• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
  Close
  ĮĖJIMAS 1 RAMINTOJA Img 20200516_163218... Laukas 7

  Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastatas – ● Vėlyvojo baroko, rokoko stiliaus šventovė Vilniuje. ● Vienbokštė bažnyčia – vilnietiškam barokui būdingos dvibokštės. ● Aukščiausias – 41,5 m – bažnyčios bokštas Vilniuje. ● Fasadas santūrus, subtiliai dekoruotas. Lengvumo įspūdį kuria grakščios proporcijos ir banguojančios linijos. Penki bokšto tarpsniai sumodeliuoti skirtingai, naudojant kolonas smulkiai dekoruotais kapiteliais ir linijinės puošybos piliastrus. ● Paviršinis dažų sluoksnis kai kur nutrupėjęs, matyti, kad bažnyčia anksčiau buvo dekoruota sodria rusvai raudona spalva. ● Klasicizmo bruožų turintys fasado priestatai abipus bokšto pristatyti XIX a. pradžioje. ● Kas šio statinio autorius, tiksliai nežinoma. Tačiau gali būti, kad tai augustinų vienuolyno vyresnysis Bartoldas Grzymała. Trejus metus bažnytinius menus jis studijavo Romoje kartu su architektu Gaetanu Chiavieriu, projektavusiu Dresdeno katedrą – Saksonijos karalių rūmų katalikų bažnyčią (1751). Akivaizdu, kad šiuodu statiniai turi bendrų bruožų.

  Augustinų vienuolyno istorija ● Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią ir visą šį kvartalą, ribojamą Savičiaus, Subačiaus, Bokšto, Augustijonų gatvių, pastatė vienuoliai augustinai. ● Tai viena seniausių vienuolijų LDK; ji įsteigta Italijoje 1243 metais. ● Į LDK pakviesti Vytauto Didžiojo, XVII a. augustinai eremitai įsikūrė Vilniuje. ● Šioje vietoje augustinai gyveno ir meldėsi 1673/5–1854 metais. ● Po Lietuvos-Lenkijos valstybių padalinimo, XIX a. I pusėje dalyje vienuolyno pastatų veikė Vilniaus vyriausioji seminarija (vienintelė katalikų dvasininkų aukštoji mokykla carinės Rusijos teritorijoje), vėliau pervadinta Romos katalikų dvasine akademija. Joje 1840–1842 m. profesoriavo vyskupas, rašytojas, blaivybės sąjūdžio iniciatorius Motiejus Valančius. ● XXI a. augustinų vienuolyno patalpose, korpuse prie Bokšto g. įsikūrė Europos humanitarinis universitetas, iš Augustijonų g. pusės – butai, maitinimo įstaigos. Kiemo gilumoje esantis korpusas laukia rekonstrukcijos.

  SKAITYKLĖLĖ 1 KABINETAS PRIE BOKŠ... 2 AUKŠTAS 2 SALĖ BOKŠTAS 1 BOKŠTAS 2 BOKŠTO VIRŠUS

  Card