• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
 • Unlisted
  Private
  Featured
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
  PRO
 • Like
  Share
  Add to tour
 • 3D

  **Stanowisko Jaracza x Pasaż Majewskiego** Wizualizacje mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wycieczka powstała w ramach projektu *Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi*. Wykonano przez Zespół ds. Modelowania i Wizualizacji 3D. **Slot Jaracza St. x Majewski Passage** Visualisations provide an approximate view of the area; final result may change in the execution phase of the project. Virtual tour created as part of the project *IT Spatial Services in Regenerated Downtown Area of Łódź*. Made by the Team for 3D Modelling and Visualisation. ©2021 UMŁ https://uml.lodz.pl/ -#urban_renewal -#360 -#Lodz -#city -#refurbishment -#panorama -#virtualtour -#Poland -#Polska -#VirtualReality -#360VR -#walks -#explore -#visualization -#render

   Close
   Pd wsch Pasaż Majewskiego -... Pasaż Majewskiego -...

   Pasaż Majewskiego Przestrzeń remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Majewski Passage Area renovated as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek użyteczności publicznej (Jaracza 26) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Public utility building (Jaracza 26) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   ulica Stefana Jaracza Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). || Stefana Jaracza Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model made based on detailed description of the construction order.

   ulica Stefana Jaracza Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). || Stefana Jaracza Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model made based on detailed description of the construction order.

   Pasaż Majewskiego -... Pasaż Majewskiego -... Włókiennicza | Pasa...

   Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 3) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 3) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 5) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 5) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 7) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 7) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Dom Hilarego Majewskiego - budynek użyteczności publicznej (Włókiennicza 11) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Hilary Majewski's House - public utility building (Włókiennicza 11) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalny (Włókiennicza 15) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model przedstawia budynek przed rewitalizacją. || Residental building (Włókiennicza 15) Buliding refurbishment as a part of Urban Renewal of Łódź City Centre programme. Model shows the building before refurbishment.

   Budynek mieszkalny (Włókiennicza 22) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). || Residental building (Włókiennicza 22) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model made based on detailed description of the construction order.

   Stanowisko Jaracza ...

   Budynek użyteczności publicznej - Atlas Sztuki (Włókiennicza 20) Inwestycja prywatna. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Public utility building - Atlas Sztuki art gallery (Włókiennicza 20) Private investment. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Wschodnia 45) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Wschodnia 45) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.

   Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.

   Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.