• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
  Close
  Tulio 002 001 Centro 007 Centro 002 Centro 005 Centro Andre 001 Andre 002 003 Centro Io 001 010 centro

  Túlio Pinto Nadir #Escaleno, 2015 Performance, fotografia, 150 x x 150 cm

  Io 003