Close
    Църква Архангел Михаил Църква Архангел Мих...

    Църква „Св. Архангел Михаил” Една от най-старите сгради е църквата „Св. Архангел Михаил”, построена през 1883 г. от майстор Никола Смоленов от с. Смолско с доброволни помощи и дарения. Дърворезбите са изработени от самоковски еснафи, а иконостасът е дело на майстор Филип Зограф от Копривщица. Интересни са стенописите и иконите, изрисувани от дядо Йото Зографа (Иван Неделев) от с. Макоцево, които са в духа на Самоковската школа.