• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
  Close
  Taidehalli 1kerros Taidehalli 2kerros01

  Venla Torppa Pesiä, 2021 Kuivaneulatyöt vanerilla 150 cm x 90 cm, laatikko 80 cm x 35 cm x 50 cm, pesämateriaalipankki Vanhan suurtorin puistossa 50 cm x 30 cm, kuivaneulavedokset, koivuvaneri, heinä, leveäosmankäämi, paju, männynoksat, koivunoksat, haavanoksat, karhunsammal, seinäsammal, harmaaporonjäkälä, lampaanvilla, kananhöyhenet, kissankarva, savi, vehnäjauholiisteri, paperimassa, kanerva, kanervan juuri, mustikanvarpu, rottinki, puuvillanyöri. Pesiä, 2021 150 cm x 90 cm, box 80 cm x 35 cm x 50 cm, Drypoint prints, birch plywood, hay, common cattail, willow, pine branch, birch branch, aspen branch, hair moss, feather moss, reindeer lichen, lambswool, hen feathers, cat hair, clay, wheat paste, Papier-mâché paste, heather, heather roots, bilberry twig, rattan, cotton rope.

  Venla Torppa Pesiä, 2021 Kuivaneulatyöt vanerilla 150 cm x 90 cm, laatikko 80 cm x 35 cm x 50 cm, pesämateriaalipankki Vanhan suurtorin puistossa 50 cm x 30 cm, kuivaneulavedokset, koivuvaneri, heinä, leveäosmankäämi, paju, männynoksat, koivunoksat, haavanoksat, karhunsammal, seinäsammal, harmaaporonjäkälä, lampaanvilla, kananhöyhenet, kissankarva, savi, vehnäjauholiisteri, paperimassa, kanerva, kanervan juuri, mustikanvarpu, rottinki, puuvillanyöri Pesiä, 2021 150 cm x 90 cm, box 80 cm x 35 cm x 50 cm, Drypoint prints, birch plywood, hay, common cattail, willow, pine branch, birch branch, aspen branch, hair moss, feather moss, reindeer lichen, lambswool, hen feathers, cat hair, clay, wheat paste, Papier-mâché paste, heather, heather roots, bilberry twig, rattan, cotton rope

  Pic 2021_03_20_03_3... Vesisäiliö Taidehalli 2 kerros...

  Emilia Usvalaakso Tutkielma katseesta, osa 2, 2021 2,4 m x 2,4 m x 2,4 m, looppaava video 09’18”, kaksikanavainen videoinstallaatio, höylätty mänty, HD video A study of gaze, part 2, 2021 2,4 m x 2,4 m x 2,4 m, looping video 09’18”, two channel video installation, planed pine, HD video Galleriassa videot on installoitu vastakkain. In the gallery, the videos are installed facing each other. TUTKIELMA KATSEESTA, OSA 2 Tutkin teoksessani Tutkielma katseesta, osa 2 vastavuoroisen katseen mahdollisuutta. Olen valokuvaajana kiinnostunut siitä, millaisia katseita ja katsomisen tapoja valmiit kuvat tuottavat. Nämä katsomisen tavat ovat osaltaan seurausta niistä katseista, joita teosprosessin aikana luodaan tai vaihdetaan kuvaajan ja kuvattavan välillä, vastavuoroisesti tai yksisuuntaisesti. Kuinka katsomisen konventioita voitaisiin purkaa, katsoa toisin? Asetun teoksessani perinteisen kuvaajan position lisäksi myös itse katseen kohteeksi. Tällä asetelmalla pohdin subjekti- ja objektiroolien samanaikaisuuden merkitystä uudenlaisten katsomisen tapojen mahdollistamiselle. Mikä omissa katseissamme muuttuu, kun olemme itse katseen kohteena? // A STUDY OF GAZE, PART 2 In my work A Study of Gaze, part 2, I explore the possibility of a mutual gaze. As a photographer, I am interested in which kinds of gazes and ways of looking are generated by the finished images. These ways of looking are partly the result of the direct or indirect glances which are exchanged between the photographer and the subject during the work process. How could the conventions of gaze be dismantled? How could we look differently? In this work, I place myself not only in a traditional position of a photographer but also as an object of the gaze. With this set-up, I reflect on the co-existence of the object and subject roles in the process of enabling new ways of looking. How is our own gaze altered when we become objects?

  Niko Tampio Always Been A Show Stopper, 2019 160 x 114 cm, skannattu 35 mm valokuva kankaalle Always Been A Show Stopper, 2019 160 x 114 cm, scan from 35 mm film on canvas

  Niko Tampio As Soon As I Step In, 2020 60 x 42 cm, skannattu 35 mm valokuva paperille, alumiinilevy As Soon As I Step In, 2020 60 x 42 cm, scan from 35 mm film on paper