• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
 • Unlisted
  Private
  Featured
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
  PRO
 • Like
  Share
  Add to tour
 • 3D

  **Pasaż Majewskiego - okolice budynku Włókiennicza 11 - perspektywa pierwszej osoby** Wizualizacje mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wycieczka powstała w ramach projektu *Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi*. Wykonano przez Zespół ds. Modelowania i Wizualizacji 3D. **Majewski Passage - surroundings of 11 Włókiennicza St. - first person perspective** Visualisations provide an approximate view of the area; final result may change in the execution phase of the project. Virtual tour created as part of the project *IT Spatial Services in Regenerated Downtown Area of Łódź*. Made by the Team for 3D Modelling and Visualisation. ©2021 UMŁ https://uml.lodz.pl/ -#urban_renewal -#360 -#Lodz -#city -#refurbishment -#panorama -#virtualtour -#Poland -#Polska -#VirtualReality -#360VR -#walks -#explore -#visualization -#render

   Close
   Pasaż Majewskiego -... Pasaż Majewskiego -... Stanowisko Włókienn...

   ulica Włókiennicza Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Włókiennicza Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Pasaż Majewskiego Przestrzeń remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Majewski Passage Area renovated as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 12) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 12) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Budynek mieszkalno-usługowy (Włókiennicza 14) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Mixed-use building (Włókiennicza 14) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Dom Hilarego Majewskiego - budynek użyteczności publicznej (Włókiennicza 11) Budynek remontowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Model wykonany na podstawie projektu wykonawczego. || Hilary Majewski's House - public utility building (Włókiennicza 11) Building refurbished as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme. Model based on a detailed design.

   Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.

   Model przedstawia jeden z możliwych wariantów zabudowy wynikających z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. || Model shows one of the possibilities for development based on the Local Development Plan.