• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
  Close
  RTS Hallen 2 På taget

  Lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner (48200) Mål Deltagerne kan i et tværfagligt samarbejde udføre tætte samlinger, gennembrydninger og tilslutninger til andre konstruktionsdele (loft og væg) i et tæthedsplan ved renovering af en tagkonstruktion og kan hermed sikre, at den valgte tæthedsløsning placeres korrekt, så opfugtning i konstruktionen undgås. Deltagerne kan ud fra produktkendskab planlægge, udvælge og vejlede om egnede systemløsninger til sikring af lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner indefra og udefra under hensyn til udfaldskrav, tæthedsproducentens anvisninger samt til gældende tætheds- og isoleringskrav. Arbejdet udføres under anvendelse af bygningsreglementets krav til energimærkning, energirammeforhold, isoleringsbestemmelser, hvor deltagerne har kendskab til bygningers termiske ydeevne samt tæthedskrav. Endelig kender deltagerne metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved hjælp af godkendt udstyr med BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder med bygningstermografering. Arbejdet planlægges og udføres under hensyn til gældende lovgivning vedrørende miljø- og arbejdsmiljø Målgruppe Bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området. Kursusbevis Undervisningsstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

  Råd og svamp - udbe...

  Card