• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
 • Unlisted
  Private
  Featured
 • TRIEN LAM 360
  PRO
 • Like
  Share
  Add to tour
 • 3D

  View 4 - triễn lãm ‘Người bay và giấc mơ siêu thực’ - Họa sĩ Đinh Phong

   Close
   View 3 - triễn lãm ...

   TÁC PHẨM: Có đuôi CHẤT LIỆU: Oil và Acrylic trên Canvas KÍCH THƯỚC: 120 x 120 cm NĂM SÁNG TÁC: 2021

   TÁC PHẨM: Lò CHẤT LIỆU: Oil và Acrylic trên Canvas KÍCH THƯỚC: 120 x 120 cm NĂM SÁNG TÁC: 2020

   TÁC PHẨM: Tượng đồng | 12 CHẤT LIỆU: Đồng KÍCH THƯỚC: 35 x 35 cm x 20 NĂM SÁNG TÁC: 2020

   TÁC PHẨM: Sống còn CHẤT LIỆU: Oil và Acrylic trên Canvas KÍCH THƯỚC: 120 x 150 cm NĂM SÁNG TÁC: 2020

   TÁC PHẨM: Không tên | 01 CHẤT LIỆU: Oil và Acrylic trên Canvas KÍCH THƯỚC: 120 x 150 cm NĂM SÁNG TÁC: 2020

   Card

   View 5 - triễn lãm ...