• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
 • Unlisted
  Private
  Featured
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
  PRO
 • Like
  Share
  Add to tour
 • 3D

  **Stanowisko Rewolucji 1905 r.** Wizualizacje mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wycieczka powstała w ramach projektu *Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi*. Wykonano przez Zespół ds. Modelowania i Wizualizacji 3D. **Slot Rewolucji 1905 r. St.** Visualisations provide an approximate view of the area; final result may change in the execution phase of the project. Virtual tour created as part of the project *IT Spatial Services in Regenerated Downtown Area of Łódź*. Made by the Team for 3D Modelling and Visualisation. ©2021 UMŁ https://uml.lodz.pl/ -#urban_renewal -#360 -#Lodz -#city -#refurbishment -#panorama -#virtualtour -#Poland -#Polska -#VirtualReality -#360VR -#walks -#explore -#visualization -#render

   Close
   Rewolucji | Kilińsk... Rewolucji | Wschodn... Włókiennicza | Pasa...

   ulica Rewolucji 1905 r. Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). || Rewolucji 1905 r. Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model made based on detailed description of the construction order.

   ulica Rewolucji 1905 r. Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). || Rewolucji 1905 r. Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model made based on detailed description of the construction order.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Rewolucji 1905 r. 15) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Rewolucji 1905 r. 15) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Rewolucji 1905 r. 17) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Rewolucji 1905 r. 17) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Rewolucji 1905 r. 13) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Rewolucji 1905 r. 13) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Wschodnia 45) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Wschodnia 45) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Wschodnia 52) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Wschodnia 52) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 2) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 2) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Rewolucji 29) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model przedstawia budynek przed rewitalizacją. || Mixed-use building (Rewolucji 29) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model shows the building before refurbishment.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 4) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 4) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 6) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 6) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 8) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 8) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 12) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 12) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 14) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 14) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 16) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 16) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek użyteczności publicznej - Atlas Sztuki (Włókiennicza 20) Inwestycja prywatna. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Public utility building - Atlas Sztuki art gallery (Włókiennicza 20) Private investment. Model based on a detailed design.

   Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.

   Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.