Close

    Svätá Apolónia Kresťanstvo v stredoveku odmietalo starostlivosť o „hriešne telo“ a preto aj hygiena zubov a ich liečenie napredovali pomaly. Stredoveká kláštorná medicína sa pri bolestiach zubov spoliehala na Božiu pomoc, ktorú mali sprostredkovať patróni, najmä svätá Apolónia. Apolónia žila v Alexandrii v časoch prebúdzajúceho sa kresťanstva ako dcéra popredného mestského lekára. Patrila medzi kresťanov, ktorí boli prenasledovaní a keď sa dostala do rúk predstaviteľov moci, tí ju mučili. Podľa legendy zakúsila toľko krutej bolesti, keď jej vytrhali všetky zuby, že nedopustí, aby tí, ktorí sa k nej utiekajú, zažili jej utrpenie. Spočiatku sa jej uctievanie obmedzovalo len na Alexandriu a Rím, ale v 13. stor. sa jej kult rozšíril na celú Európu a je dodnes živý.

    Vybavenie zubného lekára

    3 1

    Vybavenie zubného lekára