• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
 • Unlisted
  Private
  Featured
 • Petr Salek
  PRO
 • Like
  Share
  Add to tour
 • Hotspots, custom images and audio can be shared publicly only with Kuula PRO. Learn more

 • 3D

  The exhibition reveals a hidden treasure by analyzing faces on Goya's engravings with period treatises on physiognomy. These faces speak without embellishments and turn directly to the people, who are the main recipient of the author's illustrations. Thus, the primary characteristic of Goya's faces is brutality, as it captures emotions in a pure form. We discover this intelligibility, which the author achieves thanks to the intuition of genius, through three types of physiognomy: animal, pathological and degrading. Výstava odhaluje skrytý poklad analýzou tváří na Goyových rytinách s dobovými pojednáními o fyziognomii. Tyto tváře hovoří bez příkras a obrací se přímo k lidu, jenž je hlavním příjemcem autorových ilustrací. Primární charakteristikou Goyových obličejů je tedy brutalita, neboť zachycuje emoce v čisté podobě. Tuto srozumitelnost, jíž autor dosahuje díky intuici génia, objevujeme skrze tři druhy fyziognomie: zvířecí, patologickou a degradující.

   Close
   The exhibition reve...