• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
 • Unlisted
  Private
  Featured
 • SANATORIUM
  PRO
 • Like
  Share
  Add to tour
 • 3D

  Farid Rasulov - Kurban Olurum | I Sacrifice Myself Virtual Tour

   Close

   Farid Rasulov Düşlerin Düşü | Dream of Dreams 2020 Renkli video, ses Colour video, sound, 5 + 1 AP 16’ 22’’ Türkçe Çeviri: http://sanatorium.com.tr/faircatalogue_P/D%C3%BC%C5%9FlerinD%C3%BC%C5%9F%C3%BC%20Video%C3%A7eviri.pdf

   Dsc 4785small Farid 35

   “XY, Babalar ve Oğulları” yerleştirmesi bana göre eril mirasın bir simgesi. Sadece erkekler yoluyla bir kuşaktan diğerine geçtiği için, kebap şişlerinin eril genetiğe sahip olduğunu varsayıyorum. Erkek çocuklar mangal ve kebap şişleriyle ne yapacaklarına dair davranışları çoğunlukla babalarından öğreniyorlar.

   The XY installation is a symbol of male heritage. I assume that skewers have male genetics, as they pass from one generation to another only through the male line. Sons mostly learn about behavior around the barbecue station and skewers handling from their fathers.

   “Kafatası Kafatasına” yerleştirmesi ise, insan ve kuzu kafataslarının anatomik benzerliğini göstererek ortak atalar arasında tarihsel paralellik kuruyor. Kurban ettiğimiz canlıyla ne kadar benzer olduğumuzu ve bazen masada yenmemiş bir kebap parçasının kalıntılarını bırakıverdiğimizi gösteriyor.

   The skull-to-skull installation shows the anatomical similarity of human and lamb skulls, draws historical parallels of their common ancestors, and shows how similar we are to the living creature that we sacrifice and sometimes just leaving the remains of an uneaten portion of kebab on the table.

   In the video of ‘‘Dream of Dreams’’, you can see the satirical playfulness of surgeons at the operating table. One of them tells another about his dream where he was in a post-Soviet institution and the editor-in-chief cut up the meat of a whole lamb and found jewelry there, while the other women observer, seeing these jewelry, remembered her trip to the bazaar where she saw bloodshed as if in a dream. and this cycle from dream to dreams has a very symbolic character and many people who eat meat in the form of elegant dishes at the sight of the sacrifice ceremony appear having a facial expressions and shock from what they see, as if they were not the original customers of this sacrifice.

   “Düşlerin Düşü” videosunda, ameliyat masasındaki 2 cerrahın hicivli oyunbazlığını izleyebilirsiniz. Bunlardan biri diğerine, Sovyet sonrası bir kurumda olduğunu ve rüyasında baş editörün bütün bir kuzunun etini doğradığını ve içinde mücevherler bulduğunu anlatırken, rüyasındaki diğer figürlerden biri olan kadın gözlemci bu mücevherlere bakarak, kurbanlık et almak için pazara gittiğinde görüğü ve adeta bir rüyayı çağrıştıran kan gölünü hatırlar. Rüyadan rüyaya geçen bu döngü hoş gözüken et yemeklerini tüketen birçok kişinin, sanki bu kurban etme töreninin gerçek müşterileri onlar değilmişcesine kurban kesme töreninde karşılaştıkları manzara karşında şok olmuş surat ifadelerini oldukça sembolik bir şekilde ortaya koyar.

   Kafatası Kafatasına | Skull to Skull 2020 Negatoskop, kuzu kafasının röntgeni ve sanatçının kafasının röntgeni Negatoscope, x-ray results of the lamb head and artist’s head Çeşitli boyutlarda | Variable sizes

   Kafatası Kafatasına | Skull to Skull 2020 Negatoskop, kuzu kafasının röntgeni ve sanatçının kafasının röntgeni Negatoscope, x-ray results of the lamb head and artist’s head Çeşitli boyutlarda | Variable sizes

   My gold-toothed beauty | Altın dişli güzelliğim 2020 Altın dişli kuzu kafası, bijuteri | Lamb head with gold teeth, bijouterie Çeşitli boyutlarda | Variable sizes

   Bir Grup Birey | A Group of Individuals 2019-2020 Tuval üzerine suluboya, yüzük, küpe, kuzu dışkısı | Watercolor on canvas, ring, earring, lamb feces Diptik | Diptych, 115 x 315 cm (her biri | each)

   Bir Grup Birey | A Group of Individuals 2019-2020 Tuval üzerine suluboya, yüzük, küpe, kuzu dışkısı | Watercolor on canvas, ring, earring, lamb feces Diptik | Diptych, 115 x 315 cm (her biri | each)

   “Bir Grup Birey” resminde, kurban etme eyleminin temel icracıları olarak kadınların ve erkeklerin hakim duruşlarını ve sosyal statülerini görebilirsiniz.

   In the paintings of a “Group of Individuals”, one can see the dominant postures of men and women as central performers of the sacrifice, and also see their dominant social statuses.