• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
 • Unlisted
  Private
  Featured
 • TRIEN LAM 360
  PRO
 • Like
  Share
  Add to tour
 • 3D

  View 5 - triễn lãm ‘Người bay và giấc mơ siêu thực’ - Họa sĩ Đinh Phong

   Close
   View 3 - triễn lãm ... View 6 - triễn lãm ... View 7 - triễn lãm ...

   TÁC PHẨM: Trảy hội CHẤT LIỆU: Oil và Acrylic trên Canvas KÍCH THƯỚC: 120 x 150 cm NĂM SÁNG TÁC: 2020

   TÁC PHẨM: Cái cờ và lũ quái ngây thơ CHẤT LIỆU: Oil và Acrylic trên Canvas KÍCH THƯỚC: 120 x 150 cm NĂM SÁNG TÁC: 2020

   TÁC PHẨM: Phôi CHẤT LIỆU: Oil và Acrylic trên Canvas KÍCH THƯỚC: 90 x 150 cm NĂM SÁNG TÁC: 2021

   TÁC PHẨM: Bay CHẤT LIỆU: Oil và Acrylic trên Canvas KÍCH THƯỚC: 150 x 120 cm NĂM SÁNG TÁC: 2020