• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
 • Unlisted
  Private
  Featured
 • TRIEN LAM 360
  PRO
 • Like
  Share
  Add to tour
 • 3D

  View 3 - triễn lãm ‘Người bay và giấc mơ siêu thực’ - Họa sĩ Đinh Phong

   Close
   View 5 - triễn lãm ... View 4 - triễn lãm ...

   Card

   TÁC PHẨM: Tam Tam CHẤT LIỆU: Oil và Acrylic trên Canvas KÍCH THƯỚC: 200 x 390 cm NĂM SÁNG TÁC: 2021

   TÁC PHẨM: Phật hóa CHẤT LIỆU: Oil và Acrylic trên Canvas KÍCH THƯỚC: 150 x 250 cm NĂM SÁNG TÁC: 2020

   TÁC PHẨM: Có đuôi CHẤT LIỆU: Oil và Acrylic trên Canvas KÍCH THƯỚC: 120 x 120 cm NĂM SÁNG TÁC: 2021