Close
    Chavdar square_360 Параклис „Св. Петка“ Chapel St. Petka

    Параклис „Св. Георги” Параклисът „Св. Георги” се намира в близост до входа на селото в местността „Южека“ . Построен е през 1998 г. в близост до стар и несъществуващ вече храм със същото име, разрушен преди много години. Всяка година, на 6-ти май, се отбелязва празника на храма и се събират много гости и жители на селото. За тяхно удобство са изградени покрити навеси с пейки, естрада и място за приготвяне на храна.

    Параклис "Св. Георги" Chapel "St. George"