metal, motor, sensör | sandpaper, stone, metal, motor, sensor, 6x20x19 cm

  Uzağı Görmek Zor SERKAN DEMİR 7.3.2020 – 30.4.2020 .artSümer, Serkan Demir’in yeni kişisel sergisi Uzağı Görmek Zor’a ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyar. Yaşadığı coğrafyanın siyasi gerçekliklerinden hareketle, işlerinde kültürel bir izlenim haritası oluşturmaya çalışan sanatçı, bu sergide öznenin mekanla, çevresiyle ve tüm yaşamsal örüntülerle kurduğu zorunlu ilişkileri inceliyor. "Uzağı görmek zor" tabiri ile fizyolojik bir kusurdan ziyade, toplumları esir almış bir "öngörememe" hali üzerine eğilen Demir, bugünden geleceğe bakmaya çabalayan insanın duygularını heykel ve yerleştirmeleri üzerinden deşifre ediyor. İzleyiciyi günlük yaşamımıza sirayet eden siyaset, onun sosyal ve politik sonuçları, toplumsal olaylar, göç gibi sonuçları, maruz kaldığımız belirsizlikler nedeniyle içine düştüğümüz kaygı hali ve öngörülmesi zor olan bir geleceğe dair düşünmeye davet ediyor. Duygu ve düşüncelerin imgeyi yeniden nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor. Dünyanın bugünkü durumuna baktığımızda küresel savaşların ve çeşitli kitlesel sorunların çoğalmasıyla beraber, çağın insanı yarının bilinmeyen manzarası karşısında müşkül durumda kalmış ve bu belirsizlik ortamı içerisinde kendi yarattığı trajediden kaynaklanan önlenemez bir kaygıya kapılmıştır. Bu nokta da “Büyülü Gerçekçilik” akımının usta yazarı Jose Saramago’ nun ‘Körlük’ adlı eserindeki politik taşlaması ile hem bugünün hem de yarının mesafesini kuşkulu hale getirdiğini söyleyebiliriz. Bilimin artık olguları açıklamaya yetmediği, gerçekliğimizin bozulduğu, hatta artık maddenin yapısından bile emin olamadığımız günümüzde, sistemlerin mevcudiyetini sürdürmek için yaptığı manipülasyonlar ve toplumsal koşulların vahametiyle beslenen bilinç bulanıklığı uzağı görmeyi zorlaştırmaya devam etmektedir. Buna rağmen insan, modern aklın söz verdiği 'geleceğin geleceğinden' oldukça uzaklara savrulsa da güven içinde ikamet edeceği ve hayal kuracağı coğrafyaları bulmak için yola koyulmaktan vazgeçmiyor. O halde insanın göremediği uzak nerededir? Uzak anlaşılmaz ve görünmez midir? Belirsiz ve sessiz midir? Uzak bilinmez ve kaybolan mıdır? "Uzağı görmek zor" mudur? Serkan Demir, sergide öngörülmesi zor ve bilinmez olan uzak geleceğin ufkuna dair düşünmeye davet ediyor. ........ Serkan Demir (1975, Kahramanmaraş) 1999 yılında Gazi Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde yüksek lisansını, 2009’da ise yine aynı bölümde sanatta yeterlik programını tamamladı. Sanatçının katıldığı sergilerden bazıları: Nesnelerin Gizli Yaşamı (küratör: Beral Madra), Evliyagil Dolapdere (2019); Örebro Bienali, İsveç (2017); Ceza Sahası (kişisel), artSümer (2017); Buradan Nereye?, (Yaygara İnisiyatifi), Bilgi Üniversitesi, Santral (2016); Laboro Ergo Sum – Çalışıyorum Öyleyse Varım, Amber Festival, Santral İstanbul (2015); Paralax, Gizli Özne, Yaygara Sergileri, Arte Sanat (2015); Faaliyet Raporu (kişisel), artSümer (2015); Mitolojiler, 3. Mardin Bienali (2015); Tezahür (kişisel), CerModern (2014) sayılabilir. Sanatçı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak olarak çalışmalarına devam etmekte ve çalışmalarını Bolu’da sürdürmekledir.

  Difficult to See Ahead SERKAN DEMİR 7.3.2020 – 30.4.2020 .artSümer is proud to present Serkan Demir’s latest solo show Difficult to See Ahead. In this show, the artist, whose work generally attempts to map out cultural impressions based on the political climate of his geography, examines the difficult connections formed between the subject and its environment and patterns of life. The expression Difficult to See Ahead refers not to a physiological inability, but rather to an incapacity for foresight that takes over societies and dampens the individual’s means of looking forward toward a future, which Demir tries to decode through his sculptures and installations. He continues to work through the politics that infect the viewer’s everyday life, the sociopolitical implications of societally significant developments like migration, our state of weariness caused by our precarity, and a future that is increasingly difficult to conjure up. He explores and demonstrates the ways in which thoughts and emotions reshape the subject in society. Looking at the state of the world today, with the proliferation of conflicts and societal problems on a global scale, we can observe that the average person is in a deep and seemingly inevitable state of anxiety in the face of uncertainty and precarity created through self-inflicted tragedy. At this point, it is apt to refer to Jose Saramago, one of the leading authors of magical realism, and his novel Blindness in which he doubts the distance of both today and tomorrow through his political satire. In this day and age where science is inadequate at explaining phenomena, and where even the very structure of matter is up for debate, the manipulations we execute to maintain the sustainability of systems as well as the blurriness of knowledge that feeds on the peril of societies continue to make the act of foresight increasingly difficult. Even when faced with these conditions, the human mind, no matter how far it drifts away from the modern promise of the “future of the future”, does not give up on its attempts at finding new territories where it can safely reside and dream. So, what is the “ahead” that humans cannot see? Is it incomprehensible and invisible? Is it uncertain and quiet? Is the “ahead” unknown and lost? Is it actually “difficult to see ahead”? Serkan Demir ponders on the horizons of an unpredictable and unknown future in his show. ........ Serkan Demir (b.1975, Kahramanmaraş, Turkey) graduated from Gazi University Painting Department in Ankara in 1999 and completed his graduate degree in Hacettepe University Faculty of Fine Arts, Sculpture Department in 2003. He received his proficiency in art at the same university and department in 2009. Selected exhibitions include; The Clandestine Life of Objects (curator: Beral Madra), Evliyagil Dolapdere, Istanbul (2019); Örebro Biennial, Sweden (2017); Penalty Area (solo), artSümer, Istanbul (2017); Where from here?, (Yaygara Art Initiative), Bilgi University, Istanbul, (2016); Laboro Ergo Sum – I Work Therefore I Am, Amber Festival, Santral İstanbul (2015); Parallax, Hidden Subject, (Yaygara Art Initiative), Arte Art Gallery, Ankara (2015); Operation Report (solo), artSümer, Istanbul (2015); Mythologies, 3rd Mardin Biennial, Mardin (2015) and Emergence (solo), CerModern, Ankara (2014). Serkan Demir is an academician at Abant İzzet Baysal University Faculty of Fine Arts in Bolu where he lives and works.

  Sınır Deneyimleri | Passing Attempt, 2020 metal testere ve ahşap | metal saw and wood, 45x250x30 cm

  Her Şey Yolunda | Everything is Fine, 2019 galvanizli metal zincir | galvanised metal chain, 100x170 cm

  Sıradan Bir Gün | An Ordinary Day, 2019 oksitlenmiş metal | oxidized metal, 48x70x22 cm

  Ruh Hali | State of Mind, 2019 alçı, metal, ahşap | plaster, metal, wood, 40x30x30 cm