Close
    Sală de expoziții t... Sală de expoziții t... Scara (parter) Muzeul Național al ... Sala I

    Spațiu pentru expoziții temporare Muzeul se află într-o vilă elegantă, construită în perioada interbelică, într-un stil ce împleteşte elemente arhitecturale de inspiraţie gotică, cu cele de inspiraţie italiană. În cadrul eforturilor de a adapta clădirea la noua sa destinaţie, o echipă de artişti coordonaţi de graficianul Octavian Penda (1956 - 2011) a realizat vitralii şi a decorat o parte dintre plafoane cu imagini inspirate din reprezentări cartografice, mitologice, heraldice etc. Vitraliile au un rol decisiv în crearea atmosferei speciale a clădirii; imaginile prezentate sunt interpretări ale unor hărţi ale lumii (redate în lucrări cartografice şi ilustraţii de cărţi sau manuscrise) sau ale unor elemente decorative legate de geografie şi cunoașterea lumii. Vitraliul de pe uşa ce separă holul de spaţiul rezervat expoziţiilor temporare este inspirat de celebra descriere a lumii făcută de Ptolemeu în secolul II e.n., cunoscută prin cópii și traduceri realizate de diverşi autori, printre care şi Nicolaus Germanus (secolul al XV-lea).